icon_compare_close.png
Compare(0/4) X WYCZYŚĆ WSZYSTKO
  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

Strona główna > Wsparcie > Privacy Policy

Ochrona danych

Stan maj 2018


I. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej


Osoba odpowiedzialna za celów rozporzadzenia o ochronie danych oraz innymi przepisami krajowymi dotyczacymi ochrony danych w panstwach czlonkowskich, jak równiez inne przepisy dotyczace ochrony danych jest:


Ecovacs Europe GmbH

Holzstraße 2

40221 Dusseldorf

Niemcy


+49 211 5380 4300

info@ecovacs-europe.com

www.ecovacs.com


II. Nazwa i adres Prywatnosc komisarza


Inspektor ochrony danych osoby odpowiedzialnej jest:


Dataco GmbH

Kivanc Semen

Siegfriedstraße 8

80803 München

Niemcy


+49 89 740045840

datenschutz@dataguard.de

www.dataguard.de


III. prawa podlegajace


Jezeli dane osobowe sa przetwarzane przez ciebie, jestes ofiara i.S.d. DSGVO i tam masz nastepujace prawa wobec osoby odpowiedzialnej do:


1. Prawo do informacji

Mozna zazadac potwierdzenia osób odpowiedzialnych lub nie danych osobowych dotyczacych Pana sa przetwarzane przez nas.

Jesli taki proces przed, mozna zwrócic sie do osoby odpowiedzialnej za nastepujace informacje:

(1) Do celów, dla których dane osobowe przetwarzane;

(2) rodzajów danych osobowych, które sa przetwarzane;

(3) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zostaly ujawnione dane dotyczace tej osoby lub zostana ujawnione;

(4) proponowany okres przechowywania danych osobowych dotyczacych, czy konkretne informacje czy nie jest to mozliwe kryteria ustalania okresu waznosci;

(5) istnienie prawa do skorygowania lub usuniecia danych osobowych dotyczacych prawo do ograniczenia przetwarzania przez sterownik lub prawo odwolania sie od tej przetwarzania;

(6) istnienie prawa do nanoszenia za pomoca organu regulacyjnego;

(7) wszelkie dostepne informacje na temat pochodzenia danych, jesli dane osobowe nie sa zbierane od podmiotu danych;

(8) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego w tym profilowania zgodnie z artykulem 22 § 1 i 4 DSGVO i - .. Przynajmniej w tych przypadkach - znaczace informacje na temat zaangazowanych logiki oraz zakresu i pozadanego wplywu takiego przetwarzania dla danej osoby.

Masz prawo do zadania informacji o tym, czy dane osobowe moga byc przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. W zwiazku z tym, mozna wymagac klejnot na odpowiednich gwarancji. Sztuka. 46 DSGVO byc prowadzone w kontekscie zgloszenia.


2. prawo do ich poprawiania

Masz prawo do poprawiania i / lub kompletne w odniesieniu do zarzutu, ze przetworzone dane osobowe dotyczace Ciebie jest nieprawidlowe lub niepelne. Osoba odpowiedzialna musi niezwlocznie dokonuje korekt.


3. prawo ograniczenia przetwarzanie

Pod nastepujacymi warunkami, moze wymagac ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczacych:

(1) W przypadku zakwestionowania prawidlowosci swoich danych osobowych przez okres pozwalajacy administratorowi na sprawdzenie dokladnosci danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiac sie skasowaniem danych osobowych i zamiast wymagac ograniczenie wykorzystania danych osobowych;

wymagany (3) osoba odpowiedzialna za dane osobowe do celów przetwarzania nie dluzej, ale trzeba bedzie to dla ustalenia, wykonania lub obrony roszczen prawnych lub

(4) Jesli wlozono sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 par. 1 i DSGVO nie zostaly jeszcze ustalone, czy uzasadnione przyczyny odpowiedzialne przewyzszaja swoje powody.

Jezeli przetwarzanie danych osobowych dotyczacych miedzy innymi, dane te moga - oprócz ich przechowywania - tylko za jego zgoda, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczen prawnych lub ochrony innej osoby lub podmiotu prawa lub ze wzgledu na istotny interes publiczny w Unii lub panstwa czlonkowskiego sa przetwarzane.

