Privātuma politika


Pēdējais atjauninājums: 2020. gada 25. martā

Šī privātuma politika apraksta jūsu personiskās informācijas vākšanu, lietošanu, izpaušanu, nodošanu un glabāšanu saistībā ar šīs mājas lapas lietošanu.

Mēs paturam tiesības mainīt šo privātuma politiku noteiktā laikā un šeit publicēt izmaiņas. Šī iemesla dēļ mēs aicinām jūs regulāri pārlasīt šo privātuma politiku, lai uzzinātu izmaiņas. Izmaiņas šajā privātuma politikā stāsies spēkā, kad tās tiks publicētas šajā vietnē.

I. Kontaktinformācija

Ecovacs ir globāls uzņēmums ar vairākām filiālēm vai saistītiem uzņēmumiem dažādās valstīs. Šīs filiāles vai saistītie uzņēmumi katrs var veikt citas darbības un nest citu atbildību attiecībā uz jūsu personiskās informācijas savākšanu un apstrādi.

Atbildība par personas datu apstrādi tīmekļa vietnē www.ecovacs.com/de ("Tīmekļa vietne") Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”), citu dalībvalstu valsts datu aizsardzības tiesību aktu un citu tiesību aktu, kas attiecas uz datu aizsardzību, izpratnē gulstas uz:

Ecovacs Europe GmbH

Adrese: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Germany

Tālrunis: +49 211 5380 4300

E-pasts: info@ecovacs-europe.com

Tīmekļa vietne: www.ecovacs.com/de

 

Atbildīgā uzņēmuma Privātuma biroja vadītājs ir:

DataCo GmbH

Adrese: Dachauer Str. 65, 80335 Munich

Tālrunis: +49 (0) 89 40 458 40

E-pasts datenschutz@dataguard.de

Tīmekļa vietne: www.dataguard.de

Tīmekļa vietnes darbību nodrošina un uztur viens no mūsu saistītajiem uzņēmumiem, kura juridiskā adrese ir reģistrēta Ķīnas Tautas Republikā. Eiropas Savienība neatzīst Ķīnas Tautas Republiku kā valsti, kurā būtu adekvāta līmeņa datu aizsardzība. Lai adekvāti aizsargātu jūsu personas datus, jūsu personas datu apstrāde tiks veikta vienīgi atbilstoši specifiskam līgumam, kas satur standarta līguma noteikumus attiecībā uz personas datu nosūtīšanu apstrādātājiem, kas atrodas valstīs ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

II. Iesaistīto personu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai mums ir jūsu personas dati, un gadījumā, ja tādi būtu, pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem. Tāpat jūs varat pieprasīt jūsu personas datu labojumus vai dzēšanu jebkurā laikā vai arī ierobežot savu datu apstrādi, pieņemot, ka tas atbilst likuma prasībām. Ja apstrāde notiek, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm, jums tāpat jebkurā laikā ir tiesības iebilst datu apstrādei.

Ja jūsu datu apstrāde notiek ar jūsu piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tādā gadījumā mēs apturēsim to personas datu apstrādi, kurai jūs iepriekš esat devis piekrišanu.

Ciktāl jūsu personas datu apstrāde notiek ar jūsu piekrišanu vai balstoties uz līgumu, kas noslēgts ar jums, vai arī ja apstrāde notiek automatizēti, un jūs mums esat nodevis savus personas datus, mēs pēc pieprasījuma nosūtīsim jums jūsu personas datus mašīnlasāmā formātā, lai jūs varētu izmantot šos datus arī citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Ja uzskatāt, ka ar jūsu personas datu apstrādi tiek pārkāpti datu aizsardzības tiesību akti, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai pārvaldes iestādei.

III. Vispārīga informācija par datu aizsardzību

1)  Personas datu apstrādes apjoms

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt jūs ar funkcionālu tīmekļa vietni, nodrošinot jūs ar klientu atbalstu un labākiem pakalpojumiem, kā arī lai uzlabotu mūsu produktu kvalitāti (piemēram, attīstot jaunus produktus un uzlabojot esošo produktu funkcionalitāti, lai jums būtu pieejami augstas kvalitātes pakalpojumi, kas ir piemēroti tieši jums). Ja vien nav citādi norādīts šajā Privātuma politikā, jums nav pienākuma sniegt mums savu personisko informāciju, bet, ja pēc mūsu pieprasījuma jūs brīvprātīgi sniedzat mums informāciju, kas uzskaitīta Privātuma politikā, jūs gūsiet labumu no labākiem, personalizētākiem pakalpojumiem un ātrākām atbildēm.

