MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
Robotica
De Robot Imagination Show

“We hopen dat de Robot Imagination Show een virtuele Silicon Valley wordt – een plaats waar waardevolle dromen over robots ontstaan.”
— Qian Dongqi, voorzitter van ECOVACS

De Robot Imagination Show is een openbare online robotwedstrijd, gesponsord door ECOVACS. Studenten, wetenschappers en iedereen die is geïnteresseerd in robotica kan meedoen, zijn of haar ideeën laten zien en verhalen over robots vertellen op de Robot Imagination Show.

Robot Museum
Het Robot Museum is een openbaar project dat wordt gesponsord door ECOVACS. Het museum heeft tot doel de ervaringen met, informatie over en het onderzoek naar robots in vier paviljoens te tonen: het Robot History Culture Pavilion, het Robot Smart Experience Pavilion, het Robot Future Explore Pavilion en het Robot DIY Pavilion.
Maatschappelijke bijdrage
ECOVACS Student Education Fund
Het ECOVACS Student Education Fund is in 2008 opgericht door ECOVACS en stimuleert werknemers om kansarme studenten te ondersteunen door donaties aan te bieden.
Educatieve excursies
ECOVACS wil toekomstige wetenschappers inspireren door leerlingen van basisscholen en middelbare scholen uit te nodigen om ons bedrijf te bezoeken en meer te weten te komen over robotica. Er worden rondleidingen gegeven door het Robot Museum en het Robot Future Explore Pavilion.
Stagemogelijkheden
ECOVACS biedt studenten de kans om uit eerste hand ervaring op te doen in de wereld van robotica door stages aan te bieden aan bachelorstudenten.
Milieuoverwegingen
Om de principes van een circulaire economie toe te passen en om duurzaam om te gaan met de natuurlijke bronnen van de aarde, heeft ECOVACS een fotovoltaïsche centrale geïnstalleerd op het dak van de gebouwen van het bedrijf. Deze zonnepanelen kunnen een derde van het totale elektriciteitsverbruik van de fabriek leveren en ze dragen aanzienlijk bij aan de optimalisatie van de energiestructuur.