Personvernerklæring


Sist oppdatert: 25. mars 2020

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, avslører, overfører og lagrer din personlige informasjon når du bruker dette nettstedet.


Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen og publisere endringene her. Vi anbefaler derfor at du regelmessig går gjennom denne personvernerklæringen for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen vil gjelde fra det blir publisert på dette nettstedet.


1     Kontaktinformasjon


Ecovacs er et globalt selskap med flere filialer og tilknyttede selskaper i mange forskjellige land. Hver av disse filialene og tilknyttede selskaper kan jobbe på forskjellige måter og på forskjellige ansvarsområder når det gjelder innsamling og behandling av dine personopplysninger.


Ansvaret for behandlingen av personopplysninger på www.ecovacs.com/de ("nettstedet") i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen ("GDPR"), de nasjonale lovene om databeskyttelse i andre medlemsstater og andre relevante lover om databeskyttelse ligger hos:

Ecovacs Europe GmbH

Adresse: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Tyskland

Telefonnummer: +49 211 5380 4300

E-postadresse: info@ecovacs-europe.com

Nettsted: www.ecovacs.com/de

 

Personvernsjefen i selskapet er:

DataCo GmbH

Adresse: Dachauer Str. 65, 80335 München

Telefonnummer: +49 (0) 89 40 458 40

E-postadresse: datenschutz@dataguard.de

Nettsted: www.dataguard.de


Nettstedet drives og vedlikeholdes av et av våre tilknyttede selskaper som har sitt hjemsted i Folkerepublikken Kina. Folkerepublikken Kina er ikke anerkjent av Den europeiske union som et land med tilstrekkelig databeskyttelse. For å beskytte dine personopplysninger på en tilstrekkelig måte, vil behandlingen av dine personopplysninger bare bli utført i samsvar med en spesifikk avtale som inneholder standard avtaleklausuler for overføring av dine personopplysninger til databehandlere i land utenfor Den europeiske union og Det europeiske økonomiske området.


2     Berørte personers rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt vi har personlig informasjon om deg, og i et slikt tilfelle ber om tilgang til din personlige informasjon. Du kan når som helst be om at dine personopplysninger blir korrigert eller slettet eller at behandlingen av dataene dine blir begrenset forutsatt at lovens krav er oppfylt. Hvis behandlingen av data er basert på våre legitime interesser, har du også rett til når som helst å innvende mot behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. I så fall vil vi slutte å behandle de avtalte personopplysningene.

I den grad behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke eller en avtale med deg, eller hvis behandlingen foregår i automatiserte skjemaer og du har gitt oss dine personopplysninger, vil vi på forespørsel sende dine personlige data til deg i et maskinlesbart format, slik at kan du bruke dataene dine med andre tjenesteleverandører.

Hvis du mener at behandlingen av dataene dine er i strid med lovgivningen om databeskyttelse, har du rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet.

3     Generell informasjon om databehandling

(1)   Omfanget av behandlingen av personopplysninger

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å gi deg et fungerende nettsted, gi deg kundeservice og bedre tjenester og å forbedre kvaliteten på produktene våre (f.eks. ved å utvikle nye produkter og forbedre ytelsen til våre nåværende produkter slik at du kan ha tilgang til tjenester av høy kvalitet som passer deg). Borte.

(2)   Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi kan behandle dine personopplysninger til de formål som er beskrevet i denne personvernpolitikken hvis minst en av følgende betingelser er oppfylt: behandlingen skjer med ditt samtykke, for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for å oppfylle en avtale som du er part av for å beskytte de vitale interessene til din egen eller en annen fysisk person, eller hvis vi anser behandlingen som nødvendig for å beskytte våre legitime interesser eller tredjeparts legitime interesser.