Jesli ograniczenie przetwarzania wedlug powyzszych warunkach ograniczonych, uzytkownik zostanie poinformowany o ladunku przed ograniczenie zostanie zniesione.


4. Prawo do odwolania

a) usuniecie z obowiazku

Mozna zwrócic sie do osoby odpowiedzialnej, ze dane osobowe dotyczace ci zostana natychmiast usuniete, a zarzadca jest zobowiazany do niezwlocznego usuniecia tych informacji, chyba ze zastosowanie ma jeden z nastepujacych powodów:

(1) Dane osobowe dotyczace celów, dla których zostaly zgromadzone lub przetwarzanych w inny sposób, nie jest juz konieczne.

(2) Panstwo wycofac swoja zgode, zgodnie z przetworzenia. Sztuka. 6 par. 1 zdanie 1 swieci lub sztuki. 9 par. 2 oswietlone DSGVO obslugiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.

(3) ustala gem. Sztuka. 21 par. 1 DSGVO obiekt do przetwarzania i nie istnieja zadne uzasadnione powody nadrzedne do przetworzenia, lub wstawic klejnot. Sztuka. 21 par. 2 DSGVO przedmiot do przetwarzania jednego.

(4) Dane osobowe dotyczace bezprawnie przetwarzane.

(5) usuniecie danych osobowych dotyczacych konieczne dla wykonania zobowiazania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa panstw czlonkowskich, z zastrzezeniem oplaty.

(6) Dane osobowe dotyczace jednego DSGVO byly oferowane w zakresie uslug spoleczenstwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 par. Zebrane.


b) informacje na osobe trzecia

Dokonal danych osobowych w kwestii publicznie osobe odpowiedzialna za i jest gem. zobowiazuje art. 17 par. 1 DSGVO celu ich umorzenia, podejmuje rozwaza dostepna technologie i koszty wdrozenia odpowiednich srodków, w tym technicznych w celu poinformowania administratora danych, którzy przetwarzaja dane osobowe o Tobie jako dotkniete osoby, która wymaga usuniecia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopie lub powtórzenia danych osobowych z nich.


c) wyjatki

Prawo do usuniecia nie ma zastosowania, jezeli jest to niezbedne

(1) do korzystania z prawa do wypowiedzi i informacji;

(2) pod katem zgodnosci ze zobowiazaniem prawnym, które wymagaja przetwarzania przez prawo Unii lub panstw czlonkowskich, z zastrzezeniem oplaty lub wykonywania zadania, które lezy w interesie publicznym i jest prowadzone w wykonywaniu wladzy publicznej , które przenosza osoba odpowiedzialna byla;

(3) z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 9 par. 2 oswietlone , H i I oraz art 9 3 DSGVO.

(4) dla celów archiwalnych w interesie publicznym, badan naukowych lub gem lub historycznych dla celów statystycznych. Sztuka. 89 par. 1 DSGVO, o ile spodziewane uzaleznia prawo, o którym mowa w punkcie a), aby osiagnac cele niniejszego przetwarzania niemozliwe lub powaznie oslabiona, lub

(5) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczen prawnych.


5. Prawo do informacji

Zrobiles prawo do sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania w stosunku do odpowiedzialnych twierdzi, ze jest on zobowiazany do wszystkich odbiorców, którym dane osobowe dotyczace bylas odslonieta, to korekte lub usuniecie danych lub ograniczenia przetwarzania danych zgloszonych, o ile okaze sie to sie niemozliwe lub wymagaloby niewspólmiernie duzego wysilku.

Jest dostepny na osoby odpowiedzialne maja prawo byc informowani o tych odbiorców.


