icon_compare_close.png
Compare(0/4) X Vymazat vše
  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

Doma > Podpora > TERMS OF USE

Podmínky použití


1. Obecne

Vítejte na stránkách http://www.ecovacs.com/cz (dále jen „server“. Tento web je provozován ECOVACS Europe GmbH, drevo Straße 2, 40221 Düsseldorf. Prectete si prosím pred návštevou této webové stránce tyto Podmínky of použitím si peclive a ujistete se, že jste správne pochopili, vcetne upozornení pred použitím tohoto webu. pomocí webové stránky, souhlasíte s temito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s temito podmínkami, musíme vás požádat, abyste opet opustit místo. tyto podmínky také platí, pokud používáte webové stránky nebo oblasti nej z jiných internetových stránek, které umožnují prístup na webové stránky zcela nebo cástecne. pri návšteve tohoto místa tyto podmínky se vztahují na vás. máte-li dotazy ci pripomínky, obratte se obrátit nás na adrese: E-mail info@ecovacs-europe.com.


2. Vlastnická práva

Ochranné známky na techto webových stránkách, obsah služeb, technologických popisu, vzory, textu a dalších služeb duševního vlastnictví jsou výhradním vlastnictvím ECOVACS Europe GmbH a jeho pridružených cástí. Nikdo nesmí využívat obsah techto webových stránek bez predchozího písemného souhlasu ECOVACS Europe GmbH; výslovne zakázáno, tedy kopírování, tisk, editace, publikování, vysílání, distribuci texty, obrázky a videa z našich webových stránek jsou. Porušení být civilní v rámci platných zákonu a stíhán.


Aniž by byla dotcena naše práva, vyhrazujeme si právo odmítnout vám prístup na webové stránky, pokud jste porušil tyto podmínky.


3. Bezpecnostní upozornení

I když deláme naše nejlepší úsilí, aby obsah této webové stránky je presné a aktuální, nemužeme zarucit. Na webových stránkách mohou obsahovat zastaralé informace a nepresností z ruzných duvodu. Pred použitím informací na našich webových stránkách, abychom mohli overit jejich správnost, kontaktujte nás. ECOVACS Europe GmbH si vyhrazuje právo aktualizovat informace na techto stránkách bez predchozího upozornení. Podobne zlepšení a nebo aktualizace informací a procesu, produktu, nebo mohou být na internetových stránkách kdykoliv a bez predchozího upozornení.


4. Zmeny v podmínkách používání

Vyhrazujeme si právo zmenit kdykoliv bez predchozího upozornení tyto Podmínky a doplnit. Z tohoto duvodu, zkontrolujte podmínky používání pravidelne. Mimochodem, odkazuje se dodatecne provedeny ochrany osobních údaju.


5. Prohlášení

ECOVACS Europe GmbH nenese žádnou odpovednost za prímé, neprímé nebo náhodné škody vyplývající z použití této webové stránky, a to zejména za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. To platí i pro informace tretích stran, vcetne prípadných odkazu.


6. Odkazy na jiné webové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy a reference na jiné stránky, které nejsou provozovány ECOVACS Europe GmbH. Není-li uvedeno jinak, nepodporujeme nekterý z techto jiných webových stránek a výslovne distancujeme od veškerého obsahu techto stránek. také nenese žádnou odpovednost za škody, které vyplývají z av souvislosti s použitím techto odkazu. Vyhrazujeme si právo ucinit odkaz na jiné webové stránky bez našeho predchozího písemného souhlasu a odvolat náš souhlas s odkazem kdykoli.


7. Ochrana osobních údaju

ECOVACS Europe GmbH shromažduje a používá osobní prenáší na tyto stránky dat v souladu s podmínkami ochrany osobních údaju. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údaju.


8. Skladování IP adres

Když navštívíte tento web, tam je možnost ukládání prostrednictvím našeho webového serveru na základe IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které ve skutecnosti návšteve a datum a délku návštevy. Za porušení techto podmínek užívání si vyhrazujeme právo použít uloženou IP adresy pro stíhání obcanských a trestních nároku a vyšetrování trestných cinu.


9. Final Stanovení

Pokud nekterý z výše uvedených jednotlivých ustanovení právních predpisu liší, použitelná neplatné nebo nevymahatelné, nebude zjištena platnost zbývajících ustanovení. Tyto podmínky použití a Zásady ochrany osobních údaju se rídí nemeckým právem.


Používáte-li naše stránky ven z Nemecka, upozornujeme, že tam muže být jinak právní predpisy v cizích zemích, které nemají prijít s použitím našich webových stránek uplatnit. Mají-li zamestnanci dotazy, kontaktujte nás na adrese: E-mail info@ecovacs-europe.com


Tyto podmínky použití a Zásady ochrany osobních údaju bylo aktualizováno 12. cervence 2017 a vstoupí v platnost ve stejný den.


 


Thank you for your attention!