WINBOT W1PRO可重用抹布(Pads x2)

只適用於WINBOT W1PRO
• 一體式結構設計,不易變形

• 正反面植入超細纖維,兩面可用,高效容塵,長效鎖水

• 可重複水洗,環保耐用

Model
WINBOT W1PRO可重用抹布(Pads x2)