(3)   Sletting og lagringstid for data

Vi lagrer bare din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet, eller så lenge det er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lov. Når beslutninger om arkiveringsperioder tas, undersøker vi nøye om det er nødvendig å samle inn personopplysninger i det hele tatt. Hvis vi anser det som nødvendig, arkiverer vi informasjonen i så kort tid som mulig, slik at formålet med innsamlingen av informasjonen kan oppfylles, med mindre en lengre arkiveringsperiode er lovpålagt. Hvis din personlige informasjon ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernpolitikken, vil vi slette eller avidentifisere din innsamlede personlige informasjon med øyeblikkelig virkning.

4     Innsamling av informasjon når du besøker nettstedet og oppretting av loggfiler

(1)   Beskrivelse og omfang av databehandling

Hver gang du besøker nettstedet, samler systemet vårt automatisk informasjon om enhetens datasystem.

Følgende informasjon er samlet:

(a) Informasjon om nettleseren og versjonen som er brukt

(b) Operativsystemet ditt

(c) IP-adressen din

(d) Dato og klokkeslett for tilgang

(e) Nettsteder som sendte deg til dette nettstedet

(f) Informasjon angående din ISP

(g) Informasjon angående websider du får tilgang til dette nettstedet fra

(h) Informasjon om nettsteder som systemet ditt kaller gjennom dette nettstedet

Denne informasjonen er lagret i systemets loggfiler.

(2) Formål og juridisk grunnlag for datainnsamling og oppretting av loggfiler

Midlertidig lagring av din IP-adresse er nødvendig for at vi skal kunne beskytte våre legitime interesser ved å gjøre nettstedet tilgjengelig for enheten din og for å kunne identifisere potensielle trusler mot våre IT-systemer (f.eks hackere eller andre cyberangrep). For dette formålet blir din IP-adresse og besøkstid lagret. Informasjonen lagres i loggfiler for å sikre nettstedets funksjonalitet. Informasjonen vi samler inn vil også bli brukt til å forbedre nettstedets ytelse og for å sikre sikkerheten til IT-systemene våre. Vi bruker ikke informasjonen som er samlet inn i denne sammenheng til markedsføringsformål. Behandlingen har sitt rettslige grunnlag i art. 6 (1) f) GDPR.

(3) Oppbevaringsperiode for data

Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Når det gjelder informasjonen som er samlet inn relevant for nettstedet, vil den bli slettet så snart det nåværende nettbesøket er fullført. Når det gjelder lagring av data i loggfiler, vil de relevante dataene bli lagret i maksimalt tretti (30) dager. Hvis det er nødvendig med en lengre lagringsperiode, blir din IP-adresse avidentifisert eller smidd forutsatt at dette er i samsvar med formålet som vi bruker dine personopplysninger for etter at lagringsperioden er utløpt. Avidentifisering eller forfalskning av dine personopplysninger er spesielt ikke kompatible med de formålene vi har angående lagring av dine data hvis din IP-adresse er koblet til et forsøkt cyberangrep og deretter vil bli blokkert for fremtidig tilgang til nettstedet.

5     Bruk av informasjonskapsler

(1) Beskrivelse og omfang av databehandling

Informasjonskapsler brukes på dette nettstedet. Informasjonskapsler er tekstfiler som er lagret i nettleseren din og på enheten din. Når du besøker et nettsted, kan det hende at en cookie er lagret i operativsystemet ditt. Denne informasjonskapselen inneholder en serie tegn som tydelig identifiserer nettleseren du bruker til å besøke nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet mer brukervennlig og for eksempel for å gjøre det lettere for deg å surfe. Informasjonskapsler, som senere blir lagret som små datafiler, kan også brukes blant annet for å unngå å måtte oppgi informasjonen din flere ganger på en og samme webside eller for å vurdere sikkerheten til kontoen din.

Systemet vårt kan bruke informasjonskapsler for å automatisk fange hvilket språk du foretrekker og for å samle innloggingsinformasjon (både brukernavn og passord).

(2) Formål og juridisk grunnlag for bruk av informasjonskapsler

Hensikten med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å beskytte våre legitime interesser ved å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet. Noen av nettstedets funksjoner kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For dette formål er det nødvendig å identifisere nettleseren. Behandlingen har sitt rettslige grunnlag i art. 6 (1) f) GDPR.

