Compare(0/4) X ALLE VERWIJDEREN
Home > Ondersteuning > Privacybeleid


Richtlijnen inzake gegevensbescherming

 

ECOVACS Europe GmbH respecteert de privé-sfeer van elke bezoeker van deze website. In de paragrafen hieronder wordt uitgelegd waarom wij uw gegevens verzamelen, hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken en hoe u contact met ons kunt opnemen, wanneer u het gebruik van uw persoonlijke gegevens wilt beperken.

Wanneer u persoonlijke gegevens overdraagt aan deze website, dan beschouwen wij dit als uw toestemming ervoor, dat wij uw gegevens in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden kunnen verwerken. Mocht u niet akkoord zijn met de gebruiksvoorwaarden, gelieve dan deze sessie te beëindigen en verlaat deze site.

In zoverre wij wijzigingen of aanvullingen van de richtlijnen inzake gegevensbescherming uitvoeren, worden deze op onze homepage gepubliceerd. Mocht u nog vragen hebben over onze richtlijnen inzake gegevensbescherming, gelieve dan een bericht te sturen aan: info@ecovacs-europe.com


Vermelding van persoonlijke gegevens

Indien u zich abonneert op onze newsletter of technische support, zich voor onze producten registreert of deelneemt aan onze enquêtes of interactieve activiteiten, dan kan het zijn dat wij u vragen om ons de volgende gegevens ter beschikking te stellen: uw naam, uw privé- of firma-adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw firmanaam enz. Wanneer u persoonlijke gegevens overdraagt aan deze site, dan beschouwen wij dit als uw toestemming ervoor, dat wij uw gegevens in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden kunnen verwerken.

Mocht u met onze website of onze apps communiceren door middel van sociale media, bijv. wanneer u ons markeert met „bevalt mij“, onze onderneming volgt in sociale media, door middel van sociale media van derde aanbieders toegang krijgt tot onze site of onze service of u daar aanmeldt, dan is het technisch mogelijk dat wij uit deze sociale netwerken informatie over u zoals bijv. geslacht, leeftijd, gebruikersnaam, profielfoto, gebruikers-ID, taal, land enz. ontvangen, voor zover u in sociale media toestemming heeft gegeven om deze vrij te geven voor derden. De ontvangst van dergelijke gegevens resp. het doorgeven van deze gegevens is afhankelijk van uw persoonlijke instellingen ter bescherming van uw persoon in de betreffende sociale media. U moet daarom voor uw eigen bescherming deze instellingen op de websites van de sociale media regelmatig controleren en evt. wijzigen, indien u het doorgeven van persoonlijke informatie wilt verhinderen.


Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: voor de beantwoording en bewerking van uw vragen en klachten; ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en dienstverleningen; om u producten en dienstverleningen te kunnen aanbieden die u evt. kunt gebruiken; om u producten en dienstverleningen te kunnen aanbieden die speciaal zijn afgestemd op uw individuele behoeften.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens bovendien voor de volgende doeleinden: om aan de hand van deze website marktonderzoeksgegevens te verzamelen; voor de evaluatie van uw behoefte, en om bij te dragen aan een beter begrip van onze producten en dienstverleningen.

Dat kan bijv. betekenen dat wij u contacteren en/of uw gegevens doorgeven aan met ECOVACS Europe GmbH verbonden ondernemingen, opdat deze u kunnen informeren over producten / dienstverleningen en verkoopacties, die voor u evt. interessant zijn.

Wanneer een overheidsinstantie of openbare autoriteit deze website onderzoekt met als oogmerk gebruikersgegevens openbaar te maken, dan zijn wij verplicht om de gevraagde gegevens aan de betreffende instantie over te dragen. Voor zulke processen draagt deze website echter geen enkele verantwoordelijkheid.


Uitwisseling van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden noch gebruikt voor andere dan de hiervoor vermelde doeleinden. Wanneer uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik werden gedeeld met onze verbonden ondernemingen of andere deelnemende partijen, dan worden deze in overeenstemming met de hiervoor genoemde gebruiksvoorwaarden opgeslagen in een streng bewaakt systeem.

Het kan zijn dat wij de persoonlijke gegevens tijdens het gebruik delen met de met ECOVACS Europe GmbH verbonden ondernemingen en andere deelnemende partijen. Om uw privé-sfeer te beschermen garanderen wij dat de toegang tot uw persoonlijke gegevens voor onze medewerkers beperkt blijft tot de hierboven genoemde gevallen.