2)  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus mērķiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā, ja stājas spēkā vismaz viens no turpmāk minētajiem apstākļiem: apstrāde notiek ar jūsu piekrišanu, lai atbilstu juridiskajām prasībām, kam mēs esam pakļauti, lai izpildītu līguma noteikumus, kuru jūs esat parakstījis, lai aizsargātu svarīgas jūsu vai citas privātpersonas intereses, vai arī ja mēs uzskatām, ka apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu jūsu vai kādas trešās puses likumīgās intereses.

3) Datu dzēšana un uzglabāšanas ilgums

Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai piepildītu mērķi vai arī tik ilgi, cik to pieļauj attiecīgais likums. Kad tiek noteikts glabāšanas periods, mēs uzmanīgi izvērtējam, vai vispār ir nepieciešams ievākt personisko informāciju, un, ja vajadzība tiek noteikta, mēs glabājam informāciju īsāko iespējamo laika periodu, kura laikā var tikt piepildīts mērķis, kura dēļ informācija tika ievākta, ja vien pēc likuma nav noteikts ilgāks uzglabāšanas laiks. Ja jūsu personiskā informācija vairs nav nepieciešama to mērķu īstenošanai, kas noteikti Privātuma politikā, mēs nekavējoties dzēsīsim vai anonimizēsim personisko informāciju, kas ievākta no jums.

IV. Datu ievākšana tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un žurnālfailu izveidošana

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Katru reizi, kad apmeklējat tīmekļa vietni, mūsu sistēma automātiski ievāc datus un informāciju par jūsu ierīces datoru sistēmu.

Tiek ievākti turpmāk norādītie dati:

a) informācija par izmantotās pārlūkprogrammas tipu un versiju

b) jūsu operētājsistēma

c) jūsu IPA adrese

d) piekļuves datums un laiks

e) tīmekļa vietne, no kuras jūs tikāt novirzīts uz šo tīmekļa vietni

f) informācija par lietotāja interneta pakalpojumu sniedzēju

g) informācija par tīmekļa vietnēm, no kurām jūs piekļuvāt šai tīmekļa vietnei

h) informācija par tīmekļa vietnēm, ko jūsu sistēma izsauc caur šo tīmekļa vietni

Šī informācija tiek uzglabāta mūsu sistēmas žurnālfailos.

2) Datu vākšanas un žurnālfailu izveides mērķis un tiesiskais pamats

IP adreses pagaidu uzglabāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses iespējot mūsu tīmekļa vietni jūsu ierīcē un lai identificētu potenciālos apdraudējumus mūsu IT sistēmām (piemēram, urķu vai citus kiberuzbrukumus). Šim nolūkam jūsu IP adrese un sesijas ilgums tiks saglabāts. Dati tiek glabāti žurnālfailos, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Papildus tam dati, ko ievācam, tiek izmantoti, lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību un lai nodrošinātu mūsu IT sistēmu drošību. Šajā kontekstā ievāktos datus mēs neizmantojam mārketinga nolūkos. Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkta  f) apakšpunkts.

3) Datu uzglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti tiklīdz tie vairs nav nepieciešami mērķim, kam tie tika ievākti. Gadījumā, kad tiek ievākti dati, kas attiecas uz tīmekļa vietni, dati tiek dzēsti, tiklīdz tiek pārtraukta pašreizējā sesija. Gadījumā, kad dati tiek glabāti žurnālfailos, maksimālais laika periods attiecīgo datu uzglabāšanai ir trīsdesmit (30) dienas. Ja būs nepieciešams ilgāks uzglabāšanas laiks, jūsu IP adrese tiks anonimizēta vai falsificēta, pieņemot, ka tas ir savietojams ar mērķi, kura dēļ mēs izmantojam jūsu personas datus pēc uzglabāšanas perioda beigām. Jūsu personas datu anonimizācija vai falsifikācija īpaši nav savietojama ar mērķiem, kuru dēļ uzglabājam jūsu datus, ja jūsu IP adrese ir saistīta ar mēģinājumiem veikt kiberuzbrukumus, un turpmākā piekļuve tīmekļa vietnei ir bloķēta.

