Brugsvilkår

 

 

1. Generelt

Velkommen til Ecovacs’s website, https://www.ecovacs.com/en (herefter refereret til som ‘websitet’). Dette website drives af  Ecovacs Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Deutschland (herefter refereret til som ’Ecovacs Europe’). Læs venligst disse brugsvilkår (‘Brugsvilkår’) omhyggeligt, og sørg for, at du har forstået indholdet, bl.a. ansvarsfraskrivelsen. Ved at gøre brug af websitet accepterer du brugsvilkårene. Hvis du ikke accepterer brugsvilkårene, bør du ikke bruge websitet. Brugsvilkårene gælder også, hvis du besøger websitet eller domæner herunder via andre websites, som giver adgang til websitet eller dele heraf. Følgende vilkår og betingelser gælder, når du besøger websitet.
Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at komme med kommentarer, bedes du kontakte os på følgende e-mail-adresse: info@ecovacs-europe.com

2. Ejendomsrettigheder

Varemærker, service-indhold, teknologiske beskrivelser, design, tekster og andre intellektuelle og kreative tjenester på dette website er Ecovacs Europe’s og deres tilknyttede virksomheders eksklusive ejendom, som giver Ecovacs Europe ret til at benytte dem. Indhold på dette website må kun bruges med forudgående skriftligt samtykke fra Ecovacs Europe. Derfor er der udtrykkeligt forbud mod at kopiere, udskrive, redigere, udgive, sende og distribuere tekst, billeder og videoer fra dette website. Hvis du krænker Ecovacs Europes eller dets tilknyttede virksomheders intellektuelle ejendomsrettigheder, vil du blive holdt ansvarlig i henhold til gældende civilretlige bestemmelser, og du vil blive retsforfulgt i overensstemmelse hermed.  

Uden at det berører vores øvrige rettigheder, forbeholder vi os ret til at nægte dig adgang til dette website, i fald du har overtrådt disse brugsvilkår.

 

3. Sikkerhedsnote

Vi bestræber os på at gøre alt, hvad vi kan, for at holde websitet’s indhold nøje opdateret, selv om dette ikke kan garanteres. Websitet kan indeholde forældede oplysninger eller unøjagtigheder af forskellige årsager. Kontakt os, inden du bruger oplysningerne på dette website, således at vi kan kontrollere deres rigtighed. De aktuelle kontaktoplysninger for Ecovacs Europe kan findes i den juridiske note på websitet. Ecovacs Europe forbeholder sig ret til at opdatere oplysninger på dette website uden forudgående varsel. Ligeledes kan ændringer og/eller opdateringer af produktinformation og processer blive foretaget på dette website når som helst og uden varsel.

 

4. Ændringer i brugsvilkårene

Vi giver dig besked, hvis vi har til hensigt at ændre i disse brugsvilkår. Vi har ret til at ændre disse brugsvilkår, (i), hvis dette bliver nødvendigt i kraft af gældende lovbestemmelser eller retssager, og/eller anmodninger fra offentlige myndigheder eller autoriteter under regeringen, (ii) under fremme af tjenester og produkter, (iii) af tekniske årsager, (iv) på grund af operationelle krav, eller (v) hvis en ændring af bestemmelserne gavner brugeren. Vi underretter dig om den foreslåede ændring, inden den træder i kraft; dette vil blive gjort via brugergrænsefladen, via e-mail eller på anden relevant vis.

5.        Juridisk ansvarsfraskrivelse

Ecovacs Europe bestræber sig på at gøre alt for at sikre aktualitet, korrekthed, fuldstændighed og kvalitet af de oplysninger, som gives på dette website, samt for at sikre websitet’s kontinuitet og sikkerhed. Ecovacs Europe er dog ikke ansvarlig for tab, der kan opstå som følge af juridiske, tekniske eller andre risici, som Ecovacs Europe ikke kan forudse eller forhindre, og som Ecovacs Europe ikke har kontrol over, inklusive, men ikke begrænset til, computervirus, trojanske heste, hackere, system-ustabilitet, mangler i tredjeparts tjenester, regeringshandlinger etc.