Overdracht van gegevens door technische apparaten

Op grond van voortschrijdende technologie kunnen deels door ons aangeboden apparaten ook draadloos gegevens overdragen. In zoverre is het mogelijk dat bepaalde apparaten gegevens verzamelen en overdragen voor het functioneren van het apparaat, zoals informatie over gebruikstijd en -duur inclusief de toestand van een eventuele accu of batterijen van het type apparaat, de locatie van het apparaat en het aantal keren dat het wordt gebruikt. Met name wanneer het door u gebruikte apparaat bij ons is geregistreerd, kan voornoemde informatie door ons technisch worden geregistreerd.

Het gebruik van deze informatie gebeurt uitsluitend voor statistische doeleinden en om evt. bestaande technische problemen te herkennen en op te lossen, en om de technische support te verbeteren. Indien u het doorsturen en doorgeven van deze informatie in principe wilt verhinderen, dan kunt u dit doen door het apparaat niet in een WLAN netwerk te installeren resp. het hiervan te scheiden. Hetzelfde geldt voor een eventuele verbinding via Bluetooth.


Bescherming van minderjarigen

Deze website wilt geen persoonlijke gegevens van niet volledig toerekeningsvatbare gebruikers verzamelen, noch zal hij zulke gebruikersgegevens doorgeven aan derden. Wij wijzen ouders en voogden erop, dat het toezicht op de hierboven genoemde gebruikers tijdens een bezoek aan deze website onder hun verantwoordelijkheid valt.

Wanneer een niet volledig toerekeningsvatbare gebruiker vrijwillig gegevens ter beschikking stelt door bijv. een bericht achter te laten, en deze gegevens vervolgens door een ons niet bekende persoon of groep worden gebruikt, dan is enkel en alleen de wettelijke voogd verantwoordelijk voor de gevolgen; deze website kan daarentegen niets worden verweten.


Cookies

Wij willen dat u bij toekomstige bezoeken aan deze site nog betere diensten ter beschikking staan. Daarvoor gebruiken wij op deze website bij gelegenheid cookies, om te ontdekken welke pagina´s bijzonder geliefd zijn. Met de cookies worden echter geen persoonlijke gegevens achterhaald. Wanneer u zich op deze website registreert, dan kan het zijn dat wij cookies gebruiken. Daarbij slaan wij bepaalde gegevens op, zodat de site u bij uw volgende bezoek meteen kan identificeren. De cookies op onze site kunnen alleen door onze webserver worden gelezen. Zelfs wanneer uw browser instellingen cookies blokkeren, kunt u de site bezoeken en de inhoud ervan meestal bekijken.


Bescherming

Deze site heeft het recht om links te controleren, te verwijderen en te deactiveren, om zich te beschermen tegen netwerkovertredingen, bedrog of andere illegale online praktijken, en om deze te elimineren.


Uw rechten doen gelden

U heeft het recht om op elk moment informatie over de door ons over u opgeslagen persoonlijke gegevens en de kennisgeving, verwijdering of beperking van de verwerking van deze gegevens te verlangen. Gelieve om deze rechten te doen gelden de hieronder genoemde contactmogelijkheden te gebruiken.


Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit

Daarnaast heeft u het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De voor ECOVACS Europe GmbH bevoegde toezichthoudende autoriteit is de

LDI gemachtigde van de deelstaat voor de bescherming van persoonlijke gegevens en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen

Postbus 20 04 44

D-40102 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 / 38 42 4 - 0

Fax: +49 (0)211/ 38 42 4 - 10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Wettelijke eisen

Tijdens het gebruik van deze website moeten nationale wetten worden nageleefd. Deze website heeft het recht om elk gedrag in strijd met de wet te melden aan de bevoegde autoriteit en vervolging in te stellen.

ECOVACS Europe GmbH behoudt zich het recht op wijzigingen en actualiseringen van zijn op deze website opgesomde richtlijnen inzake gegevensbescherming voor.


Contact

Voor het geval dat er vragen rijzen over deze richtlijnen inzake gegevensbescherming, kunt u graag contact met ons opnemen, u kunt ons hiervoor per e-mail contacteren op info@ecovacs-europe.com.

Per brief bereikt u ons op het adres


ECOVACS Europe GmbH

Holzstrasse 2

D-40221 Düsseldorf

 

Slotbepalingen

Deze richtlijnen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Duitse recht.

Mocht u onze website gebruiken buiten Duitsland, dan wijzen wij u erop, dat in het buitenland anders luidende wettelijke regelingen kunnen bestaan, die bij het gebruik van onze website niet van toepassing zijn. Mochten hierover vragen bestaan, gelieve dan contact met ons op te nemen op: info@ecovacs-europe.com.

Deze richtlijnen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden zijn op 12 juli 2017 geactualiseerd en worden op dezelfde dag van kracht.

 

 

 

 

Thank you for your attention!