(3) Lagringstid og unntak

Informasjonskapsler lagres på brukerens enhet og overføres til oss. Dette gir deg som bruker full kontroll over bruken av informasjonskapslene dine. Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler på nettstedet, kan det hende at du ikke har tilgang til eller bruke alle sidens funksjoner. Hver enkelt informasjonskapsel har en spesifikk levetid og blir automatisk slettet når levetiden avsluttes.

6     Kontakt- og e-postinformasjon

(1)   Beskrivelse og omfang av databehandling

Nettstedet har et kontaktskjema som kan brukes til e-kontakter. Hvis du fyller ut dette skjemaet, blir informasjonen du oppgir sendt til oss og lagret. Følgende informasjon:

(a) E-postadresse

(b) Emne

(c) Brukerens forespørsel

(d) Sikkerhetskode

Vi kan også kontakte deg på e-postadressen du oppgir for å svare på forespørselen. I dette tilfellet blir den sendte meldingen lagret i systemene våre.

Ingen informasjon blir gitt videre til en tredjepart. Informasjonen vil bare bli brukt til å behandle forespørselen din.

I håndteringen av forespørselen din bruker vi Zendesk Support, levert av Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk Support er en skybasert løsning for forbedret kundeservice og styring av vår kontakt med deg.

Når du sender en forespørsel, setter Zendesk Support en informasjonskapsel for å kunne måle antallet besvarte og ubesvarte forespørsler og for å måle responstid på nevnte forespørsler. Denne informasjonen brukes til å forbedre vår kundeservice.

Når vi bruker Zendesk Support, kan dine personlige opplysninger behandles på servere i USA. USA er ikke anerkjent av EU som et land med tilstrekkelig databeskyttelse. Zendesk er sertifisert under Privacy Shield-avtale mellom EU og USA og er forpliktet til å overholde bindende interne databeskyttelsesforskrifter for å sikre at dine personopplysninger blir beskyttet.

(2)   Formål og juridisk grunnlag for innsamling av kontakt- og e-postdata

Personopplysninger samlet inn fra henvendelser brukes bare til kommunikasjonsformål.

Behandlingen av personopplysninger tjener vår legitime interesse i at du kan kontakte oss på en kundevennlig måte og er nødvendig for å kunne utføre forhåndsavtaler som et resultat av din forespørsel. Behandlingen har sitt rettslige grunnlag i art. 6 (1) f) av GDPR eller art. 6 (1) b) av GDPR.

Videre bruker vi informasjonen i loggfilene for å forhindre misbruk av kontaktinformasjonen og for å garantere sikkerheten til våre IT-systemer.

(3)   Lagringstid for data

Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Personlig informasjon som er fylt ut i kontaktskjemaet og informasjonen som sendes via e-post, vil bli slettet når samtalen med brukeren avsluttes, dvs. når forespørselen din er fullført. Forutsatt at innholdet i en sending ikke er nødvendig for dokumentasjon (f.eks. I tilfelle av en garantibegjæring) og at det ikke er noen lovfestet arkiveringsperiode for sendingen, vil denne sendingen bli slettet en måned etter at vi mottatt den siste meldingen du sendte.

7     Overføring av data

Av prinsipphensyn overfører vi ikke din personlige informasjon til en tredjepart i form av selskaper, andre organisasjoner eller enkeltpersoner. Vi vil røpe din personlige informasjon for juridiske og nødvendige formål under de spesifikke omstendighetene som følger. En tredjepart som deltar i nevnte informasjon har ingen rett til verken å dele eller overføre personopplysninger til formål som ikke er avklart i denne personvernpolitikken.

(1)   Din forhåndsuttrykkelige tillatelse eller samtykke for utlevering av informasjon er nødvendig for at du skal kunne få tilgang til produkter og tjenester. Dette gjelder også når du har sendt oss en henvendelse angående et spesialprodukt produsert av et av selskapene tilknyttet oss.

