Vilkår for bruk


1. Innledning

Velkommen til Ecovacs nettsted https://www.ecovacs.com/no (heretter "nettstedet"). Denne siden drives av Ecovacs Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Tyskland (heretter "Ecovacs Europe"). Les nøye brukervilkårene ("Vilkår for bruk") og sørg for at du forstår innholdet, inkludert ansvarsfraskrivelse. Ved å bruke nettstedet godtar du vilkårene for bruk. Ikke bruk nettstedet hvis du ikke godtar vilkårene for bruk. Vilkårene for bruk gjelder også når du bruker nettstedet eller domenene derav fra andre nettsteder som gir tilgang til nettstedet eller deler av det. Følgende betingelser gjelder når du besøker nettstedet. Kontakt oss på følgende e-postadresse for spørsmål eller andre kommentarer: info@ecovacs-europe.com

2. Eierskap

Varemerker, innholdet i tjenestene, tekniske beskrivelser, design, tekster og alle andre intellektuelle og kreative tjenester på dette nettstedet er den eksklusive eiendommen til Ecovac Europe og dets tilknyttede selskaper, og sistnevnte gir også Ecovacs Europe rett til å bruke dem. Innholdet på nettstedet kan bare brukes med Ecovacs Europas forutgående skriftlige samtykke. Derfor er uttrykkelig forbud mot kopiering, utskrift, redigering, publisering, sending og deling av tekst, bilder og videoer fra dette nettstedet. Hvis du krenker immaterielle rettigheter til Ecovacs Europe og dets tilknyttede selskaper, vil du bli holdt ansvarlig i samsvar med gjeldende sivilrettslige bestemmelser og vil bli tiltalt i samsvar med dette.

Uten at det berører rettighetene våre, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til nettstedet hvis du bryter noen av vilkårene for bruk.

3. Sikkerhetsvarsel

Vi streve etter  å sikre at innholdet på nettstedet er nøyaktig og oppdatert, selv om dette ikke kan garanteres. Nettstedet kan inneholde gammel informasjon eller unøyaktigheter av forskjellige grunner. Ta kontakt med oss før du bruker informasjonen på dette nettstedet, slik at vi kan se på sannheten. Ecovac Europes nåværende kontaktinformasjon finner du i den juridiske varsel på nettstedet. Ecovacs Europe forbeholder seg retten til å oppdatere informasjon på dette nettstedet uten forhåndsvarsel. På samme måte kan rettelser og oppdateringer av produktinformasjon og behandlinger gjøres på dette nettstedet uten forvarsel.

 

 

4. Endringer i vilkår for bruk

Vi vil informere deg om vi har tenkt å endre vilkårene for bruk. Vi har rett til å endre disse bruksvilkårene (i) om nødvendig på grunn av gjeldende lov eller rettssaker, rettstvist og på anmodning fra offentlige og statlige myndigheter, (ii) i utvikling av tjenester og produkter, (iii) av tekniske grunner; (iv) på grunn av driftskrav eller (v) hvis endring i regelverk vil være til nytte for brukeren. Vi vil informere deg om den foreslåtte endringen før den trer i kraft via brukergrensesnittet, e-post eller annen passende kanal.

5.        Ansvarsfraskrivelse 

Ecovacs Europe strever etter å gjøre alt som er i sin makt for å sikre at nettstedets informasjon er relevant, komplett og av høy kvalitet, samt for å sikre nettstedets kontinuitet og sikkerhet. Imidlertid er Ecovacs Europe ikke ansvarlig for tap som følge av juridiske, tekniske og andre risikoer som Ecovacs Europe ikke kan forutse eller forhindre og som Ecovacs Europe ikke kan kontrollere, inkludert datavirus, trojanere, datamaskinhacker, ustabile systemer, en tredjepart mangler i tjenesten, myndighetshandlinger osv. Ecovacs Europe aksepterer ikke noe juridisk ansvar for indirekte eller utilsiktet skade eller krav som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet, med mindre kravene (i) er et resultat av forsettlig oppførsel uaktsom opptreden fra Ecovacs Europe eller dens juridiske eller vararepresentanter, eller (ii) hvis du har en kroppsskade eller skade på livet ditt som et resultat av bruk av nettstedet. Dette gjelder også informasjon fra en tredjepart, inkludert lenker.

6. Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som ikke drives av Ecovacs Europe. Med mindre annet er oppgitt, driver ikke Ecovacs Europe noen av disse nettstedene og separerer seg uttrykkelig fra alt innholdet på disse nettstedene. Ecovacs Europe tar heller ikke ansvar for skader som oppstår i forbindelse med bruk av slike lenker. Ecovacs Europe forbeholder seg retten til å tilpasse eller levere lenker til andre nettsteder uten å gi sitt skriftlige samtykke og slette slike lenker når som helst, hvis det anses som passende.

7. Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss - vennligst les "Ecovacs offisielle databeskyttelsesvarsel", som forklarer typen personopplysninger vi samler inn fra deg og dine enheter, hvordan vi bruker dine personlige data og på hvilket juridisk grunnlag vi behandler dine personopplysninger. Vi overholder alle gjeldende lover og forskrifter for databeskyttelse og bestemmelsene i "Ecovacs offisielle databeskyttelsevarsel" for å beskytte, samle inn, bruke, lagre, overføre, behandle og dele dine personopplysninger på riktig måte. Vær oppmerksom på at "Ecovac offisielle databeskyttelsevarsel" er en viktig del av disse vilkår for bruk. Les "Ecovac offisielle databeskyttelsesvarsel" nøye. I tilfelle en konflikt mellom innholdet i disse vilkårene for bruk og "Ecovac offisielle databeskyttelsesvarsel" eller hvis det ikke gis informasjon om beskyttelse av personopplysninger i disse bruksbetingelsene, skal innholdet i "Ecovac offisielle databeskyttelsesvarsel" gjelde.

8. Sluttbestemmelser

Hvis ett eller flere av ovennevnte forskrifter skiller seg fra lovbestemmelsene, blir de ugyldige og kan ikke håndheves. Gyldigheten av de gjenværende forskriftene er fortsatt. Disse vilkårene for bruk og "Ecovac personverneklæring" er underlagt tysk lov, med unntak av reglene for internasjonal privatrett og bestemmelsene i FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer.

Hvis du bruker dette nettstedet utenfor Tyskland, vil vi påpeke at det kan være lovbestemmelser i andre land som ikke kan brukes når du bruker dette nettstedet. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: info@ecovacs-europe.com.

9. Aktiviteter og ansvar i Ecovacs

Som et globalt selskap har Ecovacs mange filialer og tilknyttede selskaper i forskjellige land som kan utføre forskjellige aktiviteter og har forskjellige oppgaver i forhold til hvordan du bruker dette nettstedet. Ecovacs Robotics Co., Ltd., vårt hovedkontor i Kina, er ansvarlig for utviklingen av dette nettstedet, og Ecovacs Europe er et datterselskap som driver denne nettsiden i Europa.

Disse vilkårene for bruk og Ecovacs personvernerklæring ble oppdatert 25 mars 2020 og trådte i kraft samme dag.