Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 25. märts 2020

See privaatsuspoliitika kirjeldab seda, kuidas me kogume, kasutame, avalikustame, edastame ja säilitame teie isikuandmeid seoses selle veebisaidi kasutamisega.

Võime seda privaatsuspoliitikat aja jooksul muuta ja kõik muudatused avalikustatakse siin. Seetõttu soovitame seda privaatsuspoliitikat lugeda regulaarselt. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad sellel lehel avalikustamise hetkest.


I        Kontaktandmed

Ecovacs on ülemaailmne ettevõte, millel on mitmeid harusid ja sidusettevõtteid erinevates riikides. Harukontorid ja sidusettevõtted võivad teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel täita erinevaid ülesandeid ja neil on erinev vastutusala.

Teie isikuandmete töötlemise eest seoses veebisaidi www.ecovacs.com/de („Veebisait“) kasutamisega, isikuandmete kaitse üldmääruse („GDPR“), liikmesriikide andmekaitseseaduste ja teiste andmekaitse alaste õigusaktide kontekstis vastutab järgmine ettevõte:

Ecovacs Europe GmbH

Aadress: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Saksamaa

Telefon: +49 211 5380 4300

E-post: info@ecovacs-europe.com

Veebisait: www.ecovacs.com/de

 

Ettevõtte privaatsusametnik on:

DataCo GmbH

Aadress: Dachauer Str. 65, 80335 München

Telefon: +49 (0) 89 40 458 40

E-post: datenschutz@dataguard.de

Veebisait: www.dataguard.de

Veebisaiti opereerib ja hooldab üks meie sidusettevõtetest juriidilise aadressiga Hiina Rahvavabariigis. Euroopa Liit ei tunnusta Hiina Rahvavabariiki riigina, kus on tagatud piisav isikuandmete kaitse tase. Teie isikuandmete piisava kaitse tagamiseks töödeldakse neid ainult vastavalt konkreetsele lepingule, mis sisaldab standardseid lepingusätteid isikuandmete edastamiseks Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna välistesse riikidesse.

II       Seotud isikute õigused

Teil on õigus küsida teavet selle kohta, kas me säilitame teie isikuandmeid. Teie isikuandmete säilitamisel on teil õigus oma isikuandmetele juurdepääsuks. Õiguslikke nõudeid täites on teil õigus ka oma isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks või andmete töötlemise piiramiseks. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi, siis on teil õigus esitada andmete töötlemisele vastuväiteid.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame teie nõusolekul töödeldavate andmete töötlemise.

Kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek või teiega sõlmitud leping või kui töötlemine on automaatne ja olete andnud meile oma isikuandmed, siis saadame teie taotlusel andmed teile masinloetavas vormingus, mida saate kasutada teiste teenusepakkujate juures.

Kui usute, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud andmekaitse alaseid õigusakte, võite esitada kaebuse vastavale reguleerivale asutusele.

III     Üldine teave andmete töötlemise kohta

(1)   Isikuandmete töötlemise ulatus

Teie isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga pakkuda teile töötavat veebisaiti, kasutajatuge ja paremaid teenuseid ning täiustada meie toodete kvaliteeti (nt võime välja töötada uusi tooteid või täiustada olemasolevate funktsioone, et pakkuda teile sobivaid kvaliteetseid teenuseid). Kui privaatsuspoliitikas ei ole öeldud teisiti, on isikuandmete esitamine alati vabatahtlik aga privaatsuspoliitikas loetletud isikuandmeid esitades saate nautida paremaid, isikupärasemaid teenuseid ja kiiremaid vastuseid.

(2)  Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Võime teie isikuandmeid töödelda selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest: töötlemise aluseks on teie nõusolek, vajadus täita meie õigusaktidega määratud kohustusi, vajadus täita teie või kolmanda poolega sõlmitud lepingut mis kaitseb teie või teise isiku olulist huvi või usume, et andmete töötlemine on vajalik meie või kolmanda poole õigustatud huvi kaitseks.

