Podmínky použití


1. Obecné

 

 

Vítejte na webových stránkách Ecovacs https://www.ecovacs.com/en (dále jen „Webová stránka“). Tuto webovou stránku provozuje společnost Ecovacs Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Německo (dále jen „Ecovacs Europe“). Přečtěte si pozorně tyto podmínky použití („Podmínky použití“) a ujistěte se, že jim rozumíte. Používáním webu souhlasíte s podmínkami použití. Pokud s podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tento web. Podmínky použití platí také v případě, že používáte web nebo jeho domény z jiných webů, které udělují přístup na web nebo jeho části. Při návštěvě webu platí následující smluvní podmínky. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na následující e-mailové adrese: info@ecovacs-europe.com

2. Vlastnická práva
 

Ochranné známky, obsah služeb, technologické popisy, návrhy, texty a další intelektuální a kreativní služby na této webové stránce jsou výhradním vlastnictvím společnosti Ecovacs Europe a jejích přidružených společností, které udělily společnosti Ecovacs Europe právo je používat. Obsah této webové stránky může být použit pouze s předchozím písemným souhlasem Ecovacs Europe. Kopírování, tisk, úpravy, publikování, zveřejňování a distribuce textu, obrázků a videí z těchto webových stránek je proto výslovně zakázáno. Pokud porušíte práva duševního vlastnictví společnosti Ecovacs Europe nebo jejích přidružených společností, budete odpovědni podle příslušných občanskoprávních předpisů a budete podle toho stíháni.

Aniž jsou dotčena naše další práva, vyhrazujeme si právo odmítnout vám přístup na tento web, pokud jste porušili tyto podmínky použití.

3. Bezpečnostní upozornění
 

Snažíme se vynakládat veškeré úsilí, aby obsah tohoto webu byl přesný a aktuální, ačkoli to nelze zaručit. Web může obsahovat zastaralé informace nebo nepřesnosti z různých důvodů. Před použitím informací obsažených na tomto webu nás prosím kontaktujte, abychom mohli zkontrolovat jejich pravdivost. Aktuální kontaktní údaje společnosti Ecovacs Europe naleznete v právním oznámení na webové stránce. Ecovacs Europe si vyhrazuje právo aktualizovat informace na této webové stránce bez předchozího upozornění. Na tomto webu lze také kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny a / nebo aktualizace informací o produktech a procesech.

 

4. Změny podmínek použití
 

Pokud máme v úmyslu změnit tyto podmínky použití, dáme vám vědět. Jsme oprávněni změnit tyto podmínky použití (i), pokud je to nezbytné na základě platných právních předpisů nebo soudních sporůa / nebo žádostí od orgánů veřejné správy a orgánů státní správy, (ii) v průběhu rozvoje služeb a produktů, (iii) z technických důvodů, (iv) z důvodu provozních požadavků nebo (v), pokud změna ustanovení prospěje uživateli. O navrhované změně vás budeme informovat dříve, než vstoupí v platnost; to se provádí prostřednictvím uživatelského rozhraní, e-mailem nebo jinými vhodnými prostředky.

5. Právní zřeknutí se odpovědnosti
 

Ecovacs Europe se snaží vyvinout maximální úsilí, aby zajistila aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu informací poskytnutých na této webové stránce, a také aby zajistila kontinuitu a bezpečnost této webové stránky. Společnost Ecovacs Europe však neodpovídá za ztráty vzniklé v důsledku právních, technických a jiných rizik, která společnost Ecovacs Europe nemůže předvídat nebo jim zabránit a nad nimiž nemá společnost Ecovacs Europe kontrolu, mimo jiné včetně počítačových virů, trojských koní, hackerů, nestability systému, vad ve službách třetích stran, vládních žalob atd. Společnost Ecovacs Europe nepřebírá žádnou právní odpovědnost za náhodné nebo nepřímé, zvláštní nebo vedlejší škody nebo nároky vyplývající z používání této webové stránky, pokud nároky na náhradu škody (i) nejsou výsledkem úmyslné nebo hrubé nedbalosti ze strany Ecovacs Europe nebo jejích zákonných zástupců nebo (ii) utrpíte zranění na životě, těle nebo zdraví v důsledku používání této webové stránky. To platí také pro informace třetích stran, včetně odkazů.

6. Odkazy na jiné webové stránky
 

Webové stránky mohou obsahovat odkazy a reference na jiné webové stránky, které nejsou provozovány společností Ecovacs Europe. Pokud není uvedeno jinak, Ecovacs Europe neprovozuje žádný z těchto jiných webů a výslovně se distancuje od veškerého obsahu na těchto stránkách. Kromě toho společnost Ecovacs Europe rovněž neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s používáním takových odkazů. Ecovacs Europe si vyhrazuje právo přizpůsobit nebo poskytnout odkazy na jiné webové stránky bez výslovného písemného souhlasu a tyto odkazy kdykoli odstranit, pokud to bude vhodné.

7. Zásady ochrany osobních údajů
 

Vaše soukromí je pro nás důležité – přečtěte si prosím „Prohlášení Ecovacs o ochraně údajů“, které vysvětluje, jaký typ osobních údajůshromažďujeme od vás a vašich zařízení, jak používáme vaše osobní údaje a právní základ, na kterém je založeno zpracování vašich osobních údajů. Dodržujeme všechny příslušné zákony a předpisy o ochraně údajů a předpisy uvedené v „Prohlášení Ecovacs o ochraně údajů“, abychom vaše osobní údaje řádně chránili, shromažďovali, používali, ukládali, přenášeli, zpracovávali a sdíleli. Vezměte prosím na vědomí, že „Prohlášení Ecovacs o ochraně údajů“ je nedílnou součástí těchto podmínek použití. Přečtěte si prosím pečlivě „Prohlášení Ecovacs o ochraně údajů“. V případě rozporu mezi obsahem těchto podmínek použití a „Prohlášení Ecovacs o ochraně údajů“ nebo pokud nejsou v těchto podmínkách použití uvedeny žádné informace o ochraně osobních údajů, obsah „Prohlášení Ecovacso ochraně údajů“ má přednost.

8. Závěrečná ustanovení
 

Pokud se jedno nebo více z výše uvedených předpisů liší od právních předpisů, jsou neplatné nebo je nelze vymáhat, zůstává platnost zbývajících předpisů nedotčena. Tyto podmínky použití a „Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ecovacs“ podléhají německému právu, s vyloučením pravidel postoupení soukromému mezinárodnímu právu a předpisů Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

V případě, že používáte tento web mimo Německo, rádi bychom zdůraznili, že v jiných zemích mohou existovat jiné právní předpisy. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na následující e-mailové adrese: info@ecovacs-europe.com

9. Činnosti a odpovědnosti v rámci Ecovacs
 

Jako globální společnost má Ecovacs řadu poboček nebo přidružených společností v různých zemích. Tyto dceřiné nebo přidružené společnosti mohou v souvislosti s používáním této webové stránky vykonávat různé činnosti a úkoly. Za vývoj tohoto webu je zodpovědná společnost Ecovacs Robotics Co., Ltd., naše sídlo v Čínské lidové republice, a společnost Ecovacs Europe je dceřinou společností, která provozuje tento web v Evropě.

Tyto Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ecovacs byly aktualizovány dne 25. března 2020 a vstoupily v platnost téhož dne.