2 Proizvoda
Podni tip
Navigacijska logika
Značajke
čišćenja
Za kosu Pet
Inovacija
DEEBOT OZMO T8 AIVI
Najnapredniji DEEBOT s umjetnom inteligencijom

DEEBOT OZMO 950
Nema više kompromisa zahvaljujući pametnoj navigaciji i jakoj usisnoj snazi