Garancia ECOVACS Europe GmbH

1. Általános rendelkezések

A jelen szerződés ifeltételeinek és feltételeinek is megfelel: ECOVACS Europe GmbH garantálja az eredeti vásárló számára, hogy az ECOVACS termék anyag- és gyártási hibáktól mentes az eredeti vásárlás napjától számított 24 hónapig, ha a megfelelő üzemeltetés csak lakossági használatra van. Az elemekre két (2) év garancia vonatkozik. A garancia az első vevőhöz kötődik, ezért nem ruházható át. Az ECOVACS Europe GmbH által nyújtott garancia nem érinti és semmilyen módon nem korlátozza a fogyasztó törvényes jótállási jogait.

Ez a garancia csak abban az európai országban érvényes, ahol a berendezést vásárolták. Kérjük, kövesse a (https://www.ecovacs.com/hu/support/contact-us) című útmutatót, hogy érvényesítse a garanciális igényét.

2. Garanciafedezet

Amennyiben kivételesen a garanciális időszak alatt hiba merül fel, az ECOVACS Europe GmbH saját belátása szerint vállalja a következőket, ha az ügyfél a gyártó garanciájával összefüggésben nyújt be kérelmet:

 • a berendezés javítása,
 • cserélje ki a berendezést, vagy cserélje ki egy másik termékre, amely új vagy még használható, már használt alkatrészekből készült, és legalább megfelel az eredeti terméknek a funkcionalitás szempontjából, vagy
 • cserélje ki a berendezést, vagy cserélje ki egy másik új termékre és egy olyan továbbfejlesztett modellre, amely az eredeti termékhez képest legalább hasonló vagy továbbfejlesztett funkciókkal rendelkezik.

Ha a garanciaigény érvényes, és az ECOVACS Europe GmbH elvégzi a javítást vagy cserét, az nem vezet a garancia meghosszabbításához vagy új megkezdéséhez. A garanciális időszak ezért az első vásárlás időpontjától számított két év elteltével, az érvényes kezességvállalási igényektől függetlenül mindig véget ér. Minden kicserélt régi berendezés és alkatrész az ECOVACS Europe GmbH tulajdonába ni fog. A garanciamegállapodásból eredő további követelések nem tartoznak ide. Ez a kizárás nem vonatkozik az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése, szándékosság és súlyos gondatlanság, termékfelelősség, valamint olyan lényeges kötelezettségek megsértése esetén, amelyek veszélyeztetik a garancia céljának elérését. Hasonlóképpen, a jogszabályban előírt jótállási jogokat ez a kizárás nem érinti.

A garancia igényléséhez

 • 1) jelentse az olyan hibákat, amelyek azonnal előfordulnak az ECOVACS támogatásnak, amint megjelennek, és
 • 2) mutassa be az eredeti számlát vagy nyugtát a kereskedőtől (feltüntetve a vásárlás dátumát, a modell nevét és a kereskedő nevét).

3. Garancia kizárása

A garancia nem tartozik a következőkhatálya alól:

 • az alkatrészek rendszeres karbantartása, ellenőrzése és javítása vagy cseréje a szokásos kopási jelek miatt;
 • a berendezés nem megfelelő, durva vagy szakszerűtlen kezelése, kezelése, használata vagy gondozása;
 • egy lehetséges hiba közvetett következményei (elvesztés, elhullás stb.)
 • a biztonsági rendszer (tapadókorongok és biztonsági kötél) használatának elmaradása következtében bekövetkezik;
 • a típusleírás vagy a sorozatszám azonosíthatatlanná vagy olvashatatlanná tételének megváltoztatása, eltávolítása vagy egyéb eszköze;
 • balesetekből vagy külső hatásokból (villámlás, tűz, víz) vagy más vis maior eseményekből eredő károk;
 • az elem rövidzárlata, ha az elemház vagy celláin lévő tömítőanyagot a vevő károsítja;
 • az elemet a rendelkezésre nem álló berendezésekben használják;
 • a biztonsági és/vagy termékutasítások figyelmen kívül hagyása;
 • a berendezés vagy az elem szándékos vagy szándékos károsodása;
 • az ECOVACS Europe GmbH által fel nem kínált vagy ajánlott termékpótalkatrészek vagy más cserélhető alkatrészek (beleértve a fogyóeszközöket is) használata;
 • a berendezés olyan javítása, módosítása, módosítása vagy átalakítása, aki reá nem jogosult az ECOVACS Europe GmbH által erre nem engedélyezett személyek által;
 • a saját készítésű, nem megfelelő szállítás (pl. nem megfelelő csomagolással történő) megtérítése;
 • a berendezés kereskedelmi célú vagy kereskedelmi célú használata.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen garanciafeltételek szerinti hiba nem foglalja magában azt a helyzetet, amikor a berendezésen olyan változtatást vagy módosítást kell végrehajtani, amelyről az eredeti berendezés specifikációja nem rendelkezik annak érdekében, hogy lehetővé tegye a berendezés használatát (pl. az egyéb átvételi vagy csatlakozási szabványok módosítása).

Ez a garancia nem vonatkozik a tartozékokra és egyéb fogyóeszközökre, például szűrőkre vagy kefékre.

Továbbá a tartozékok és egyéb fogyóeszközök, például szűrők vagy kefék nem tartoznak a garancia hatálya alól.

Ha további kérdése van termékeinkkel kapcsolatban, vagy részletes garanciális információkért, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy látogasson el honlapunkra.

Írjon nekünk:

 061-9989701 (helyi díj),
 service-hu@ecovacs-europe.com

4. Megjegyzés

Kérjük, ne küldjön hibás készüléket a düsseldorfi levelezési címre. Hiba esetén kérjük, kizárólag a szerviz forródrótjával vegye fel a kapcsolatot.