(2)   Data overføres i forbindelse med erverv, fusjon eller restrukturering av selskapet.

(3)   Dine personopplysninger vil bli overført i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og bindende krav fra tilsynsmyndigheter.

8     Grenseoverskridende overføring

Med mindre det uttrykkelig er angitt i denne personvernerklæring, blir dine personopplysninger samlet inn og opprettet mens du besøker nettstedet, lagret på våre servere innen EU og vil ikke bli overført til en tredjepart utenfor EU.

9     Utlevering av data

Vi vil ikke publisere din personlige informasjon. Om nødvendig vil vi informere deg om formålet vi utfører avsløringen for, informasjonen som blir avslørt og omfanget av all sensitiv informasjon som er nevnt. Vi avslører bare informasjon med ditt forhånds uttrykkelige samtykke.

10 Sporing og annonsering på nettet

Vi deltar i interessebasert annonsering og bruker annonseringstjenester for å vise deg målrettet annonsering basert på nettloggen og interessene dine. Vi lar eksterne annonseringsnettverk, selskaper i sosiale medier og andre tredjeparts tjenester samle informasjon om hvordan du bruker dette nettstedet for å vise annonsering på dette nettstedet, andre nettsteder, apper eller andre tjenester du bruker og på andre enheter du bruker. Generelt, men ikke alltid, blir informasjonen som brukes til interessebasert annonsering samlet inn via informasjonskapsler eller lignende sporingsteknikker. Vi kan dele en generell kontoidentifikator (for eksempel en e-postadresse eller brukernavn) eller hasjdata med våre tredjeparts annonsører for å aktivere din identifikasjon på flere enheter. Vi bruker, sammen med våre eksterne partnere, denne informasjonen for å skreddersy annonseringen du ser i henhold til dine interesser og for å gi deg reklame-relaterte tjenester som rapportering, X, analyse og markedsundersøkelser.

1)    Google Ads

Dette nettstedet bruker Google-annonser for å vise annonser på andre nettsteder. Google Ads er et online annonseringsnettverk som drives av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street Dublin, Irland, ("Google"). Som en del av Google-annonser bruker vi funksjoner for konverteringssporing.

Hver gang du klikker på en annonse fra Google Ads, lagrer Google en cookie på enheten din som utløper etter 30 dager. Hvis du klikker på en Google Ads-annonse og blir omdirigert til dette nettstedet, vil Google spore det du har blitt henvist til her av en Google Ads-annonse og samle informasjon om hvordan du navigerer på nettstedet til cookien utløper.

Informasjonen innhentet ved hjelp av informasjonskapselen brukes til å samle konverteringsstatistikker for oss og til å fakturere for tjenestene som Google gir oss. Konverteringsstatistikken gir oss informasjon om hvor mange besøkende som er omdirigert til nettstedet via Google Ads og hvordan de navigerte på nettstedet. Dette betyr imidlertid ikke at vi mottar informasjon som kan brukes til å identifisere deg.

Google Ads blir bare aktivert hvis du godtar det når du konfigurerer cookie-innstillingene første gang du besøker nettstedet. Bruken av Google-annonser har sitt juridiske grunnlag i art. 6 (1) a) av GDPR. Du kan oppheve ditt samtykke og deaktivere sporing gjennom Google Ads av

- deaktiver informasjonskapsler for konverteringssporing fra Google i nettleseren din eller

- Annonser frafallet ditt via http://www.google.com/settings/ads.

Hvis din personlige informasjon blir overført til noen av Googles filialer i USA som ikke er anerkjent av Den europeiske union som et land med tilstrekkelig databeskyttelse, er dine personopplysninger garantert tilstrekkelig beskyttelse da Googles filialer er sertifisert under Privacy Shield-avtale mellom EU og USA.

