Garanti ECOVACS Europe GmbH

1. Generelle

Subject to the terms and conditions hereof, ECOVACS Europe GmbH garanterer den oprindelige køber, at dit ECOVACS produkt skal være fri for defekter i materiale og udførelse i 24 måneder fra den oprindelige købsdato i tilfælde af korrekt drift til privat brug. Batterier har to (2) års garanti. Garantien er bundet til den første køber og kan derfor ikke overdrages. Denne garanti fra ECOVACS Europe GmbH påvirker ikke og begrænser på ingen måde forbrugerens lovbestemte garantirettigheder.

Denne garanti gælder kun i det europæiske land, hvor udstyret blev købt. Følg vejledningen på (https://www.ecovacs.com/dk/support/contact-us) for at validere dit krav under garanti.

2. Garantidækning

Hvis der som en undtagelse opstår en defekt i garantiperioden, skal ECOVACS Europe GmbH efter eget skøn påtage sig følgende, hvis kunden fremsætter et krav i forbindelse med fabrikantens garanti:

 • reparation af udstyret
 • udskifte udstyret eller udskifte det med et andet produkt, der er nyt eller fremstillet af nye eller stadig brugbare, allerede brugte dele og som minimum svarer til det oprindelige produkt med hensyn til funktionalitet, eller
 • udskift udstyret eller udskift det med et andet nyt produkt og en opgraderet model, der i forhold til det oprindelige produkt i det mindste har lignende eller opgraderede funktioner.

Hvis garantikravet er gyldigt, og ECOVACS Europe GmbH udfører reparationen eller udskiftningen, fører dette ikke til en forlængelse eller en ny start på garantien. Garantiperioden ophører derfor altid efter to år, beregnet fra datoen for første køb, uanset eventuelle gyldige garantikrav. Alt udskiftet gammelt udstyr og alle dele skal være ECOVACS Europe GmbH 's ejendom. Yderligere krav fra garantiaftalen er udelukket. Denne udelukkelse gælder ikke i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred, forsætlig hensigt og grov uagtsomhed, produktansvar og i tilfælde af overtrædelse af væsentlige forpligtelser, der bringer opfyldelsen af formålet med garantien i fare. På samme måde påvirkes de lovbestemte garantirettigheder ikke af denne udelukkelse.

For at gøre krav på garantien skal du

 • 1) indberette eventuelle fejl, der opstår med det samme, til ECOVACS-støtten, så snart de dukker op, og
 • 2) præsentere den oprindelige faktura eller kvittering fra forhandleren (med angivelse af købsdato, modelnavn og navnet på forhandleren).

3. Udelukkelse af garanti

Undtaget fra garantien er:

 • regelmæssig vedligeholdelse, inspektion og reparation eller udskiftning af dele på grund af normale tegn på slid
 • uhensigtsmæssig, hård eller forkert håndtering, behandling, brug eller pleje af udstyret
 • de indirekte konsekvenser af en mulig fejl (tab af brug, tab af fortjeneste osv.)
 • skader som følge af fald som følge af manglende brug af sikkerhedssystemet (sugepuder og sikkerhedsreb)
 • ændring, fjernelse eller andre midler til at gøre typebeskrivelsen eller serienummeret på udstyret uidentificerbart eller ulæseligt
 • skader som følge af ulykker eller ydre påvirkninger (lynnedslag, brand, vand) eller andre force majeure-hændelser
 • kortslutning af batteriet, hvis fugemassen på batterihuset eller cellerne beskadiges af køberen
 • batteriet anvendes i andet udstyr end det fastsatte
 • manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne og/eller produktanvisningerne
 • tilsigtet eller forsætlig skade på udstyret eller batteriet
 • brug af reservedele eller andre udskiftelige dele (herunder hjælpematerialer), der ikke tilbydes eller anbefales af ECOVACS Europe GmbH
 • reparationer, ændringer, ændringer eller ombygning af udstyret, der udføres af personer, der ikke har tilladelse til det af ECOVACS Europe GmbH
 • godtgørelse for selvopført, ukorrekt transport (f.eks. med uegnet emballage)
 • anvendelse af udstyret til kommercielle formål eller i forbindelse med en handel.

Bemærk, at en defekt i henhold til disse garantibetingelser ikke omfatter den situation, hvor der skal foretages ændringer eller ændringer af det udstyr, der ikke er fastsat i specifikationerne for originalt udstyr, for at gøre det muligt at anvende udstyret (f.eks. ændring af andre modtagelses- eller tilslutningsstandarder).

Denne garanti gælder ikke for tilbehør og andre forbrugsstoffer såsom filtre eller børster.

Desuden er tilbehør og andre forbrugsstoffer såsom filtre eller børster udelukket fra denne garanti.

Hvis du har yderligere spørgsmål om vores produkter eller for detaljerede garantioplysninger, bedes du kontakte vores support eller besøge vores hjemmeside.

Kontakt os:

 80-831023 (gratis),
 service-dk@ecovacs-europe.com

4. Note

Send venligst ikke defekte enheder til postadressen i Düsseldorf. I tilfælde af en defekt, bedes du kontakte vores service hotline udelukkende.