V. Sīkdatņu izmantošana

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek uzglabāti jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā un jūsu ierīcē. Kad piekļūstat tīmekļa vietnei, jūsu operētājsistēmā var tikt saglabāta sīkdatne. Šī sīkdatne satur raksturīgu rakstzīmju virkni, kas skaidri identificē pārlūkprogrammu, ko izmantojat, lai piekļūtu šai vietnei.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu tīmekļa vietni lietotājiem draudzīgāku un, piemēram, lai padarītu pārlūkošanu jums vieglāku. Sīkdatnes, kas pēc tam tiek glabātas kā nelieli datu faili, var arī izmantot, piemēram, lai izvairītos no tā, ka jūsu dati jāievada tīmekļa vietnē vairākas reizes, vai arī tās var palīdzēt noteikt jūsu konta drošību.

Mūsu sistēma var izmantot sīkdatnes, lai automātiski ievāktu jūsu valodas preferences un pieteikšanās informāciju (tai skaitā lietotāja vārdu un paroli).

2) Sīkdatņu izmantošanas mērķis un tiesiskais pamats

Iemesls, kāpēc mēs izmantojam tehniski nepieciešamas sīkdatnes, ir, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses lietotājiem atvieglot tīmekļa vietnes izmantošanu. Dažas tīmekļa vietnes funkcijas pat nevar piedāvāt bez sīkdatņu izmantošanas. Tāpēc ir nepieciešams, ka pārlūkprogrammu var atpazīt. Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkta  f) apakšpunkts.

3) Uzglabāšanas ilgums un atteikšanās

Sīkdatnes tiek uzglabātas lietotāja ierīcē un nosūtītas mums. Tas jums kā lietotājam sniedz pilnu kontroli pār jūsu sīkdatņu lietojumu. Mainot iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā, jūs varat deaktivizēt vai ierobežot sīkdatņu nosūtīšanu. Ja jūs Vietnē atspējojat sīkdatnes, jūs varat nepiekļūt vai nespēt izmantot visas Vietnes iespējas. Katrai sīkdatnei ir specifisks mūžs, un tā tiek automātiski dzēsta šī mūža beigās.

VI. Kontaktinformācija un e-pasta dati

1) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Tīmekļa vietnē ir pieejama kontaktforma, ko var izmantot elektroniskiem kontaktiem. Ja izmantojat šo formu, dati, kurus jūs ievadāt, tiks nosūtīti mums, un mēs tos uzglabāsim. Tie būs turpmāk norādītie dati:

a) e-pasta adrese

b) tēma

c) lietotāja pieprasījums

d) drošības kods

Mēs varam sazināties ar jums, izmantojot jūsu norādīto e-pastu, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem. Šajā gadījumā nosūtītā ziņa tiks saglabāta mūsu sistēmā.

Nekādi dati netiks nodoti trešām pusēm. Dati tiks izmantoti tikai, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu.

Lai izpildītu jūsu pieprasījumus, mēs izmantojam Zendesk Support atbalstu, ko nodrošina Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk Support ir mākonī izvietots risinājums, kas uzlabo klientu apkalpošanu un pārvalda mūsu saziņu ar jums.

Kad jūs iesniedzat pieprasījumu, Zendesk Support iestata sīkfailu, lai izmērītu neizlemtu un pabeigtu pieprasījumu skaitu un mūsu atbildes laiku, kad apstrādājam šādus pieprasījumus. Šie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu klientu apkalpošanu.

Kad mēs izmantojam Zendesk Support, jūsu personiskā informācija var tikt apstrādāta serveros, kas atrodas ASV. Eiropas Savienība neatzīst ASV kā valsti, kurā būtu adekvāta līmeņa datu aizsardzība. Lai nodrošinātu adekvātu jūsu datu aizsardzību, Zendesk ir sertificēts, atbilstoši ES-ASV privātuma vairogam, un apņēmies ievērot saistošos starptautiskos datu aizsardzības tiesību aktus.