(3)   Andmete kustutamine ja säilitamise periood

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on meie arvates vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks või kuni see on kohaldatava õigusega lubatud. Säilitamisperioodi määratlemisel kaalume hoolikalt, kas isikuandmete kogumine on vajalik ja vajalikkuse tuvastamisel säilitame andmeid lühima võimaliku aja jooksul, et oleks võimalik täita andmete kogumise eesmärk. Erandiks on olukord, kus seadusega on nõutud pikem säilitamisperiood. Kui teie isikuandmed ei ole enam selles privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel vajalikud, siis kustutame teilt kogutud isikuandmed või muudame need anonüümseks.

IV     Andmete kogumine veebisaidi külastamisel ja logifailide loomine

(1)   Andmete töötlemise kirjeldus ja ulatus

Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet teie seadme arvutisüsteemi kohta.

Kogume järgmiseid andmeid:

(a)   Teave veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta

(b)   Teie operatsioonisüsteem

(c)   Teie IP-aadress

(d)   Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg

(e)   Veebisaidid, millelt teid sellele veebisaidile suunati

(f)    Teave kasutaja internetiteenuse osutaja kohta

(g)   Teave veebisaitide kohta, kust te sellele veebisaitidele pääsesite

(h)   Teave veebisaitide kohta, mida teie süsteem läbi selle veebisaidi laadis

See teave salvestatakse teie süsteemi logifailides.

(2)   Isikuandmete kogumise ja logifailide loomise eesmärk ja õiguslik alus

IP-aadressi ajutine salvestamine on vajalik, et kaitsta meie õigustatud huvisid veebisaidi pakkumisel läbi teie seadme ja tuvastada võimalikud ohud meie IT-süsteemidele (nt häkkerid või muud küberrünnakud). Sellel eesmärgil salvestatakse teie IP-aadress ja seansi kestus. Veebisaidi toimivuse tagamiseks vajalikud andmed säilitatakse logifailides. Peale selle kasutame kogutud andmeid, et täiustada veebisaidi tõhusust ja tagada meie IT-süsteemide turvalisus. Me ei kasuta selles kontekstis kasutatud andmeid turunduslikel eesmärkidel. Sellise töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) f).

(3)   Andmete säilitamise aeg

Andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam nende kogumise eesmärgil vajalikud. Veebisaidi kasutamisega seotud andmed kustutatakse seansi lõpus. Logifailides säilitatakse andmeid kuni kolmkümmend (30) päeva. Pikema säilitamisperioodi vajalikkusel muudame teie IP-aadressi anonüümseks või võltsituks, kui see sobib teie isikuandmete kasutamise eesmärgiga pärast säilitamisperioodi lõppu. Teie isikuandmete anonüümseks muutmine või võltsimine ei ole võimalik teie isikuandmete säilitamise eesmärgiga näiteks, kui IP-aadress on salvestatud küberrünnaku ennetamise eesmärgil, et sellelt puuduks edasine juurdepääs meie veebisaidile.

V      Küpsiste kasutamine

(1)   Andmete töötlemise kirjeldus ja ulatus

Meie veebisaidil kasutatavad küpsised. Küpsised on teie veebilehitsejas ja seadmes salvestatud väikesed tekstifailid. Veebisaidi kasutamisel võime salvestada küpsise teie operatsioonisüsteemi. See küpsis sisaldab tähemärkide jada, mis tuvastab teie poolt veebisaidile juurdepääsuks kasutatava veebilehitseja.

Kasutame küpsiseid, et muuta veebisait kasutajasõbralikumaks või teha selle sirvimine teie jaoks lihtsamaks. Küpsiseid, mis salvestatakse väikestes andmefailides, saab kasutada ka näiteks andmete korduva sisestamise vältimiseks või konto turvalisuse säilitamiseks.

Meie süsteem võib küpsiseid kasutada, et koguda automaatselt teie keele eelistused või sisselogimise andmed (muu hulgas ka kasutajanimi ja salasõna).

(2)   Küpsiste kasutamise eesmärk ja õiguslik alus

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutusotstarve on ka meie õigustatud huvi pakkuda kasutajatele võimalikult lihtsat veebisaiti. Mõned veebisaidi funktsioonid ei ole küpsiseid kasutamata võimalikud. Seetõttu on vajalik veebilehitseja tuvastamine. Sellise töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) f).