(2)   Google Analytics

Nettstedet bruker også Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å kunne analysere hvordan du bruker nettstedet og dermed kunne rapportere om aktiviteten på nettstedet og gi andre tjenester informasjon om hvordan du bruker nettstedet og andre internettsider. Google og dets tilknyttede selskaper kan videreformidle informasjon om informasjonskapsler om hvordan du bruker nettstedet (inkludert IP-adressen din) til amerikanske servere for lagring. Imidlertid, hvis IP-anonymisering er aktivert på nettstedet, vil Google avkutte IP-adressen din før den blir overført innen medlemsstatene i Det europeiske økonomiske området. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA, hvor den vil bli forkortet. IP-adressen som overføres fra nettleseren din i forbindelse med Google Analytics, er ikke blandet med andre data fra Google.

Informasjonen vi sender i forbindelse med informasjonskapsler, brukeridentifikasjon (f.eks. Brukernavn) eller annonse-ID, blir automatisk slettet etter 14 måneder. Dataene blir automatisk slettet en gang i måneden når arkiveringsperioden er avsluttet.

Besøk https://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller https://policies.google.com/ for mer informasjon om Google Analytics vilkår for bruk og personvernregler.

Google Analytics aktiveres bare hvis du godtar det når du konfigurerer cookie-innstillingene første gang du besøker nettstedet. Bruken av Google Analytics har sitt juridiske grunnlag i art. 6 (1) a) av GDPR. Du kan tilbakekalle ditt samtykke og deaktivere sporing gjennom Google Analytics ved å

-          deaktiver informasjonskapsler for konverteringssporing fra Google i nettleseren din eller

-          kunngjør frafallet ditt via https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

Du kan også sikre at Google ikke samler inn eller behandler informasjon generert av informasjonskapselen om hvordan du bruker nettstedet (inkludert IP-adressen din) ved å laste ned og installere en nettleserutvidelse fra følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(3)   Mixpanel

Dette nettstedet bruker Mixpanel, et webanalyseverktøy levert av Mixpanel, Inc., One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA.

Mixpanel bruker informasjonskapsler og pikselteknikker for å analysere brukernes oppførsel på nettstedet og lager logger om hvordan du bruker nettstedet og hvordan du interagerer med det. Disse loggene brukes for å forstå og forbedre brukeropplevelsen og for å implementere generelle forbedringer på nettstedet.

Mixpanel er bare aktivert hvis du godtar det når du konfigurerer innstillingene for informasjonskapsler første gang du besøker nettstedet. Bruken av Mixpanel har sitt juridiske grunnlag i art. 6 (1) a) av GDPR.

I Mixpanels analyser kan dine personlige data behandles på servere i USA. USA er ikke anerkjent av EU som et land med tilstrekkelig databeskyttelse. Mixpanel er sertifisert under Privacy Shield-avtale mellom EU og USA for å kunne garantere at dine personopplysninger er beskyttet.

11    Del-knapper for sosiale medier

Nettstedet bruker innebygde plugins for Facebook og Twitter. Den innebygde Facebook-pluginen drives av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Irland, ("Facebook"). Den innebygde Twitter-pluginen drives av Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter").

I forbindelse med dette bruker vi en "to-klikk løsning". Dette betyr at ingen personopplysninger overføres automatisk til plug-in-leverandørene når du besøker dette nettstedet. Du finner pluginsene deres via den respektive leverandørens logo. Hvis du klikker på den respektive plugins-logoen, aktiveres plugin-en, og på denne måten oppretter nettleseren din direkte kontakt med leverandøren av plugin-en. Plugin-modulen mottar informasjon om at du har besøkt nettstedet og informasjonen som er beskrevet over i loggfilene, uavhengig av om du har registrert deg med plug-in-leverandøren eller ikke.

Ved å aktivere plugin-modulene overføres dine personlige data til den respektive leverandøren og lagres på servere i USA. Vi kan ikke påvirke hvilke data som overføres til leverandøren for den nåværende plugin-modulen, og vi har heller ingen omfattende kunnskap om i hvilken grad operatøren samler inn personopplysninger, eller formålet som slik informasjon brukes til og hvor lenge den er lagret.