2) Kontaktinformācijas un e-pastu datu vākšanas mērķis un tiesiskais pamats

Personas dati, kas tiek ievākti jūsu ierakstā, tiks izmantoti tikai komunikācijas mērķiem.

Personas datu apstrāde kalpo mūsu likumīgajām interesēm nodrošināt jūs ar klientiem draudzīgu metodi, kā ar mums sazināties, vai arī  tas ir nepieciešams, lai ieviestu pirms līguma mērus, kas tiek pieņemti, atbildot uz jūsu pieprasījumu. Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkta  f) apakšpunkts vai VDAR 6. panta 1.  punkta  b) apakšpunkts.

Turklāt mēs izmantojam datus, kas iekļauti žurnālfailos, lai izvairītos no kontaktinformācijas ļaunprātīgas izmantošanas un nodrošinātu mūsu IT sistēmas drošību.

3) Datu uzglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti tiklīdz tie vairs nav nepieciešami mērķim, kam tie tika ievākti. Personas dati no kontaktformas ievades maskas, kā arī dati, kas tiek nosūtīti e-pastā, tiks dzēsti, kad būs beigusies saruna ar lietotāju, piemēram, kad jūsu pieprasījums tiks pilnībā izpildīts. Pieņemot, ka korespondences saturs nav nepieciešams pienācīgai dokumentācijai (piemēram, jūs esat veicis garantijas pieprasījumu) un uz korespondenci neattiecas likumā noteiktie uzglabāšanās periodi, korespondence tika izdzēsta vienu mēnesi pēc tam, kad saņemam pēdējo ziņu no jums.

VII. Informācijas pārsūtīšana

Mūsu princips ir nenodot jūsu personisko informāciju trešo pušu uzņēmumiem, citām organizācijām vai personām. Turpmāk norādītājos izņēmuma gadījumos mēs atklāsim jūsu personisko informāciju tiesiskos, piemērotos un nepieciešamos nolūkos. Trešajām pusēm, kas saņem šādu informāciju, nav tiesību dalīties ar vai pārsūtīt šādu personisko informāciju citos nolūkos, kā vienīgi tajos, kas norādīti jums šajā Privātuma politikā.

1) Datu atklāšana ar jūsu iepriekšēju skaidri izteiktu atļauju vai piekrišanu ir nepieciešama, lai nodrošinātu jūs ar produktiem un pakalpojumiem. Jo īpaši tas attiecas gadījumā, ja jūs nosūtat mums pieprasījumu par konkrētu produktu, ko ražo viens no mūsu saistītajiem uzņēmumiem.

2) Datu pārsūtīšana notiek saistībā ar mūsu uzņēmuma pārņemšanu, apvienošanos vai reorganizāciju.

3) Jūsu personas dati tiks nodoti atbilstoši tiesību normām un pārvaldes iestāžu obligātajām prasībām.

VIII.  Pārrobežu pārsūtīšana

Personas dati, kas tiek ievākti un ģenerēti laikā, kamēr jūs lietojat tīmekļa vietni, tiks glabāti mūsu serveros Eiropas Savienībā un netiks pārsūtīt trešām pusēm ārpus Eiropas Savienības, ja vien tas skaidri nav norādīts šajā privātuma politikā.

IX. Datu atklāšana

Mēs nepubliskosim jūsu personas datus. Ja atklāšana ir nepieciešama, mēs paziņosim jums atklāšanas mērķi, kāda veida informācija tiks atklāta un kādā mērā tiks atklāta jebkāda konfidenciāla informācija. Mēs atklājam tikai tādu informāciju, kādai jūs iepriekš nepārprotami esat piekritis.