6. Prawo do przenoszenia danych

Trzeba uzyskac dane osobowe, które podales osobe odpowiedzialna za, w sposób uporzadkowany, spójny i czytelny maszynowo formacie prawo. Masz równiez prawo do tych danych, aby wyslac inny ladunek bez ograniczen przez osoby odpowiedzialne, których dane osobowe zostaly dostarczone, jesli

(1) przetwarza sie zgodnie ze zgoda. Sztuka. 6 par. 1 zdanie 1 swieci DSGVO lub Art. 9 par. 2 oswietlone DSGVO lub na podstawie umowy o prace. Sztuka. 6 par. 1 zdanie 1 swieci b DSGVO podstawie i

(2) reakcja z zautomatyzowanych metod.

W wykonywaniu tego prawa, trzeba takze uzyskac, ze Twoje dane osobowe moga byc przekazywane bezposrednio od siebie odpowiedzialna osoba odpowiedzialna, o ile jest to technicznie wykonalne prawo. Wolnosci i praw innych osób nie moze w ten sposób zostac oslabiona.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które sa niezbedne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub wykonanej w wykonywaniu wladzy publicznej, która zostala przekazana do kierownika.


7. Prawo do

Masz prawo, z przyczyn wynikajacych z ich szczególnej sytuacji w kazdej chwili do przetwarzania danych osobowych dotyczacych podstawie art. 6 par. 1 zdanie 1 swieci ma miejsce E lub F DSGVO odwolania; odnosi sie to równiez do systemu opartego na tych przepisów profilowania.

Osoba odpowiedzialna za nie przetwarza danych osobowych dotyczacych Pana, chyba ze mozna wykazac waznych i uzasadnionych przyczyn dla przetwórstwa, które przewyzszaja swoje interesy, prawa i wolnosci, czy przetwarzanie jest do ustalenia, wykonania lub obrony roszczen prawnych.

Jezeli dane osobowe dotyczace procesów dzialac direct mail, masz prawo w dowolnym momencie do zgloszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczacych celów takiej reklamy; odnosi sie to równiez do profilowania, tak dalece, jak to jest w zwiazku z takim direct mail. Sprzeczne przetwarzania dla celów marketingu bezposredniego, dane osobowe dotyczace cie nie beda przetwarzane w tych celach.

Masz mozliwosc w zwiazku z korzystaniem z uslug spoleczenstwa informacyjnego - niezaleznie od dyrektywy 2002/58 / WE - skorzystac z prawa do sprzeciwu za pomoca zautomatyzowanych procesach, w których okreslone specyfikacje techniczne.


8. prawo do cofniecia zgody w zakresie ochrony danych

Trzeba wycofac swoje oswiadczenie o ochronie danych zgody w kazdej chwili prawo. Poprzez wycofanie zgody legalnosc do cofniecia wystapily ze wzgledu na proces zgoda nie jest naruszona.


9. zautomatyzowanej decyzji w sprawach indywidualnych, w tym profilowania

Masz prawo, a nie jeden wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - do decyzji opartych na przedmiot, który rozwinie sie skutkiem prawnym lub powaznie w podobny sposób - w tym profilowania. Powyzsze nie ma zastosowania, jezeli w decyzji

(1) jest wymagane dla zawarcia lub wykonania umowy pomiedzy Toba a osoba odpowiedzialna za,

(2) jest uprawniony zgodnie z prawem Unii lub panstw czlonkowskich, która podlega oplacie i ten akt prawny zawiera odpowiednie srodki w celu ochrony swoich praw i wolnosci, a twoja zywotnych interesów lub

(3) odbywa sie przy wyraznej zgody.

Jednak te decyzje 1 S.1 DSGVO nie musi na szczególnych kategorii danych na podstawie art. 9 par. W oparciu, o ile art. 9 par. 2 oswietlone a lub g DSGVO wazne i odpowiednie srodki w celu ochrony praw i wolnosci oraz swoje zywotne interesy zostaly wykonane.

W odniesieniu do w punkcie (1) i (3) wymienionych przypadków osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie srodki w celu ochrony praw i wolnosci, a takze swoich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji czlowieka na czesci osoby odpowiedzialne, aby oswiadczenie o wlasnej pozycji i sluchal zakwestionowac decyzje.