Ecovacs Europe påtager sig intet juridisk ansvar for utilsigtet eller indirekte, usædvanlig skade, eller erstatningskrav opstået som følge af din brug af websitet, medmindre erstatningskravene, (i) er resultatet af forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra Ecovacs Europe’s eller deres juridiske repræsentanters eller stedfortrædende agenters side, eller (ii) du lider skade på liv, krop eller helbred ved brug af websitet. Dette er også gældende for oplysninger fra tredjepart, herunder links.

6. Links til andre websites

Websitet kan indeholde links og referencer til andre websites, som ikke drives af Ecovacs Europe. Medmindre andet er angivet, driver Ecovacs Europe ikke nogen af disse andre websites, og vi lægger udtrykkeligt afstand til alt indhold på disse sider. Desuden er Ecovacs Europe heller ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af og i forbindelse med brugen af sådanne links. Ecovacs Europe forbeholder sig ret til at tilpasse eller levere links til andre websites uden udtrykkeligt skriftligt samtykke, og ret til at slette sådanne links til hver en tid, hvis det synes passende.

7. Persondatapolitik

Dit privatliv er vigtigt for os. Læs ’Ecovacs Databeskyttelseserklæring’ / Persondatapolitik, hvor det forklares, hvilke typer personoplysninger, vi indsamler fra dig og dine enheder, hvordan vi bruger dine personoplysninger, samt det juridiske grundlag, hvorpå databehandlingen af dine personlige oplysninger baserer sig. Vi overholder alle gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser, samt reglerne i Ecovacs Databeskyttelseserklæring / Persondatapolitik, for på behørig vis at beskytte, indsamle, anvende, opbevare, overføre, databehandle og dele dine personlige data.

Bemærk, at ’Ecovacs Databeskyttelseserklæring’ / Persondatapolitik er en integreret del af disse brugsvilkår. Læs ’Ecovacs Databeskyttelseserklæring’ / Persondatapolitik omhyggeligt. I tilfælde af en konflikt mellem disse brugsvilkår og ’Ecovacs Databeskyttelseserklæring’ / Persondatapolitik, eller hvis der ikke gives nogen oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger i disse brugsvilkår, så vil det være indholdet af ’Ecovacs Databeskyttelseserklæring’ / Persondatapolitik, som overtrumfer og er gældende.

 

8. Afsluttende bestemmelser

Hvis en eller flere af ovenstående bestemmelser afviger fra de juridiske bestemmelser, er de ugyldige eller umulige at håndhæve. Gyldigheden af de øvrige bestemmelser forbliver upåvirket. Disse brugsvilkår og ’Ecovacs Persondatapolitik’ er underlagt tysk lovgivning, bortset fra reglerne om henvisning til international privatret og reglerne i De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationalt salg af varer.

I et tilfælde, hvor du bruger dette website uden for Tyskland, vil vi gerne påpege, at der kan være andre juridiske regler i andre lande, som ikke finder anvendelse, når du bruger dette website. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os på følgende e-mail-adresse: info@ecovacs-europe.com.

 

9. Aktiviteter og ansvar inden for Ecovacs’s område

I kraft af at være et internationalt selskab, har Ecovacs adskillige filialer eller tilknyttede virksomheder i forskellige lande. Disse datterselskaber eller tilknyttede virksomheder kan udføre forskellige aktiviteter og opgaver i forhold til din brug af dette website. Ecovacs Robotics Co., Ltd., som er vores hovedkontor i Folkerepublikken Kina, er ansvarlig for udviklingen af dette website, og Ecovacs Europe er et datterselskab, som driver dette website i Europa.

Disse brugsvilkår og Ecovacs Persondatapolitik blev opdateret den 25. marts 2020, og trådte i kraft samme dag.