(3)   Säilitamise aeg ja loobumisklausel

Küpsised säilitatakse kasutaja seadmes ja edastatakse sealt meile. See annab kasutajale küpsiste kasutamise üle täieliku kontrolli. Veebilehitseja sätteid muutes saate küpsiste edastamise keelata või seda piirata. Veebisaidil küpsiseid keelates ei pruugi teil olla võimalik kasutada veebisaidi kõiki funktsioone. Igal küpsisel on määratud eluiga mille lõppedes kustutatakse need automaatselt.

VI     Kontaktandmed ja e-posti andmed

(1)   Andmete töötlemise kirjeldus ja ulatus

Veebisaidil on kontaktivorm, mida saab kasutada meiega elektrooniliselt ühenduse võtmiseks. Selle vormi kasutamisel saadetakse teie andmed meile ja need salvestatakse. Muu hulgas on tegemist järgmiste andmetega:

(a)   E-posti aadress

(b)   Teema

(c)   Kasutaja taotlus

(d)   Turvakood

Päringutele vastamiseks võime saata kirja teie e-posti aadressile. Sellisel juhul salvestatakse meie süsteemides ka saadetud sõnumid.

Andmeid ei anta edasi kolmandatele pooltele. Andmeid kasutatakse ainult teie taotluste töötlemiseks.

Kasutame teie taotluste lahendamiseks teenust Zendesk Support, mida pakub ettevõte Zendesk Inc, asukohaga aadressil 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, Ameerika Ühendriigid. Zendesk Support on pilvepõhine lahendus, mis täiustab klienditeenindust ja haldab meie suhtlust teiega.

Päringu saatmisel salvestab Zendesk Support teie seadmesse küpsise, mis mõõdab ootel ja lahendatud päringute arvu ja meie vastamisaega. Neid andmeid kasutatakse meie klienditeeninduse täiustamiseks.

Zendesk Supporti kasutamisel võidakse teie isikuandmeid töödelda Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Euroopa Liit ei tunnusta Ameerika Ühendriike riigina, kus on tagatud piisav isikuandmete kaitse tase. Teie isikuandmete piisava kaitse tagamiseks on Zendesk sertifitseeritud vastavalt USA-EL-i andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele ja ettevõte on pühendunud andmekaitsenõuete täitmisele.

(2)   Kontaktandmete ja e-posti andmete kogumise eesmärk ja õiguslik alus

Teie sissekande salvestatud andmeid kasutatakse ainult suhtluse eesmärgil.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on meie õigustatud huvi pakkuda teile kliendisõbralikku meetodit meiega ühenduse võtmiseks või vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks teie päringule vastamisel. Sellise töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) f) või artikkel 6 (1) b).

Peale selle kasutame logifailides salvestatud andmeid, et ennetada kontaktandmete väärkasutust ja tagada meie IT-süsteemide turvalisus.

(3)   Andmete säilitamise aeg

Andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam nende kogumise eesmärgil vajalikud. Kontaktvormil sisestatud või e-posti teel saadetud isikuandmete puhul on üldreegliks nende kustutamine vestluse lõpus, näiteks kui taotlus on täielikult täidetud. Kui kirjavahetuse sisu ei ole vajalik dokumentatsiooni koostamiseks (nt garantiinõuete puhul) ja vestluse säilitamist ei nõua õigusaktid, siis kustutame kirjavahetuse ühe kuu jooksul pärast teilt viimase sõnumi saamist.

VII   Andmete edastamine

Me ei anna teie isikuandmeid edasi kolmandatele ettevõtetele, organisatsioonidele või isikutele. Järgmiste erandlike asjaolude esinemisel avalikustame teie isikuandmeid õiguslikel, vältimatutel ja vajalikel eesmärkidel. Selliseid andmeid saavatel kolmandatel pooltel ei ole õigust isikuandmeid jagada või edastada muul eesmärgil, kui selles privaatsuspoliitikas määratud.

1) Teie andmete avalikustamine teie selgesõnalisel loal või nõusolekul on vajalik, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid. See kehtib eriti juhul, kui saadate meile päringu konkreetse toote kohta, mida toodab mõni meie sidusettevõtetest.

2) Andmeid edastatakse seoses meie ettevõtte ülevõtmise, ühinemise või ümberkorraldamisega.