Tilbyderen av den nåværende plugin bruker dataene til å lage brukerprofiler, som igjen brukes til markedsføringsformål, til markedsundersøkelser og for å forbedre nettstedet deres. Bruken av personopplysninger er spesielt designet for at du skal ha annonsering tilpasset dine interesser og for å informere andre brukere om din aktivitet på nettstedet. Du har rett til å motsette deg opprettelsen av slike brukerprofiler. For å uttrykke denne rettigheten, må du sende en forespørsel direkte til leverandøren av det aktuelle plugin-programmet.

Du aksepterer overføring av personopplysninger til leverandøren av plugin i tilfelle du klikker på pluginen og dermed aktiverer dem. Behandlingen av disse personopplysningene er basert på artikkel 6 (1) (a) av GDPR.

Personopplysningene overføres til leverandøren av det aktuelle plugin, selv om du ikke har registrert deg hos leverandøren og selv om du ikke er logget inn på kontoen din. Hvis du er logget inn på kontoen din, kan leverandøren koble besøket ditt til nettstedet til din personlige konto. Denne informasjonen lagres også på din personlige konto og er synlig for kontaktene dine når du samhandler med nevnte plugin.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Facebook og Twitter bruker din personlige informasjon, henviser vi deg til hvert enkelt selskaps personvernregler.

Du finner Facebooks personvernregler på http://www.facebook.com/policy.php. For mer informasjon om innhenting av personopplysninger, vennligst se følgende lenke: http://www.facebook.com/help/186325668085084 eller http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Twitter's personvernregler er tilgjengelige på https://twitter.com/privacy. Vær oppmerksom på at Twitter er sertifisert under Privacy Shield-avtale mellom EU og USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

12    YouTube-videoer

Vi har innebygd videoer på nettstedet levert av www.youtube.com som kan spilles direkte på nettstedet. YouTube er en tjeneste drevet av Google. Alle videoene er innebygd i en databeskyttelsesmodus. Dette betyr at ingen personlig informasjon blir overført til YouTube før du begynner å spille av videoene.

Når du begynner å spille av videoene, mottar Google informasjon om at du har besøkt nettstedet der videoen er innebygd. YouTube bruker også informasjonskapsler for å samle informasjon om nettstedets brukere og deretter videresende denne informasjonen til Google, uavhengig av om du er registrert på YouTube eller ikke, og om du er logget inn på din personlige konto eller ikke. Google kan koble nettstedets besøk til din personlige konto hvis du er logget inn.

Google lagrer din personlige informasjon som bruker og bruker den til annonsering og markedsundersøkelsesformål, så vel som for å forbedre websidene deres. Informasjonen brukes spesielt for å vise deg reklame skreddersydd til dine interesser, enten du er registrert på YouTube eller ikke. Du har rett til å motsette deg opprettelsen av slike brukerprofiler. For å uttrykke den rettigheten, må du sende en forespørsel direkte til Google.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles innsamling og bruk av personlig informasjon og dine rettigheter til bruken, kan du se Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Vi bruker videoer levert av YouTube for å beskytte vår legitime interesse for å vise deg innhold på en mest mulig attraktiv og optimalisert måte. Behandlingen har sitt rettslige grunnlag i art. 6 (1) f) av GDPR.

13    Sikkerhet

Vi er forpliktet til å ta alle rimelige tiltak for å sikre beskyttelsen av dine personopplysninger gjennom tekniske sikkerhetstiltak og passende sikkerhetsregler for våre ansatte. Du erkjenner og er klar over at det alltid er en risiko forbundet med overføring og lagring av personopplysninger, og at eventuelle skader som du kan være forårsaket som følge av ulovlig bruk av dine personopplysninger av tredjepart, aldri kan brukes mot oss. Hvis informasjon som vi har ansvar for blir avslørt som et resultat av et sikkerhetsbrudd, vil vi ta rimelige skritt for å undersøke situasjonen og om nødvendig varsle personene hvis data kan bli berørt. I tillegg vil vi gjøre alle ytterligere tiltak som kreves av gjeldende lovfesting.