icon_compare_close.png
Compare(0/4) X WYCZYŚĆ WSZYSTKO
  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

  • icon_compare_add.png

Strona główna > Wsparcie > TERMS OF USE


Warunki korzystania ze strony internetowej


1. Informacje ogólne

Serdecznie witamy na stronie internetowej http://www.ecovacs.com/pl (w dalszej części określanej jako „strona internetowa”). Strona ta prowadzona jest przez ECOVACS Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf. Przed odwiedzeniem tej strony internetowej prosimy uważnie przeczytać poniższe „Warunki korzystania ze strony internetowej” i przed skorzystaniem z niej upewnić się, że zrozumieli je Państwo, łącznie z wyłączeniem odpowiedzialności. Korzystając ze strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na te „Warunki korzystania ze strony internetowej”. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na niniejsze „Warunki korzystania ze strony internetowej”, prosimy o jej opuszczenie. Niniejsze „Warunki korzystania ze strony internetowej” mają zastosowanie również wówczas, gdy korzystają Państwo ze strony internetowej lub jej obszarów za pośrednictwem innych stron internetowych, które umożliwiają dostęp do strony internetowej w całości lub we fragmentach. W czasie wizyty na tej stronie internetowej obowiązują Państwa poniższe „Warunki korzystania ze strony internetowej”. W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: info@ecovacs-europe.com.

 

2. Prawa ochronne

Znaki towarowe, treści służbowe, opisy technologiczne, projekty, teksty i inne przedmioty własności intelektualnej znajdujące się na tej stronie internetowej są wyłączną własnością ECOVACS Europe GmbH i jej jednostek powiązanych. Bez wcześniejszej pisemnej zgody ECOVACS Europe GmbH nie wolno wykorzystywać zawartości tej strony internetowej. W związku z tym zabronione jest w szczególności kopiowanie, drukowanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie tekstów, ilustracji i materiałów wideo naszej strony internetowej. Naruszenia tego zakazu będą ścigane w ramach obowiązujących przepisów prawa cywilnego i karnego. 

Bez uszczerbku dla innych naszych praw zastrzegamy sobie prawo zakazać Państwu dostępu do strony internetowej w przypadku naruszenia niniejszych „Warunków korzystania ze strony internetowej”.

 

3. Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pomimo usilnych starań nie możemy zagwarantować poprawności i aktualności treści zawartych na tej stronie internetowej. Strona internetowa może z różnych powodów zawierać przestarzałe informacje i nieścisłości. Przed wykorzystaniem informacji pochodzących z naszej strony internetowej prosimy o kontakt, abyśmy mogli sprawdzić ich prawidłowość. ECOVACS Europe GmbH zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych na tej stronie internetowej bez zapowiedzi. W każdej chwili i bez zapowiedzi możliwe jest wprowadzenie ulepszeń i/lub aktualizacja informacji dotyczących produktów i/lub procedur zawartych na tej stronie internetowej.


4. Zmiany postanowień dotyczących korzystania ze strony internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełnienia w każdej chwili i bez zapowiedzi niniejszych postanowień dotyczących korzystania ze strony internetowej. Z tego względu należy regularnie sprawdzać postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej. W pozostałym zakresie obowiązują przepisy o ochronie danych.


5. Wyłączenie odpowiedzialności

ECOVACS Europe GmbH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowo powstałe szkody wynikające z korzystania z niniejszej strony internetowej, w szczególności nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Dotyczy to również informacji osób trzecich łącznie z ewentualnymi odnośnikami.

 

6. Odnośniki do innych stron

Strona internetowa może zawierać odnośniki i odwołania do innych stron internetowych, które nie są administrowane przez ECOVACS Europe GmbH. Jeżeli nie podano inaczej, nie obsługujemy tych stron i niniejszym kategorycznie dystansujemy się od wszelkich treści w nich zawartych. Nie odpowiadamy również za szkody powstałe w wyniku korzystania z tego rodzaju odnośników. Zastrzegamy sobie prawo, aby połączenia z innymi stronami internetowymi poprzez odnośniki wymagały naszego wyraźnego zezwolenia na piśmie, które w każdej chwili możemy wycofać. 

 

7. Przepisy dotyczące ochrony danych

ECOVACS Europe GmbH gromadzi i wykorzystuje dane osobowe przekazane na tej stronie internetowej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o ochronie danych. Szczegółowe objaśnienia zawarte są w przepisach o ochronie danych.

 

8. Zapisywanie adresów IP

Odwiedziny na tej stronie internetowej wiążą się z możliwością zapisywania przez nasz serwer WWW, w powiązaniu z adresem IP Państwa operatora usług internetowych, strony internetowej, z której nas Państwo odwiedzają, stron internetowych odwiedzanych u nas przez Państwa oraz daty i czasu trwania wizyty. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących korzystania ze strony internetowej zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zapisanego adresu IP celem dochodzenia roszczeń cywilnych i karnych oraz wyjaśnienia czynów karalnych.


9. Postanowienia końcowe

Niezgodność jednego z wyżej wymienionych pojedynczych postanowień z regulacjami ustawowymi, jego nieważność lub niemożliwość zastosowania go nie narusza ważności pozostałych postanowień. Niniejsze postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej oraz przepisy dotyczące ochrony danych podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej poza granicami Niemiec, zwracamy uwagę na fakt, że za granicą mogą obowiązywać inne regulacje prawne, które nie mają zastosowania podczas korzystania z naszej strony internetowej. W razie pytań w tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem: info@ecovacs-europe.com.

Niniejsze postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej oraz przepisy dotyczące ochrony danych zaktualizowano 12 lipca 2017 r. i mają zastosowanie od tego samego dnia.


Thank you for your attention!