3) Teie isikuandmeid edastatakse vastavalt seaduslikele nõuetele või ametiasutuste määrustele.

VIII  Andmete piiriülene edastamine

Veebisaidi kasutamisel kogutud ja loodud isikuandmed salvestatakse meie serverites Euroopa Liidus ja neid ei edastata kolmandatele pooltele väljaspool Euroopa Liitu. Erandiks on selles privaatsuspoliitikas selgelt määratud olukorrad.

IX     Andmete avalikustamine

Me ei avalikusta teie isikuandmeid. Kui andmete avalikustamine on vajalik, siis teavitame teid avalikustamise eesmärgist, avalikustatava teabe iseloomust ja hõlmatud tundliku teabe ulatusest. Avalikustame andmeid ainult teie varasemal selgesõnalisel nõusolekul.

X      Jälgimine ja reklaam internetis

Osaleme huvipõhise reklaami programmides ja kasutame reklaamiettevõtete teenuseid, kes kuvavad teile isikupärastatud reklaame teie sirvimisajaloo ja huvide järgi. Lubame välistel interneti reklaamivõrgustikel, sotsiaalmeedia ettevõtetel ja teistel kolmanda poole teenustel koguda andmeid selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate. Selle eesmärgiks on kuvada teile veebisaidil, teistel veebisaitidel, rakendustes ja teenustes ning seadmetes isikupärastatud reklaame. Reeglina, aga mitte alati, kogutakse huvipõhise reklaami jaoks kasutatavaid andmeid küpsiste või sarnaste jälgimistehnoloogiatega. Teie tuvastamiseks erinevates seadmetes võime jagada enda kolmanda poole reklaamiandjatega teie konto üldist tunnust (näiteks e-posti aadress või kasutajatunnus) või räsiandmeid. Koos enda väliste partneritega kasutame seda teavet, et pakkuda teile veebis teie huvidele vastavaid reklaame ja reklaamiga seotud teenuseid, nagu näiteks aruanded, omistamine, analüüs ja turu-uuringud.  

(1) Google Ads

Veebisait kasutab teistel veebisaitidel reklaami kuvamiseks teenust Google Ads. Google Ads on interneti reklaamivõrgustik, mille käitajaks on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Iirimaa, („Google“). Google Adsi raames kasutame konverteerimise jälgimise funktsioone.

Iga kord, kui klõpsate Google Adsi kuvatud reklaamil salvestab Google teie seadmesse küpsise säilivusajaga 30 päeva. Kui klõpsate Google Adsi kaudu kuvatud reklaamil ja teid suunatakse edasi teisele veebisaidile, siis saab Google näha, et teid suunati Google Adsi kaudu ja kogub veebisaidi kasutamise andmeid kuni küpsis aegub.

Küpsise abil hangitud andmeid kasutatakse konversioonide statistika koostamiseks ja Google’i poolt meile arvete esitamiseks. Konversiooni statistika näitab meile, kui palju külastajaid veebisaidile Google Adsi kaudu suunati ja kuidas need külastajad veebisaiti kasutasid. See ei anna meile andmeid, mille abil saame teid identifitseerida.

Google Ads aktiveeritakse ainult juhul, kui nõustute veebisaidi esimesel külastamisel vastavate küpsistega. Google Adsi kasutamise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a). Nõusoleku saate tagasi võtta ja Google Adsi kaudu jälgimise keelata, kui:

-        lülitate enda veebilehitsejas välja küpsise Google Conversion Tracking või

-        loobute teenusest läbi veebisaidi http://www.google.com/settings/ads.

Kui teie isikuandmeid edastatakse Google’i asukohtadesse Ameerika Ühendriikides, mida Euroopa Liit ei tunnista piisava isikuandmete kaitse tasemega riigina, siis tagatakse teie isikuandmete kaitse piisav tase, sest Google’i sidusettevõtted on sertifitseeritud USA-EL-i andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuete järgi.