X. Izsekošana un tiešsaistes reklāma

Mēs piedalāmies uz interesēm balstītā reklāmā un izmantojam reklāmas uzņēmumu pakalpojumus, lai parādītu jums mērķorientētu reklāmu, balstoties uz jūsu pārlūkprogrammas vēsturi un interesēm. Mēs atļaujam ārējiem tiešsaistes reklāmu tīkliem, sociālo mēdiju uzņēmumiem un citiem trešo pušu pakalpojumiem ievākt datus par jūsu tīmekļa vietnes lietojumu laika gaitā, lai tīmekļa vietnē, citās tīmekļa vietnēs, lietojumprogrammās vai pakalpojumos, ko jūs lietojat, kā arī citās ierīcēs, ko lietojat, parādītu vai attēlotu jums reklāmu. Parasti, bet ne vienmēr, dati, ko lieto uz interesēm balstītā reklāmā, tiek ievākta, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas. Mums var būt kopīgs konta identifikators (piemēram, e-pasta adrese vai lietotāja ID) vai jaukšanas dati ar mūsu trešās puses reklamētājiem, lai iespējotu jūsu identifikāciju vairākās ierīcēs. Mēs izmantojam šo informāciju kopā ar mūsu ārējiem partneriem, lai labāk pielāgotu reklāmu, ko jūs redzat tiešsaistē, jūsu interesēm un lai nodrošinātu ar reklāmu saistītus pakalpojumus, piemēram, ziņošanu, piešķiršanu, analīzi un tirgus izpēti.  

1) Google Ads

Tīmekļa vietne izmanto Google Ads, lai attēlotu reklāmu citās tīmekļa vietnēs. Google Ads ir tiešsaistes reklāmas tīkls, ko vada Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland ("Google"). Kā daļu no Google Ads mēs izmantojam konvertācijas izsekošanas funkciju.

Katru reizi, kad jūs uzklikšķināt uz Google Ads reklāmu, Google jūsu ierīcē saglabā sīkdatni, kuras derīgums pēc 30 dienām beidzas. Ja uzklikšķināt uz Google Ad un jūs tiekat novirzīts uz tīmekļa vietni, Google var izsekot, ka Google Ad jūs novirzīja uz tīmekļa vietni un ievāc datus par jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, kamēr sīkdatnes termiņš beidzas.

Dati, kas iegūti ar sīkdatņu palīdzību, tiek izmantoti, lai mums kompilētu konvertācijas statistiku, kā arī lai piestādītu rēķinu par pakalpojumiem, ko Google mums nodrošina. Konvertācijas statistika mums atklāj, cik daudz apmeklētāju tiek novirzīts uz tīmekļa vietni caur Google Ads, un kā viņi izmanto tīmekļa vietni. Tomēr tas nenodrošina mūs ar datiem, pēc kuriem jūs tieši var identificēt.

Google Ads tiek aktivizēts tikai tad, ja jūs tam piekrītat, pielāgojot sīkdatņu iestatījumus, pirmo reizi apmeklējot tīmekļa vietni. Google Ads izmantošanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkta a) apakšpunkts. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu un atspējot izsekošanu caur Google Ads,

-        deaktivizējot sīkdatni Google konvertācijas izsekošanai jūsu pārlūkprogrammā vai

-        norādot atteikšanos http://www.google.com/settings/ads.

Ja jūsu personiskā informācija tiek nosūtīta Google filiālēm Savienotajās Valstīs, ko Eiropas Savienība neatzīst kā valsti ar adekvāta līmeņa datu aizsardzību, adekvāta līmeņa datu aizsardzība jūsu personiskajai informācijai tiek nodrošināta, jo Google filiāles ir sertificētas atbilstoši ES-ASV privātuma vairogam.

2) Google Analytics

Tīmekļa vietne tāpat izmanto Google Analytics - tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google. Google Analytics izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu mums analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu, ziņojumu ģenerēšanu par tīmekļa vietnes darbību, kā arī citu pakalpojumu nodrošināšanu, kas attiecas uz tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu. Datus, ko ģenerē sīkdatne par jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tai skaitā IP adresi), Google un tā saistītie uzņēmumi var nosūtīt uz serveriem ASV un tur tos glabāt. Tomēr, ja tīmekļa vietnē tiek aktivizēta IP anonimizācija, Google iztīrīs jūsu IP adresi pirms tos nosūtīt Eiropas Savienības dalībvalstu robežās vai uz valstīm, kas ir daļa no Eiropas Ekonomiskās zonas. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un saīsināta tur. IP adrese, ko nosūta jūsu pārlūkprogramma Google Analytics kontekstā, netiek jaukta ar citiem Google datiem.

