Compare(0/4) X WYCZYŚĆ WSZYSTKO
Strona główna > Wsparcie > Privacy Policy


Przepisy dotyczące ochrony danych

 

ECOVACS Europe GmbH respektuje prywatną sferę każdej osoby odwiedzającej tę stronę internetową. W kolejnych ustępach wyjaśniono, dlaczego gromadzimy dane, w jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane i jak mogą się Państwo z nami skontaktować, aby ograniczyć wykorzystywanie Państwa danych osobowych.

Przekazanie danych osobowych na tej stronie internetowej uważamy za jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie zgodnie z naszymi „Warunkami korzystania ze strony internetowej”. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na „Warunki korzystania ze strony internetowej”, prosimy zakończyć korzystanie z tej strony i opuścić ją.

Ewentualne dokonane przez nas zmiany lub uzupełnienia przepisów dotyczących ochrony danych zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. W razie pytań dotyczących naszych wytycznych w sprawie ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem: info@ecovacs-europe.com.


Podanie danych osobowych

Jeżeli będą Państwo chcieli zaprenumerować nasz biuletyn informacyjny lub zamówić dostęp do pomocy technicznej, zarejestrować się celem skorzystania z oferty produktów lub wziąć udział w naszych ankietach lub działaniach interaktywnych, może się zdarzyć, że poprosimy o udostępnienie nam następujących danych: nazwisko, adres prywatny lub firmowy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy itd. Przekazanie danych osobowych na tej stronie internetowej uważamy za jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie zgodnie z naszymi „Warunkami korzystania ze strony internetowej”.

Jeżeli komunikują się Państwo z naszą stroną internetową lub naszymi aplikacjami za pomocą mediów społecznościowych, np. klikają ikonę „Lubię to”, śledzą nasze przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych, uzyskują dostęp do naszej strony lub naszego serwisu lub logują się do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych zewnętrznych oferentów, technicznie możliwe jest, że otrzymamy z tych sieci społecznościowych informacje dotyczące Państwa osoby, np. płeć, wiek, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, język, kraj itd., na przekazanie których osobom trzecim wyrazili Państwo zgodę w mediach społecznościowych. Dane tego rodzaju bądź ich przekazywanie zależy od indywidualnych ustawień ochrony danych osobowych w odpowiednich mediach społecznościowych. Z tego względu, dla własnego bezpieczeństwa powinno się regularnie kontrolować te ustawienia na stronach internetowych mediów społecznościowych i w razie potrzeby zmienić je, aby uniemożliwić dalsze przekazywanie osobistych informacji.


Wykorzystanie danych osobowych

Państwa danych osobowych używamy wyłącznie do następujących celów: do odpowiedzi na Państwa pytania i prośby oraz ich opracowania; do poprawy jakości naszych produktów i usług; aby móc zaoferować produkty i usługi, jakich mogą Państwo ewentualnie potrzebować; aby móc zaoferować produkty i usługi dostosowane specjalnie do Państwa indywidualnych potrzeb.

Państwa danych osobowych używamy ponadto do następujących celów: do pozyskiwania danych dotyczących badania rynku za pomocą tej strony internetowej; do ewaluacji Państwa zapotrzebowania i aby przyczynić się do lepszego zrozumienia naszych produktów i usług.

Może to przykładowo oznaczać, że skontaktujemy się z Państwem i/lub przekażemy Państwa dane przedsiębiorstwom powiązanym z ECOVACS Europe GmbH, aby mogły one poinformować o potencjalnie dla Państwa interesujących produktach / usługach i akcjach sprzedażowych.

Jeżeli instytucja rządowa lub organ władzy publicznej zwrócą się do tej strony internetowej w ramach obowiązującego prawa o ujawnienie danych użytkowników, jesteśmy zobowiązani do przekazania tych danych do odpowiedniego urzędu. Niniejsza strona internetowa nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za takie procedury.


Wymiana danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą dzielone z osobami trzecimi ani wykorzystywane do celów innych niż podane powyżej. Dane osobowe przekazane podczas korzystania ze strony naszym przedsiębiorstwom powiązanym lub innym stronom zainteresowanym, są zapisywane w poddanym restrykcyjnej kontroli systemie, zgodnie z wyżej wymienionymi „Warunkami korzystania ze strony internetowej”.

Może się zdarzyć, że w czasie korzystania ze strony internetowej przekażemy dane osobowe przedsiębiorstwom powiązanym z ECOVACS Europe GmbH i innym stronom zainteresowanym. Aby chronić Państwa sferę prywatną, gwarantujemy, że dostęp naszych pracowników do tych danych ogranicza się do wyżej wymienionych przypadków.