10. Prawo do zlozenia skargi do organu nadzoru

W drodze odstepstwa od postepowania inaczej administracyjnych lub prawnych, masz prawo do odwolania sie do organu nadzoru, w szczególnosci w panstwie czlonkowskim ich miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia do Jesli jestes zdania, ze ??przetwarzanie danych osobowych dotyczacych przeciwko przeciwnie DSGVO. Organ nadzoru, której skarga zostala zlozona, informuje skarzacego o statusie i wynikach odwolania w tym mozliwosc korzystania ze srodków prawnych na podstawie art. 78 DSGVO.


IV. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych


1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Mozemy przetwarzac dane osobowe naszych uzytkowników generalnie tylko w zakresie niezbednym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej i naszych tresci i uslug. Przetwarzanie danych osobowych naszych uzytkowników sa regularnie tylko za zgoda uzytkownika. Wyjatek dotyczy przypadków, w których przed uzyskaniem zgody ze wzgledów faktycznych nie jest mozliwe, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne przez obowiazujace prawo.

2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

O ile nam szukac zgody podmiotu danych do operacji przetwarzania danych osobowych Art. Dla 6 par. 1 zdanie 1 swieci rozporzadzenia UE prywatnosci (DSGVO) jako podstawy prawnej.

W przetwarzaniu danych osobowych, który jest wykorzystywany do realizacji umowy, kontrahent jest dana osoba jest wymagane, art. 6 par. 1 zdanie 1 swieci b DSGVO jako podstawy prawnej. Odnosi sie to równiez do operacji przetwarzania danych, które sa niezbedne do wykonywania dzialan przed zawarciem umowy.

O ile jest wymagane przetwarzanie danych osobowych w celu wypelnienia obowiazku prawnego, z zastrzezeniem naszej firmy, rodzaj dziala. 6 par. 1 zdanie 1 swieci c DSGVO jako podstawy prawnej.

W przypadku, gdy zywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby moze wymagac przetwarzania danych osobowych typu jest uzywany. 6 par. 1 zdanie 1 swieci d DSGVO jako podstawy prawnej.

Jest przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub innego i nie przewyzszaja interesów, praw i wolnosci osoby, której dane dotycza, bylego zainteresowanie ustep 6 jest troche .. 1 S.1 swieci f DSGVO jako podstawy prawnej do przetwarzania.

3. Usuniecie danych i przechowywanie czas

Dane osobowe zainteresowanej osoby zostana usuniete lub zablokowane jak najszybciej w celu skladowania jest wyeliminowane. Przechowywanie moze odbywac sie poza nia, jezeli zostalo to przewidziane przez Europejski lub krajowych przepisów w zakresie unijnego prawa przepisów, ustaw i przepisów, które reguluja osobe odpowiedzialna. Blokowanie lub usuwanie danych wystepuje nawet wtedy, gdy przepisane przez normy wymienione okres wygasa, chyba ze koniecznosc dalszego przechowywania danych dotyczacych zamówienia lub umowy istnieje retencje.


V. zapewnienie stronie i tworzenia plików dziennika


1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za kazdym razem odwiedzic nasza strone internetowa, nasz system automatycznie wykryte dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywolujacego.

Ponizsze dane zbierane sa tutaj:


Informacja o typie przegladarki i wersji uzywanego

System operacyjny od uzytkownika

adres IP uzytkownika

Data i czas dostepu

Stron internetowych, z którego osiaga systemu uzytkownika na naszej stronie internetowej.


Dane sa równiez przechowywane w plikach dzienników naszego systemu. Przechowywania tych danych wraz z innymi danymi osobowymi uzytkownika nie odbedzie.


2. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawa prawna do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest sztuka. 6 par. 1 zdanie 1 swieci f DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Czasowe przechowywanie adresu IP za posrednictwem systemu jest konieczne, aby umozliwic realizacje strony internetowej do komputera uzytkownika. W tym adres IP uzytkownika na czas trwania sesji musza byc przechowywane. skladowanie odbywa sie w plikach dzienników w celu zapewnienia funkcjonalnosci strony internetowej. Ponadto, dane do optymalizacji strony internetowej oraz w celu zapewnienia bezpieczenstwa naszej technologii informatycznych systemów sluza nam. Ocene danych w celach marketingowych nie odbedzie sie w tym kontekscie.

