Compare(0/4) X Vymazat vše
Doma > Podpora > Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

 

Úvod

ECOVACS Europe GmbH je společnost založená podle zákonů Německo, se sídlem na adrese Holzstr. 2, 40221 Düsseldorf, Německo evidovaná registrační společností č. HRB67354, DIČ DE282242765 (dále jen „Ecovacs“ ( „my„, ‚nás‘, „naše„), jako správce vašich údajů a součást globální skupiny Ecovacs Group (Ecovacs Robotics Co., Ltd, Suzhou City, Čína).

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak budeme shromažďovat, používat, zveřejňovat a chránit vaše osobní údaje. Bezpečnost vašich osobních údajů je velmi důležitá, a proto jsme se zavázali zachovávat utajení všech osobních údajů, které jste nám poskytli a přijmeme veškerá přiměřená opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným použitím. Používáním a přístupem k této webové stránce souhlasíte s postupy popsanými v rámci této politiky. 

 

Děti mladší 18 letNaše webové stránky necílí a nejsou určeny pro přilákání dětí mladších 18 let. Nechceme vědomě získávat osobní informace od dětí mladších 18 let ani jim posílat žádosti o osobní údaje.

 

Informace o Vás shromažďujeme tehdy, když navštívíte naše webové stránky a využíváte našich služeb. Když nám poskytnete informace, souhlasíte s převodem a ukládáním informací na našich serverech. Druhy informací, které shromažďujeme, zahrnují: 

• Informace, které jste nám poskytli, jako: jméno, adresa, kontaktní údaje, informace o nákupu, fakturační údaje, e-mailová komunikace, hodnocení výrobků a jakékoliv jiné osobní informace poskytnuté při používání našich webových stránek a služeb• Automatické informace - Při návštěvě webové stránky, nám povolení používat soubory cookie na vašem prohlížeči umožňuje shromažďovat o vás informace. Tyto a další shromážděné technické informace  slouží k identifikaci a vytváření více personalizovaných služeb na Internetu. 

• Informace z jiných zdrojů (třetích stran) Cookies a neosobní informaceNaše webové stránky používají cookies. Používáním našich webových stránek a souhlasem s těmito pravidly, souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami této ochrany osobních údajů. Cookies jsou soubory zaslané webovými servery na webové prohlížeče a ukládané webovými prohlížeči. Informace je pak zaslána zpět na server pokaždé, když prohlížeč vyžádá stránku ze serveru. To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webové prohlížeče. Existují dva hlavní druhy cookies: session cookies a trvalé cookies. Session cookies se odstraní z počítače při zavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookie zůstanou uloženy v počítači, dokud nejsou odstraněny nebo dokud neuplyne datum jejich expirace.


Shromažďujeme data v takové formě, která sama o sobě neumožňuje přímé spojení s jakoukoliv konkrétní osobou. Pro jakýkoliv účel můžeme shromažďovat, používat, přenášet a zveřejňovat neosobní údaje, jako je povolání, jazyk, poštovní směrovací číslo, telefonní předčíslí, časové pásmo, a vyhledávací dotazy. 

 

Využívání a poskytování osobních údajů

Osobní informace, které od vás shromažďujeme, budou použity a zveřejněny pouze kvůli tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo jinak k provádění našeho podnikání. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také tehdy, pokud jsme ze zákona povinni tak učinit, nebo pokud porušíte naše Podmínky používání.

Informace o vás můžeme sdílet s třetími stranami, s nimiž spolupracujeme na poskytování produktů a služeb naším jménem. Vaše osobní data však nebudeme prodávat ani půjčovat třetím stranám, aniž bychom vás předtím požádali o vaše svolení.

Vaše osobní informace mohou být převedeny do jiných zemí za účelem zpracování a ukládání. Využíváním našich služeb, dáváte souhlas k přenosu informací do zemí mimo zemi vašeho bydliště, které mohou mít jiná pravidla ochrany osobních údajů, než platí ve vaší zemi.

Informace o vás budeme uchovávat tak dlouho, jak bude váš účet u nás aktivní, nebo jak to bude potřeba pro poskytování služeb pro vás. Budeme také uchovávat údaje v souladu s našimi právními závazky.

Externí webové stránky a firmy s odkazy na naše webové stránky i z našich webových stránek mohou shromažďovat vaše osobní údaje, když navštívíte jejich webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahuje na externí webové stránky a společnosti s odkazem na naše webové stránky nebo z našich webových stránek. Pro informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů navštivte přímo tyto webové stránky a nebo se obraťte přímo na tyto společnosti.

 

Přístup a přesnost vašich údajů

Naše služby vám  mohou umožňovat přístup k informacím o účtu a provádět opravy nebo aktualizace při jakémkoliv přihlášení. Odpovědnost za přesnost těchto informací nesete výhradně vy. Můžete také požádat o přístup k jiným osobním informacím o vás, které mohou být uloženy v našich službách. Pokud požádáte o deaktivaci vašeho účtu nebo o vymazání vašich osobních údajů, budeme usilovat o splnění vašeho požadavku, ale některé osobní údaje mohou být uloženy v záložních kopií po určitou dobu a mohou být uchovávány jako nutné pro soudní účely nebo pro dosažení souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

 

Bezpečnost a ochrana vašich osobních údajůPouze autorizované osoby a podnikatelé mají přístup k vašim informacím.

Za účelem ochrany vašich osobních údajů přijmeme přiměřená bezpečnostní opatření a budeme uplatňovat nejlepší postupy v oboru na ochranu vašich osobních údajů; vaše osobní údaje budeme také chránit pomocí ovládacích prvků hesla, u nichž vás žádáme, abyste je uchovali v utajení. Pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, jsou tyto informace zašifrovány pomocí bezpečné technologie Socket Layer (SSL). 

Používáte-li některý z našich produktů, služeb či aplikací, jsou osobní údaje i obsah, které sdílíte, viditelné pro ostatní uživatele a tito je mohou číst, shromažďovat nebo používat. Za osobní údaje, které se rozhodnete v těchto případech sdílet nebo odeslat, nesete sami odpovědnost.

 

V případě, že se společnost nachází v přechodném stavu, jako je fúze, akvizice jinou společností, nebo prodej celé společností nebo části jejích aktiv, vaše osobní údaje bude pravděpodobně součástí převáděných aktiv. Budete na to upozorněni prostřednictvím nápadného upozornění na našich webových stránkách po dobu 30 dnů ode dne jakékoliv takové změny vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními údaji.

 

Budeme-li provádět změny těchto zásad, uveřejníme bez předchozího upozornění aktualizovanou verzi na našich webových stránkách. Čas od času si tyto zásady znovu přečtěte. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce po provedení případné změny představuje souhlas s těmito změnami. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na stránkách


KontaktMáte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování údajů, nebo pokud chcete podat stížnost s ohledem na možné porušení místních zákonů na ochranu soukromí, kontaktujte nás na adrese:

 

ECOVACS Europe GmbH

Holzstrasse 2

40221 Düsseldorf

Germany

E-Mail: info@ecovacs-europe.com

 

Tyto zásady ochrany soukromí byl naposledy aktualizovány dne 18. srpna 2017.


Thank you for your attention!