Przekazywanie danych przez urządzenia techniczne

Ze względu na postęp technologiczny niektóre z oferowanych przez nas urządzeń mogą przekazywać dane również bezprzewodowo. Pod tym względem technicznie możliwe jest, że określone urządzenia gromadzą i przekazują dane dotyczące działania urządzenia, czasu użytkowania i okresu użytkowania łącznie ze stanem ewentualnych akumulatorów lub baterii, typu urządzenia, jego lokalizacji oraz czasu trwania i częstotliwości użytkowania. Zwłaszcza jeżeli użytkowane przez Państwa urządzenie lub urządzenia jest / są u nas zarejestrowane, wyżej wymienione informacje mogą być przez nas technicznie rejestrowane.

Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz do wykrywania i usuwania ewentualnych problemów technicznych, a także do doskonalenia pomocy technicznej. Aby zapobiec przesyłaniu i przekazywaniu tych informacji, można to zrobić nie instalując urządzenia w sieci WLAN lub odłączając je od niej. To samo dotyczy ewentualnego połączenia przez Bluetooth.


Ochrona małoletnich

Niniejsza strona internetowa nie chce gromadzić danych osobowych użytkowników nie w pełni zdolnych do czynności prawnych ani nie będzie przekazywać takich danych osobom trzecim. Rodzicom i opiekunom zwracamy uwagę na fakt, że nadzór nad wyżej wymienionymi użytkownikami w czasie wizyty na tej stronie internetowej należy do ich obowiązków.

 

Jeżeli użytkownik nie w pełni zdolny do czynności prawnych dobrowolnie udostępnia dane, np. pozostawiając wiadomość, a następnie dane te zostaną wykorzystane przez nieznaną nam pojedynczą osobę lub grupę, wyłączną odpowiedzialność za następstwa z tego tytułu ponosi opiekun ustawowy; żadna wina nie obciąża przy tym administratora tej strony internetowej.


Cookies

Zależy nam, aby oferować Państwu w przyszłości na tej stronie jeszcze lepsze usługi. W tym celu okazjonalnie używamy tzw. ciasteczek (ang. „cookies”), aby uzyskać informacje na temat popularności stron. Pliki cookie nie umożliwiają jednak wstecznego śledzenia żadnych danych osobowych. Może się zdarzyć, że używamy plików cookie podczas Państwa wizyty na stronie jako zarejestrowanego użytkownika. Zapisujemy wówczas pewne dane, dzięki czemu przy następnej wizycie od razu możemy Państwa zidentyfikować. Pliki cookie na naszej stronie mogą być odczytywane tylko przez nasz serwer WWW. Nawet jeśli zablokują Państwo pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, mogą odwiedzać tę stronę i przeglądać większość jej zawartości.


Ochrona

Niniejsza strona uprawniona jest do kontroli odnośników, ich usuwania i dezaktywacji, aby zabezpieczyć się przed przypadkami naruszenia prawa w Internecie, oszustwem lub innymi nielegalnymi praktykami i usuwać je.


Dochodzenie Państwa praw

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili informacji na temat zapisanych przez nas Państwa danych osobowych oraz do żądania usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu dochodzenia tych praw prosimy kontaktować się pod podanymi niżej danymi.


Prawo wniesienia zażalenia do organu nadzoru

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla ECOVACS Europe GmbH jest

LDI Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 38 42 4 - 0

Faks: 0211 / 38 42 4 - 10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Wymagania określone przez prawo

W czasie korzystania z tej strony internetowej należy przestrzegać krajowych przepisów prawa. Niniejsza strona uprawniona jest do zgłoszenia właściwym organom każdego bezprawnego zachowania i do złożenia wniosku o ściganie.

ECOVACS Europe GmbH zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji przepisów dotyczących ochrony danych wymienionych na tej stronie internetowej.


Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszych przepisów o ochronie danych mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@ecovacs-europe.com.

Listownie dostępni jesteśmy pod adresem


ECOVACS Europe GmbH

Holzstrasse 2

40221 Düsseldorf


Postanowienia końcowe

Niniejsze przepisy dotyczące ochrony danych oraz postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej poza granicami Niemiec, zwracamy uwagę na fakt, że za granicą mogą obowiązywać inne regulacje prawne, które nie mają zastosowania podczas korzystania z naszej strony internetowej. W razie pytań w tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem: info@ecovacs-europe.com.

Niniejsze przepisy dotyczące ochrony danych oraz postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej zaktualizowano 12 lipca 2017 r. i mają zastosowanie od tego samego dnia.

Thank you for your attention!