W tych celach, a nasz uzasadniony interes w tym przetwarzania danych zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 swieci f DSGVO.


4. Okres skladowania

Dane sa usuwane, gdy tylko nie jest juz konieczne dla osiagniecia celów bylo zebrane sa. W przypadku zapisu danych w celu zapewnienia strony internetowej jest w przypadku, gdy konczy biezacej sesji. W przypadku zapisywania danych w plikach dzienników jest przypadek po maksymalnie siedmiu dni. Jakiekolwiek dalsze przechowywanie jest mozliwe. W tym przypadku, adresy IP uzytkowników sa usuwane lub znieksztalcony, tak ze przypisanie klienta wywolujacego nie jest juz mozliwe.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Zbieranie danych w celu zapewnienia witryny i przechowywania danych w plikach dzienników jest niezbedna do funkcjonowania strony internetowej. W zwiazku z tym, nie ma strony uzytkownika sprzeciwu.


VI. Korzystanie z Cookies


a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Cookies to pliki tekstowe, które sa przechowywane w przegladarce internetowej i przegladarki internetowej w systemie komputerowym uzytkownika. Gdy uzytkownik przeglada strone internetowa, cookie moga byc przechowywane w systemie operacyjnym uzytkownika. Plik ten zawiera charakterystyczny ciag znaków, który wyjasnia identyfikacje przegladarce ponownie uruchomic strone.

Uzywamy cookies, aby nasza strona bardziej przyjazne dla uzytkownika. Niektóre elementy naszej stronie wymaga, aby przegladarka telefonicznej mozna takze zidentyfikowac przez podzial strony.

W ciasteczek podczas Ponizsze dane sa przechowywane i przesylane:

ustawienia jezyka

Dane logowania


b) podstawe prawna do przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych za pomoca plików cookie jest sztuka. 6 par. 1 swieci f DSGVO.


c) przetwarzania danych celem

Celem stosowania technicznie konieczne cookie jest uproszczenie korzystania z stron internetowych dla uzytkowników. Niektóre funkcje naszej stronie nie moga byc oferowane bez uzycia cookies. W tym celu konieczne jest, ze przegladarka jest rozpoznawana nawet po zmianie stron.

Dla nastepujacych aplikacji uzywamy ciasteczek:

Nabycie ustawien jezykowych

W tych celach i naszego uzasadnionego interesu w procesie przetwarzania danych osobowych na mocy art. 6 par. 1 zdanie 1 swieci f DSGVO.


d) okres przechowywania, a opozycja mozliwosc unieszkodliwiania

Cookies sa przechowywane na komputerze uzytkownika, a przekazywane przez niego do naszej strony. Dlatego jako uzytkownik pelna kontrole nad wykorzystaniem ciasteczek. Poprzez zmiane ustawien w przegladarce internetowej mozna wylaczyc lub ograniczyc przesylanie plików cookie. Juz zapisane pliki cookie moga byc usuniete w dowolnym momencie. To równiez moze byc zautomatyzowane. Cookies sa wylaczone na naszej stronie internetowej nie moga byc wykorzystywane do pelnych wszystkich funkcji strony.


VII. Kontakt i kontakt e-mail


1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej, kontakt jest dostepny, które moga byc wykorzystane do kontaktu elektronicznego. Jesli uzytkownik tej okazji wejscia w danych wejsciowych formularza sa przesylane do nas i zapisane. Dane te sa nastepujace:

E-mail

Przedmiot

twoja sprawa

kod bezpieczenstwa


Do przetwarzania danych w Absendevorgangs swoja zgode uzyskuje sie i skierowal do niniejszej Polityki Prywatnosci.

Alternatywnie, kontakt poprzez podany adres e-mail jest mozliwe. W tym przypadku, przesylane za pomoca wiadomosci e-mail osobiste dane uzytkownika sa przechowywane.

Nie ma w tym kontekscie nie przekazywanie danych osobom trzecim. Dane te beda wykorzystywane do przetwarzania rozmowy.


2. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych jest w obecnosci zgody uzytkownika art. 6 par. 1 zdanie 1 swieci DSGVO.