(2) Google Analytics

Veebisait kasutab ka Google’i pakutavat veebianalüütika teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis aitavad meil analüüsida seda, kuidas te veebisaiti kasutate, genereerida aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ja pakkuda teisi teenuseid seoses veebisaidi ja interneti kasutamisega. Küpsisega teie veebisaidi kasutamist puudutavaid andmeid (sh teie IP-aadressi) võidakse edastada Google’i ja Google’i sidusettevõtete poolt serveritesse Ameerika Ühendriikides, kus andmeid säilitatakse. Kui veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks muutmine, lühendab Google teie IP-aadressi enne selle edastamist Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Lühendamata IP-aadress edastatakse Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse ainult erandlikel asjaoludel, kus see lühendatakse. Teie veebilehitseja poolt Google Analyticsi kontekstis edastatud IP-aadressi ei kombineerita teiste Google’i kogutavate andmetega.

Meie poolt küpsiste, kasutaja identifitseerimise (nt kasutajatunnused) või reklaamitunnusega seotud andmed kustutatakse automaatselt 14 kuu pärast. Andmed kustutatakse automaatselt ühe kuu jooksul pärast säilitamisperioodi.

Google Analyticsi kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika kohta leiate lisateavet veebisaidilt https://www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://policies.google.com/.

Google Analytics aktiveeritakse ainult juhul, kui nõustute veebisaidi esimesel külastamisel vastavate küpsistega. Google Analyticsi kasutamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a). Nõusoleku saate tagasi võtta ja Google Analyticsi kaudu jälgimise keelata, kui:

-        lülitate enda veebilehitsejas välja küpsise Google Conversion Tracking või

-        loobute küpsiste kasutamisest läbi veebisaidi https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

Täiendava võimalusena võite Google’il keelata teie veebisaidi kasutust puudutavate andmete (sh IP-aadress) kogumist ja töötlemist, kui laadite alla ja paigaldate veebilehitseja lisaprogrammi järgmiselt lingilt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(3) Mixpanel

Veebisait kasutab veebianalüütika tööriista Mixpanel, mida pakub ettevõte Mixpanel, Inc, One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA.

Mixpanel kasutab küpsiseid ja piksleid, et analüüsida teie käitumist veebisaidi kasutajana ja koostab logifaile selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate ja sellega suhtlete. Need logifailid võimaldavad meil mõista ja täiustada teie kasutajakogemust ja täiustada veebisaiti.

Mixpanel aktiveeritakse ainult juhul, kui nõustute veebisaidi esimesel külastamisel vastavate küpsistega. Mixpaneli kasutamise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a).

Mixpaneli analüüsi käigus võidakse teie isikuandmeid töödelda Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Euroopa Liit ei tunnusta Ameerika Ühendriike riigina, kus on tagatud piisav isikuandmete kaitse tase. Teie isikuandmete piisava kaitse tagamiseks on Mixpanel sertifitseeritud USA-EL-i andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuete järgi.

XI     Sotsiaalmeedias jagamise nupud

Veebisait kasutab Facebooki ja Twitteri sotsiaalmeedia lisandmooduleid. Facebooki lisandmoodulit pakub ettevõte Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Iirimaa, („Facebook“). Twitteri lisandmoodulit pakub ettevõte Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).

Selles kontekstis kasutame „kahe klõpsu lahendust“. See tähendab, et veebisaidi avamisel nende lisandmoodulite pakkujatele isikuandmeid automaatselt ei edastata. Nende lisandmoodulite pakkujad tunnete ära nende logode järgi. Vastava lisandmooduli logole klõpsates lisandmoodul aktiveeritakse ja teie veebilehitseja loob otseühenduse lisandmooduli pakkujaga. Lisandmooduli operaator saab teavet selle kohta, et olete veebisaiti külastanud ja andmed üleval kirjeldatud logifailidest ning seda sõltumata sellest, kas olete vastava teenusega liitunud või mitte.

Lisandmooduli aktiveerimisel edastatakse isikuandmed vastavale operaatorile, kes säilitab neid Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Meil puudub asjakohase lisandmooduli operaatorile edastatavate andmete üle kontroll, meil puuduvad põhjalikud teadmised operaatori kogutavate isikuandmete ulatuse kohta, selliste andmete kasutamise eesmärgi ja säilitamise perioodi kohta.