Dati, ko mēs nosūtam saistībā ar sīkdatnēm, lietotāja identifikāciju (piemēram, lietotāja ID), tiek automātiski dzēsti pēc 14 mēnešiem. Dati tiek automātiski dzēsti reizi mēnesī, kad to uzglabāšanas laiks ir iztecējis.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par Google Analytics lietošanas noteikumiem un privātuma politiku, lūdzu, apmeklējiet https://www.google.com/analytics/terms/gb.html or https://policies.google.com/.

Google Analytics tiek aktivizēts tikai tad, ja jūs tam piekrītat, pielāgojot attiecīgo sīkdatņu iestatījumus, pirmo reizi apmeklējot tīmekļa vietni. Google Analytics izmantošanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkta a) apakšpunkts. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu un deaktivizēt sekošanu caur  Google Analytics,

-        deaktivizējot sīkdatni Google konvertācijas izsekošanai jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos vai

-        norādot atteikšanos  https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

Tāpat varat nepieļaut, ka Google ievāc un apstrādā datus, ko ģenerējusi sīkdatne par jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildinājumu no šādas saites: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3) Mixpanel

Tīmekļa vietne izmanto Mixpanel, tīmekļa analīzes instrumentu, ko nodrošina Mixpanel, Inc, One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA.

Mixpanel izmanto sīkdatņu un pikseļu tehnoloģijas, lai analizētu jūsu lietotāja uzvedību tīmekļa vietnē, kā arī izveido jūsu tīmekļa vietnes un tās saziņas lietošanas žurnālus. Šie žurnāli tiek izmantoti, lai saprastu un uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi un lai veiktu vispārīgus tīmekļa vietnes uzlabojumus.

Mixpanel tiek aktivizēts tikai tad, ja jūs tam piekrītat, pielāgojot attiecīgo sīkdatņu iestatījumus, pirmo reizi apmeklējot tīmekļa vietni. Mixpanel izmantošanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkta a) apakšpunkts.

Kad mēs izmantojam Mixpanel, jūsu personiskā informācija var tikt apstrādāta serveros, kas atrodas ASV. Eiropas Savienība neatzīst ASV kā valsti, kurā būtu adekvāta līmeņa datu aizsardzība. Lai garantētu adekvātu jūsu personas datu aizsardzību, Mixpanel ir sertificēts atbilstoši ES-ASV privātuma vairogam.

XI. Sociālās koplietošanas pogas

Tīmekļa vietne izmanto sociālo mēdiju spraudņus no Facebook un Twitter. Facebook spraudņu darbību nodrošina Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Ireland ("Facebook"). Twitter spraudņu darbību nodrošina Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter").

Šajā kontekstā mēs lietojam “divu klikšķu risinājumu”. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs piekļūstat tīmekļa vietnei, nekādi personas dati netiek automātiski nosūtīti šādu spraudņu pakalpojumu sniedzējiem. Jūs varat atpazīt attiecīgo spraudņu pakalpojumu sniedzēju pēc to logo. Ja jūs uzklikšķināt uz attiecīgā spraudņa logo, spraudnis tiek aktivizēts, un jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar spraudņa pakalpojuma sniedzēju. Spraudņa operators saņem informāciju, ka jūs esat apmeklējis tīmekļa vietni, un datus no žurnālfailiem, kas aprakstīti iepriekš, neatkarīgi no tā, vai esat reģistrējies pie minētā operatora vai nē.

Aktivizējot spraudni, personas dati tiek nosūtīti attiecīgajam operatoram un uzglabāti serveros ASV. Mēs neietekmējam to, kuri dati tiek nosūtīti attiecīgā spraudņa operatoram, tāpat mums nav plašu zināšanu par to, cik lielā mērā operators ievāc personas datus, mērķi, kuriem šādi dati tiek izmantoti, vai arī cik ilgi tie tiek uzglabāti.