Podstawa prawna przetwarzania danych otrzymanych podczas wysylania wiadomosci e-mail, jest art. 6, p. 1 p.1 swieci f DSGVO. Cele kontakt e-mail do zawarcia traktatu, wówczas 1 S.1 jest dodatkowa podstawa prawna przetwarzania art. 6 par. Oswietlony. b DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w formularzu wejsciowym sluzy nam samodzielnie edytowac kontakt. W przypadku kontaktu przez e-mail do niej wymagane jest równiez uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Drugi przetwarzane podczas Absendevorgangs danych osobowych sa stosowane w celu zapobiegania naduzyciom formularza kontaktowego i zapewnic bezpieczenstwo naszych systemów informatycznych.


4. Okres skladowania

Dane sa usuwane, gdy tylko nie jest juz konieczne dla osiagniecia celów bylo zebrane sa. Do danych osobowych ekranie wprowadzania formularza kontaktowego i tych, którzy zostali wyslani przez e-mail, to w przypadku, gdy kazda rozmowa zakonczyla sie z uzytkownikiem. Koniec rozmowy jest, gdy mozna wywiesc z okolicznosci, ze wplywa sytuacja klaruje.

Dodatkowo zebrane podczas Absendevorgangs danych osobowych zostana usuniete po uplywie siedmiu dni.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Uzytkownik ma zawsze mozliwosc wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jesli uzytkownik poprzez e-mail, kontakt z nami, moze zglosic sprzeciw wobec przechowywania danych osobowych w dowolnym momencie. W takim przypadku, rozmowa nie moze byc kontynuowane.

Wszystkie dane osobowe, które zostaly zapisane w trakcie kontaktu, sa usuwane w tym przypadku.


VIII. Uzywane wtyczek


Korzystanie z wtyczki Facebooka


1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Uzywamy plug-in lub jesli sa oparte Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia przez aktywowanie tej wtyczki w przegladarce nawiazuje polaczenie z serwerami Facebooka. Facebook doswiadczenia tak, ze wizyta z adresu IP na naszej stronie internetowej. Ponadto, Facebook otrzymuje informacje o dacie, godzinie, typ przegladarki i systemu operacyjnego, wersji i wersji, jak równiez juz zapisane w przegladarce Facebooku cookies. Ta Facebook moze rozpoznac na które strony z zawartoscia Facebooku bylas. Wtyczka jest czescia Facebook i pojawi sie tylko na naszej stronie. Wszystko interakcja z Plug-in jest oddzialywanie na „facebook.com”.

Jesli nie jestes zalogowany na Facebooku, przeniesie swój numer aplikacji Facebook na aktywacje wtyczek. Wizyta nasza strona internetowa moze byc w ten sposób powiazany z kontem na Facebooku. W zaleznosci od sposobu koncie Facebook, klikajac Plug-in jest równiez publikowane na Facebooku. Mozna tego uniknac, gdzie mozna zalogowac sie do swojego konta na Facebooku przed wlaczyc wtyczke i usunac wszystkie pliki cookie z Facebooka odwiedzajac strony internetowe z Facebooka wtyczek.


2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania jest artykul 6 ustep 1 S.1 lit.a DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Facebook przetwarza te dane, aby znalezc bledy w swoim systemie, w celu poprawy swoich produktów oraz ich dostosowanie do zachowania uzytkownika, sterowania i dostosowywania umieszczenia reklamy. Ponadto przetwarzanie jest równiez uzywany do lokalizacji, nagrywanie sposób wykorzystania stron internetowych z zawartoscia Facebooku i celu badania rynku.


4. Okres skladowania

Facebook przechowuje do 90 dni od danych samodzielnie zglaszane. Po tym, gdy dane beda wykorzystywane wylacznie w formie anonimowej.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania i gromadzenia danych w ramach polityki prywatnosci na Facebooku: https://facebook.com/about/privacy/.


