Lietošanas noteikumi1. Vispārīgi

Laipni aicināti Ecovacs tīmekļa vietnē https://www.ecovacs.com/en (šeit un turpmāk “Tīmekļa vietne”). Šīs tīmekļa vietnes darbību nodrošina Ecovacs Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Germany (šeit un turpmāk "Ecovacs Europe"). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus (“Lietošanas noteikumi”) un pārliecinieties, ka jūs saprotat to saturu, īpaši atrunu. Lietojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat lietošanas noteikumiem, lūdzu, nelietojiet tīmekļa vietni! Lietošanas noteikumi tāpat ir spēkā, ja jūs lietojat tīmekļa vietni vai citu tīmekļa vietņu domēnus, kas nodrošina piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai tās daļām. Turpmāk norādītie noteikumi stājas spēkā, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Ja jums ir kādi jautājumi vai jūs vēlaties komentēt, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot ziņu uz šādu e-pasta adresi: info@ecovacs-europe.com

2. Īpašumtiesības

Preču zīmes, pakalpojuma saturs, tehnoloģiskie apraksti, dizains, teksts un citi intelektuālie un radošie pakalpojumi šajā tīmekļa vietnē ir Ecovacs Europe un tā saistīto uzņēmuma ekskluzīvs īpašums, kas sniedz Ecovacs Europe tiesības tos izmantot. Šīs tīmekļa vietnes saturu var izmantot tikai ar iepriekšēju rakstisku Ecovacs Europe piekrišanu. Tāpēc šī tīmekļa vietnes teksta, attēlu un video kopēšana, drukāšana, publicēšana, grāmatošana un izplatīšana ir stingri aizliegta. Ja jūs pārkāpsiet Ecovacs Europe vai tā saistīto uzņēmumu intelektuālā īpašuma tiesības, jūs tiksiet saukts pie atbildības, atbilstoši spēkā esošām civillikuma prasībām, un attiecīgi tiksiet tiesāts.

Neskarot citas mūsu tiesības, mēs paturam tiesības liegt jums piekļuvi šai tīmekļa vietnei, ja esat pārkāpis tās lietošanas noteikumus.

3. Drošības paziņojums

Mēs apņemamies darīt visu iespējamo, lai šīs tīmekļa vietnes saturs būtu akurāts un atjaunināts, lai gan nevaram to garantēt. Šī tīmekļa vietne dažādu iemeslu dēļ var saturēt novecojušu vai neprecīzu informāciju. Lūdzu, sazinieties ar mums pirms izmantot informāciju, kas norādīta šajā tīmekļa vietnē, lai mēs varam pārbaudīt tās patiesumu. Jaunākā Ecovacs Europe kontaktinformācija atrodama šīs tīmekļa vietnes Juridiskā paziņojuma sadaļā. Ecovacs Europe patur tiesības atjaunināt informāciju šajā tīmekļa vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma. Tāpat informācijas un procesu grozījumus un/vai atjauninājumus šajā mājas lapā var veikt jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

 

4. Izmaiņas lietošanas noteikumos

Mēs darīsim jums zināmu, ja gatavosimies mainīt šos lietošanas noteikumus. Mums ir tiesības mainīt šos lietošanas noteikumus i) ja tas ir nepieciešams dēļ piemērojamām tiesību normām vai prasībām, tiesas prāvām un/vai sabiedrisku vai valsts iestāžu prasībām, ii) pakalpojumu un produktu attīstības gaitā, iii) tehnisku iemeslu dēļ, iv) dēļ ekspluatācijas prasībām vai v) ja noteikumu grozījums nāk par labu lietotājam. Mēs paziņosim jums par gaidāmajām izmaiņām pirms tās stāsies spēkā; tas notiek caur lietotāja saskarni, e-pastā vai citos piemērotos veidos.