Attiecīgā spraudņa operators lieto šādus datus, lai izveidotu lietotāja profilus, kas tiek izmantoti reklāmas, tirgus izpētes un/vai tīmekļa vietnes optimizācijas nolūkos. Šāds personiskās informācijas lietojums ir specifiski izveidots, lai parādītu jums reklāmas, kas atbilst jūsu interesēm, un lai informētu citus lietotājus par jūsu aktivitātēm vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu profilu izveidi. Lai jūs varētu izmantot šīs tiesības, jums pašam jānosūta pieprasījums attiecīgā spraudņa operatoram.

Jūs piekrītat personas datu pārsūtīšanai attiecīgā spraudņa operatoram, ja noklikšķināt uz spraudni, tādējādi aktivizējot to. Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkts.

Personas dati tiek nosūtīti attiecīgā spraudņa operatoram arī tad, ja jūs neesat reģistrējies pie tā un pat neesat reģistrējies savā kontā. Ja esat reģistrējies savā kontā, attiecīgā spraudņa operators spēj sasaistīt jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu ar jūsu personisko kontu. Kad jūs mijiedarbojaties ar šādiem spraudņiem, arī šī informācija tiek uzglabāta jūsu personiskajā kontā un attēlota jūsu kontaktiem.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par to, kā Facebook un Twitter izmanto jūsu personas datus, lūdzu, skatiet attiecīgā uzņēmuma privātuma politiku.

Facebook privātuma politiku var apskatīt šeit http://www.facebook.com/policy.php; lai saņemtu sīkāku informāciju par personas datu ievākšanu, skatiet: http://www.facebook.com/help/186325668085084 vai http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Twitter privātuma politiku var apskatīt: https://twitter.com/privacy. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Twitter ir sertificēts atbilstoši ES-ASV privātuma vairogam: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. YouTube video

Tīmekļa vietnē ir iegulti video, kurus nodrošina www.youtube.com un kurus var tiešā veidā atskaņot tīmekļa vietnē. YouTube ir pakalpojums, kura darbību nodrošina Google. Visi video ir iegulti datu aizsardzības režīmā. Tas nozīmē, ka personas dati tiek nosūtīti YouTube, kad jūs klikšķināt uz atskaņošanas pogu.

Kad jūs noklikšķināt “Play”, Google saņem informāciju, ka jūs esat apmeklējis tīmekļa vietnes lapu, kur ir iegults video. YouTube tāpat izmanto sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par tīmekļa vietnes lietotājiem, un iesniedz šo informāciju Google neatkarīgi no tā, vai jūs esat reģistrējies savā personiskajā kontā. Ja esat reģistrējies savā personiskajā kontā, Google var sasaistīt jūsu vietnes apmeklējumu ar jūsu personisko kontu.

Google uzglabā jūsu personas datus kā lietotāja profilu un izmanto šos datus reklāmai un tirgus izpētei, un/vai tīmekļa vietnes optimizācijai. Šī informācija tiek izmantota īpaši, lai parādītu jums reklāmu, kas atbilst jūsu interesēm neatkarīgi no tā, vai esat reģistrējies YouTube. Jums ir tiesības iebilst pret šādu profilu izveidi. Lai izmantotu šīs tiesības, jums pašam jāiesniedz pieprasījums Google.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par Google personiskās informācijas ievākšanu un lietojumu, kā arī jūsu tiesībām attiecībā uz šādu lietojumu, lūdzu, skatiet Google privātuma politiku: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Mēs izmantojam YouTube video, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses sniegt jums saturu saistošā un optimālā formā. Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.  punkta  f) apakšpunkts.

XIII. Drošība

Mēs esam apņēmušies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, ievērojot tehniskās drošības mērus un piemērojot attiecīgu drošības politiku mūsu darbiniekiem. Jūs saprotat un apzināties, ka vienmēr pastāv risks, kas saistīts ar personas datu nosūtīšanu un uzglabāšanu, un tā rezultātā jums trešo pušu nodarītie zaudējumi dēļ nelikumīgas jūsu personas datu izmantošanas nevar tikt piedzīti no mums. Ja kādi dati, par kuriem mēs esam atbildīgi, tiek atklāti drošības pārkāpumu rezultātā, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai izmeklētu šādu situāciju, un, ja nepieciešams, apziņosim tās personas, uz kuru datiem attiecas šis pārkāpums. Papildus tam mēs darīsim visu iespējamo, ko paredz spēkā esošie likumi.