Uzywanie wtyczki Google+


1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Uzywamy wtyczki Google+ przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gdy uzytkownik odwiedza nasza strone internetowa przegladarke sprawia, ze ??bezposrednie polaczenie z serwerami Google. Nie sa przekazywane informacje na temat swojej stronie wizyty w Google. Nie mamy zadnego wplywu na tresc wtyczek. Jesli jestes zalogowany w czasie pobytu w Nutzungerkonto Google+ lub Google, Google moze powiazac swoja strone wizyte do tego konta. Poprzez interakcje z tym plug-in odpowiednie dane sa przesylane bezposrednio do Google i tam przechowywane. Jesli nie chcesz tego transferu danych, nalezy zalogowac sie przed odwiedzic nasza strone internetowa na swoim koncie Google+ lub Google.

Nie mamy zadnego wplywu na zakres i tresc danych, które Google zbiera przycisk.


2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania jest artykul 6 ustep 1 S.1 lit.a DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Uzycie jest do poprawy i personalizacji oferty Google dla Ciebie.


4. Okres skladowania

Dane reklamowe w dziennikach serwerów sa anonimowe poprzez usuniecie czesci adresu i ciasteczka informacji Google IP po 9 i 18 miesiecy.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Aby uzyskac wiecej informacji na temat celu i zakresie zbierania danych na Google+ mozna znalezc na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


Korzystanie z Google AdWords


1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Uzywamy naszej stronie internetowej Google AdWords Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Jest to program reklamowy online, w których stosowany jest sledzenie konwersji. Gdy pojawi sie reklamy Google na naszej stronie internetowej, Google AdWords umieszcza plik cookie na komputerze. Kazdy klient Google AdWords jest przypisany inny ciasteczko.


2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania jest art.6 ust. 1 zdanie 1 swieci f DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Mamy tylko uzyskac wiedze na temat lacznej liczby uzytkowników, którzy odpowiedzieli na nasza reklame. Zostanie on przekazany zadnych informacji, z którym mozemy identyfikowac. Stosowanie nie jest wykorzystywany do sledzenia.


4. Okres skladowania

Plik cookie wygasa po 30 dniach.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Mozna wylaczyc sledzenie konwersji Google, gdzie wylaczenie metody sledzenia w przegladarce. Aby uzyskac wiecej informacji na temat https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


Korzystanie z Google Analytics


1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Uzywamy naszej strony Google Analytics, uslugi analizy ogladalnosci stron internetowych udostepnianej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ( "Google"). Google Analytics uzywa. „Cookies”, pliki tekstowe, które sa przechowywane na komputerze, aby pomóc analizy korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony jest przesylany do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obciety w obrebie panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub innych bedacych stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjatkowych przypadkach pelny adres IP jest przesylany do serwera Google w USA i tam skrócona. IP-anonimizacji jest aktywny na tej stronie. W imieniu operatora tej strony internetowej Google bedzie korzystala z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez uzytkownika, tworzenia raportów dotyczacych ruchu na stronach oraz swiadczenia innych stron internetowych i korzystanie z uslug internetowych zwiazanych z operatorem strony. Nadawany przez przegladarke jako czesc adresu IP Google Analytics nie zostana polaczone z innymi danymi Google. Uzytkownik moze zrezygnowac z cookies poprzez dostosowanie oprogramowania przegladarki; Jednak podkreslic, ze nie mozna wszystkich funkcji naszej strony internetowej do ich pelnym zakresie, jesli stosowne, w tym przypadku zastosowania.


2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania jest art.6 ust. 1 zdanie 1 swieci f DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest ukierunkowany skierowania publicznosc, która juz wyrazilo wstepne zainteresowanie wizyta bocznym.


4. Okres skladowania

Dane reklamowe w dziennikach serwerów sa anonimowe przez Google usuwa roszczen do czesci adresu IP i informacji Cookie po 9 i 18 miesiecy.

 

5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Mozna równiez zapobiec dane generowane przez cookie i zwiazanych z korzystaniem z serwisu internetowego (wl. Twój adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google, pobierajac plug-in dostepny pod ponizszym linku i zainstaluj : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Aby uzyskac wiecej informacji na temat https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


Korzystanie z LinkedIn


1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Provider jest LinkedIn Corporation 2029 Stierlin tenisowy, Mountain View, CA 94043, USA.