5.        Saistību atruna

Ecovacs Europe apņemas darīt visu iespējam, lai nodrošinātu šajā tīmekļa vietnē nodrošinātās informācijas aktualitāti, korektumu, pilnīgumu un kvalitāti, kā arī šīs tīmekļa vietnes nepārtrauktību un drošību. Tomēr Ecovacs Europe neatbild par zaudējumiem, kas rodas juridisku, tehnisku un citādu risku rezultātā, ko Ecovacs Europe nevar paredzēt vai novērst, kurus Ecovacs Europe nekontrolē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar datorvīrusiem, Trojas zirgiem, urķiem, sistēmas nestabilitāti, trešo pašu pakalpojumu defektiem, valdības rīcību utt. Ecovacs Europe neuzņemas nekādu juridisko atbildību par nejaušu vai netiešu, ar nolūku izdarītu vai netiešu zaudējumu vai prasībām, kas rodas, jums izmantojot šo tīmekļa vietni, ja vien prasība par zaudējumiem i) nav celta pret Ecovacs Europe vai tā likumīgo pārstāvju vai pārstāvošo aģentu tīšu vai rupju neuzmanību, vai ii) arī lietojot šo tīmekļa vietni, jūs esat cietis no dzīvībai, ķermenim vai veselībai bīstama ievainojuma. Tas pats attiecas arī trešo pušu informāciju, ieskaitot saites.

6. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietne var saturēt saites un atsauces uz citām tīmekļa vietnēm, kuru darbību nenodrošina Ecovacs Europe. Ja vien nav norādīts citādi, Ecovacs Europe nenodrošina šo citu tīmekļa vietņu darbību un skaidri distancē sevi no šo lapu satura. Tāpat Ecovacs Europe neatbild par zaudējumiem, kas ceļas no un saistība ar šādu saišu izmantošanu. Ecovacs Europe patur tiesības pielāgot vai nodrošināt saites uz citām tīmekļa vietnēm bez skaidras rakstiskas piekrišanas un dzēst šādas saites jebkurā laikā, ja tas šķiet nepieciešams.

7. Privātuma politika

Jūsu privātums mums ir svarīgs - lūdzu, izlasiet “Ecovacs datu aizsardzības deklarāciju”, kas paskaidro, kāda veida personas datus mēs ievācam no jums un jūsu ierīcēm, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, un tiesisko pamatu, balstoties uz kuru notiek jūsu personas datu apstrāde. Mēs ievērojam visus saistošos datu aizsardzības likumus un tiesību aktus, kā arī “Ecovacs datu aizsardzības deklarācijas” noteikumus, lai pienācīgi aizsargātu, ievāktu, izmantotu, uzglabātu, nosūtītu, apstrādātu un kopīgotu jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka “Ecovacs datu aizsardzības deklarācija” ir neatņemama šo lietošanas noteikumu daļa. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet “Ecovacs datu aizsardzības deklarāciju”. Gadījumā, ja rodas konflikts starp šo lietošanas noteikumu lietojumu un “Ecovacs datu aizsardzības deklarāciju” vai arī šajos lietošanas noteikumos nav sniegta nekāda informācija par personas datu aizsardzību, prevalē “Ecovacs datu aizsardzības deklarācijas” saturs.

8. Nobeiguma noteikumi

Ja viens vai vairāki no iepriekš minētajiem noteikumiem atšķiras no likuma normām, tie vairs nav spēkā vai tos nevar īstenot, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Šie lietošanas noteikumi un  “Ecovacs datu aizsardzības deklarācija” ir pakļauti Vācijas likumiem, izņemot noteikumus, kas atsaucas uz starptautiskajām privāttiesībām un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas noteikumiem par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Gadījumā, ja jūs šo tīmekļa vietni izmantojat ārpus Vācijas, mēs vēlamies norādīt, ka citās valstīs var būt citas likuma normas, kas netiek piemērotas, lietojot šo tīmekļa vietni. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot ziņu uz šādu e-pasta adresi: info@ecovacs-europe.com

9. Ecovacs darbības un atbildība

Kā globālam uzņēmumam Ecovacs ir vairākas filiāles vai saistītie uzņēmumi dažādās valstīs. Šie meitas vai saistītie uzņēmumi var veikt dažādas darbības un uzdevumus attiecībā uz jūsu tīmekļa vietnes lietojumu. Ecovacs Robotics Co., Ltd. ar juridisko adresi Ķīnas Tautas Republikā atbild par šīs tīmekļa vietnes izstrādi, un Ecovacs Europe ir saistītais uzņēmums, kas nodrošina šīs mājas lapu darbību Eiropā.

Šie lietošanas noteikumi un Ecovacs privātuma politika tika atjaunota 2020. gada 25. martā un stājās spēkā tajā pašā dienā.