Lisandmooduli operaator kasutab andmeid kasutajaprofiilide loomiseks, mida omakorda kasutatakse reklaami, turu-uuringute ja/või veebisaidi optimeerimise eesmärgil. Isikuandmete sellise kasutamise eesmärgiks on kuvada teile teie huvidele vastavaid reklaame ja teavitada teisi kasutajaid teie tegevuse kohta meie veebisaidil. Teil on õigus esitada vastuväide selliste profiilide loomisele. Selle õiguse kasutamiseks peate saatma taotluse otse vastava lisandmooduli operaatorile.

Lisandmooduli sellele klõpsates aktiveerimisel nõustute isikuandmete edastamisega lisandmooduli operaatorile. Sellise isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a).

Isikuandmed edastatakse vastava lisandmooduli operaatorile kas siis, kui te ei ole operaatori juures registreeritud ja siis, kui te ei ole enda kontole sisse logitud. Kui olete kontole sisse logitud, saab lisandmooduli operaator teie veebisaidi külastuse siduda ka teie isikliku kontoga. Selliste lisandmoodulitega suheldes salvestatakse vastavad andmed ka teie isiklikul kontol ja kuvatakse teie kontaktidele.

Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook ja Twitter teie isikuandmeid kasutavad, leiate vastava ettevõtte privaatsuspoliitikast.

Facebooki privaatsuspoliitika leiate veebisaidilt http://www.facebook.com/policy.php ja isikuandmete kogumise kohta leiate lisateavet veebisaidilt http://www.facebook.com/help/186325668085084 või http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Twitteri privaatsuspoliitika leiate veebisaidilt: https://twitter.com/privacy. Twitter on sertifitseeritud USA-EL-i andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuete järgi: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII   YouTube’i videod

Oleme veebisaidile lisanud videoid, mida pakutakse läbi veebisaidi www.youtube.com ja mida saab esitada otse veebisaidil. YouTube on Google’i pakutav teenus. Kõik videod on veebisaidile lisatud andmekaitserežiimis. See tähendab, et isikuandmeid edastatakse YouTube’ile ainult pärast esitamise nupul klõpsamist.

Kui klõpsate nupul „Esita“, saab Google teavet selle kohta, et olete külastanud veebisaiti, millele video lisati. Peale selle kasutab YouTube küpsiseid, mille abil kogutakse teavet veebisaidi kasutajate kohta. Sellised andmed edastatakse Google’ile sõltumata sellest, kas olete YouTube’i registreeritud kasutaja või enda isiklikule kontole sisse logitud. Kui olete sisse logitud enda isiklikule kontole, saab Google teie veebisaidi külastuse siduda ka teie isikliku kontoga.

Google kasutab teie isikuandmeid kasutajaprofiilina, mida omakorda kasutatakse reklaami ja turu-uuringute eesmärgil ja/või Google’i veebisaitide optimeerimiseks. Konkreetsemalt kaustatakse sellist teavet, et kuvada teie huvidele vastavaid reklaame ja seda sõltumata sellest, kas olete YouTube’i registreeritud kasutaja või mitte. Teil on õigus esitada vastuväide selliste profiilide loomisele. Selle õiguse kasutamiseks peate taotluse saatma otse Google’ile.

Selle kohta, kuidas Google teie isikuandmeid kogub ja kasutab ja millised on teie seotud õigused, saate lisateavet Google’i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Kasutame YouTube’i videoid, et kaitsta meie õigustatud huvi atraktiivse ja optimeeritud sisu esitamiseks. Sellise töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) f).

XIII  Turvalisus

Oleme pühendunud teie kohta kogutavate isikuandmete turvalisuse kaitsmisele, kasutades selleks mõistlikke tehnilisi turvameetmeid ja töötajatele rakendatavaid turvalisust puudutavaid reegleid. Kinnitate ja olete teadlik, et isikuandmete edastamise ja säilitamisega kaasneb alati teatud risk ja seetõttu ei saa meie vastu esitada nõudeid kahjude eest, mille aluseks on teie isikuandmete õigusvastane kasutamine kolmandate poolte poolt. Kui meie vastutada olevad andmed saavad avalikuks turvarikkumise tõttu, siis astume vajalikke samme, et olukorda uurida ja teavitame mõjutatud isikuid vastavalt vajadusele. Peale selle järgime kõiki kohaldatavate seadustega ette nähtud nõudeid.