ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI
Oblast robotiky
Oblast robotiky

Doufáme, že se Robot Imagination Show stane jakýmsi virtuálním Silicon Valley - místem, které uvádí do života hodnotné sny v oblasti robotiky. -Qian Dongqi, předseda správní rady ECOVACS ROBOTICS

Robot Imagination Show je online robotická soutěž, otevřená veřejnosti, kterou sponzoruje ECOVACS ROBOTICS. Zúčastnit se ji mohou studenti, vědci a zájemci o robotiku, kteří mohou prostřednictvím Robot Imagination Show předvést své nápady a vyprávět své příběhy spojené s roboty.

Muzeum robotů
Muzeum robotů je veřejný projekt podporovaný společností ECOVACS ROBOTICS, který si klade za cíl představit zkušenosti, informace a výzkum robotů dohromady ve čtyřech pavilonech: jsou to pavilon kultury historie robotů, pavilon zkušeností s chytrými roboty, pavilon budoucího výzkumu robotů a pavilon robotů „udělej si sám“.
Přínos pro společnost
Studentský vzdělávací fond ECOVACS
Studentský vzdělávací fond ECOVACS založila společnost by ECOVACS ROBOTICS v roce 2008 a snaží se přimět k zaměstnance k podpoře znevýhodněných studentů prostřednictvím darů. students.
Výlety za vzděláním
ECOVACS si klade za cíl inspirovat budoucí vědce tím, že vyzve žáky ze základních a středních škol k návštěvě naší společnosti, aby se zde dozvěděli více o robotice. Exkurze zahrnuje návštěvu Muzea robotů a pavilonu budoucího výzkumu robotů.
Možnosti stáží
ECOVACS ROBOTICS umožňuje studentům získat zkušenosti z první ruky ve světě robotiky tím, že nabízí stáže pro studenty vysokých škol.
Ochrana životního prostředí
Společnost ECOVACS ROBOTICS nainstalovala na střechy společnosti fotovoltaické články - snaží se tím podporovat principy cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje. Tyto solární panely jsou schopné dodat až jednu třetinu z celkové spotřeby elektřiny továrny a významně přispívají k optimalizaci energetické struktury.