Za kazdym razem, gdy naszych stronach, które zawieraja cechy LinkedIn, aby polaczyc sie z serwerami LinkedIn ma siedzibe. LinkedIn jest informowany, ze odwiedzil nasza strone internetowa o adresie IP. Jesli klikniesz przycisk „zalecane” LinkedIn i zalogowaniu sie na swoje konto na LinkedIn, mozliwe jest LinkedIn przypisac wizyte na naszej stronie ty i konta. Zwracamy uwage, ze nie mamy wiedzy na temat zawartosci przesylanych danych i korzystania z nich przez LinkedIn jako dostawcy witryn.

Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz LinkedIn Polityka prywatnosci: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uzytkowników jest sztuka. 6 par. S.1 swieci DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Zastosowanie wtyczki LinkedIn sluzy do latwosc obslugi z naszej strony internetowej.


4. Okres skladowania

Okres przechowywania nie maja informacji.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Jezeli taka komunikacja z tych informacji do LinkedIn od danej osoby nie chcial, to moze zapobiec przenoszeniu sie tym, ze rejestruje sie przed wywolaniem naszej stronie internetowej z konta LinkedIn. LinkedIn oferuje miedzy https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls wiadomosci e-mail, Mozliwosc wypisania wiadomosci tekstowych i ukierunkowanych reklam oraz ustawienia ogloszenia zarzadzac. LinkedIn wykorzystuje równiez partnerów, takich jak Add, Google Analytics BlueKai DoubleClick, Nielsen, ComScore Eloqua i Lotame ze mozna ustawic pliki cookies. Pliki te moga zostac odrzucone pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Ustawodawstwo prywatnosci LinkedIn, odwiedz https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka Cookie LinkedIn jest dostepny na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


Korzystanie pinterest


1. Zakres obróbki

Uzywamy naszej strony wtyczke Udzial Share Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, Stany Zjednoczone. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, które zawieraja wtyczki, przegladarka nawiazuje polaczenie z serwerami opcji w USA. Nie sa przekazywane dane dziennika o swojej stronie wizycie Pinterest. Moze to obejmowac nastepujace dane:

(1) Twój adres IP,

(2) Adres odwiedzanych stron internetowych, które zawieraja równiez opcje funkcji

(3) ustawienia Browers rodzaj i,

(4) date i czas na zadanie,

(5) Twój sposób stosowania Pinterest.


2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uzytkowników jest sztuka. 6 par. S.1 swieci DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Uzycie opcji sluzy do ulatwienia naszej strony.


4. Okres skladowania

Okres przechowywania nie maja informacji.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Aby uzyskac wiecej informacji na temat celu i zakresie zbierania danych opcji mozna znalezc na stronie: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Uzywanie wtyczki YouTube


1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Uzywamy na naszej stronie internetowej, która jest obslugiwana przez Google Plugin z YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przegladarka nawiazuje polaczenie z serwerami YouTube. Nie sa przekazywane informacje na temat odwiedzanych witryn do YouTube. Nie mamy zadnego wplywu na tresc wtyczek. Jesli jestes zalogowany podczas wizyty konta YouTube, YouTube moze powiazac swoja strone wizyte do tego konta. Poprzez interakcje z tej wtyczki, to odpowiednie informacje sa przesylane bezposrednio do serwisu YouTube i tam przechowywane. Jesli nie chcesz tego transferu danych, nalezy zalogowac sie na koncie YouTube przed odwiedzenie naszej strony.


2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uzytkownika jest sztuka. Oswietlony. 6, p. 1 p.1 F DSGVO.


3. Cel przetwarzania danych

Przepis wtyczek YouTube uzywane w celu ulatwienia naszej strony.


4. Okres skladowania

Okres przechowywania nie maja informacji.


5. Sprzeciw i wyeliminowac mozliwe

Aby uzyskac wiecej informacji na temat celu i zakresie zbierania danych z YouTube, pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/Niniejsza Polityka prywatnosci zostala stworzona przy wsparciu DataGuard.


Thank you for your attention!