Kasutustingimused1. Üldine

Teretulemast Ecovacsi veebisaidile https://www.ecovacs.com/en (edaspidi „Veebisait“). Seda veebisaiti opereerib Ecovacs Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Saksamaa (edaspidi „Ecovacs Europe“). Palun lugege neid kasutustingimusi („Kasutustingimused“) hoolikalt ja veenduge, et mõistate nende sisu inter alia lahtiütlusega. Veebisaiti kasutades nõustute nende kasutustingimustega. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, siis ärge veebisaiti kasutage. Kasutustingimused kehtivad ka siis, kui kasutate veebisaiti või domeene läbi teiste veebisaitide, mis annavad juurdepääsu meie veebisaidile või selle osadele. Veebisaiti külastades kehtivad järgmised reeglid ja tingimused. Küsimuste või kommentaaride korral kirjutage järgmisel e-posti aadressil: info@ecovacs-europe.com

2. Omandiõigused

Kaubamärgid, teenuste sisu, tehnoloogilised kirjeldused, kavandid, tekstid ja muud veebisaidi kaudu pakutavad intellektuaal- või loovteenused kuuluvad eranditult ettevõttele Ecovacs Europe ja selle sidusettevõtetele, mis on andnud ettevõttele Ecovacs Europe nende kasutamiseks litsentsi. Veebisaidi sisu on lubatud kasutada ainult ettevõtte Ecovacs Europe varasemal kirjalikul nõusolekul. Seetõttu on selgesõnaliselt keelatud veebisaidi teksti, kujutiste ja videote kopeerimine, printimine, redigeerimine, avaldamine, postitamine või levitamine. Kui te rikute ettevõtte Ecovacs Europe või ettevõtte sidusettevõtete intellektuaalomandi õigusi, siis vastutate asjakohaste tsiviilõiguse sätete alusel ja teile esitatakse vastavalt süüdistus.

Kasutustingimuste rikkumisel jätame endale õiguse keelata teil veebisaidi kasutamine. See ei mõjuta teie teisi õiguseid.

3. Turvalisuse teavitus

Pingutame selle nimel, et veebisaidi sisu oleks täpne ja ajakohane aga seda ei ole alati võimalik garanteerida. Erinevatel põhjustel võib veebisait sisaldada vananenud või ebatäpset teavet. Võtke meiega ühendust enne veebisaidil sisalduva teabe kasutamist, sest sedasi saame kontrollida selle täpsust. Ettevõtte Eurovacs Europe ajakohased kontaktandmed leiab veebisaidi õigusteabe alt. Ecovacs Europe võib veebisaidil sisalduvat teavet ilma etteteatamiseta muuta. Samuti võib ettevõte igal ajal ja ilma etteteatamiseta muuta ja/või värskendada veebisaidil avalikustatud tooteteavet ja protsesse.

 

 

4. Kasutustingimuste muutmine

Teavitame teid, kui kavatseme neid kasutustingimusi muuta. Meil on õigus neid kasutustingimusi muuta, kui i) see on vajalik kohaldatava õiguse, kohtuasja, õigusmenetluse ja/või avalike ja valitsusasutuste nõudmiste tõttu; ii) muutuvad meie teenused ja tooted; iii) see on vajalik tehnilistel põhjustel; iv) see on vajalik tegevusnõuete tõttu või v) kui sätete muutmine on kasulik meie kasutajatele. Teavitame teid muudatustest, läbi kasutajaliidese, e-kirja või muu sobiva kanali, enne nende jõustumist.

5.        Õiguslik lahtiütlus

Ecovacs Europe astub kõiki mõistlikke samme, et tagada veebisaidil sisalduva teabe asjakohasus, täpsus, täielikkus ja kvaliteet ja veebisaidi enda talitluskindlus ning turvalisus. Samas ei vastuta Ecovacs Europe kahjude eest, mis tekivad seaduslike, tehniliste või muude riskide tõttu, mida Ecovacs Europe ei saa ette näha või ennetada ja mille üle ettevõttel Ecovacs Europe puudub kontroll. Siinkohal on silmas peetud arvutiviiruseid, troojalasi, häkkereid, süsteemide ebastabiilsust, kolmandate poolte teenuste vigu, valitsemissektori tegevust jne. Ecovacs Europe ei võta mistahes õiguslikku vastutust juhuslike või kaudsete, eriliste või kaasnevate kahjude eest või nõuete eest, mille aluseks on selle veebisaidi kasutamine; erandiks on nõuded kahjude eest i) mille põhjuseks on Ecovacs Europe’i või ettevõtte seaduslike esindajate või täitmisabiliste teadlik või raskelt hooletu käitumine; või ii) kui veebisaidi kasutamise tõttu on tekkinud vigastus elule, kehale või tervisele. Eelnev kehtib ka kolmandate poolte teabele, muu hulgas linkidele.

6. Lingid teistele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke ja viiteid teistele veebisaitidele, mille operaatoriks ei ole Ecovacs Europe. Kui pole öeldud teisiti, ei ole Ecovacs Europe ühegi sellise veebisaidi operaatoriks ja ütleb selgelt lahti igasugusest vastutusest nendel lehtedel asuva sisu eest. Peale selle ei vastuta Ecovacs Europe kahjustuste eest, mis selliste linkide kasutamisel tekkiva võivad. Ecovacs Europe jätab endale õiguse linke teistele veebisaitidele kohandada või esitada ilma selge kirjaliku nõusolekuta ja võib sellised lingid igal ajal kustutada.

7. Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on meie jaoks tähtis. Palun lugege dokumenti „Ecovacsi andmekaitseteatis“, mis selgitab millist tüüpi isikuandmed me teie ja teie seadmete kohta kogume, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus. Järgime teie isikuandmete asjakohase kaitse, kogumise, kasutamise, salvestamise, edastamise, töötlemise ja jagamise korrektsuse tagamiseks kõiki rakendatavaid andmekaitse alaseid seaduseid ja määruseid ja „Ecovacsi andmekaitseteatist“. „Ecovacsi andmekaitseteatis“ on nende kasutustingimuste lahutamatu osa. Lugege „Ecovacsi andmekaitseteatist“ hoolikalt. Kui nende kasutustingimuste ja „Ecovacsi andmekaitseteatise“ vahel on erinevusi või nendes kasutustingimustes isikuandmete kaitset ei käsitleta, siis kehtib „Ecovacsi andmekaitseteatis“.

8. Lõppsätted

Kasutustingimuste ühe või mitme sätte ja seaduslike nõuete vastuolu, kehtetu või jõustamatuse korral jäävad ülejäänud sätted kehtima. Nendele kasutustingimustele ja „Ecovacsi privaatsuspoliitikale“ kohaldatakse Saksamaa õigust; erandiks on ainult rahvusvahelise eraõiguse sätted ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta käiva konventsiooni sätted.

Kui kasutate seda veebisaiti väljastpoolt Saksamaad, siis peate arvestama, et teie riigis võivad kehtida täiendavad kohalikud seaduslikud nõuded, mis selle veebisaidi kasutamisel rakendatavad ei ole. Küsimuste korral kirjutage meile järgmisel e-posti aadressil: info@ecovacs-europe.com

9. Tegevused ja vastutusalad ettevõttes Ecovacs

Ecovacs on ülemaailmne ettevõte, millel on mitmeid harusid või sidusettevõtteid erinevates riikides. Kui kasutate seda veebisaiti, siis võivad need tütarettevõtjad või sidusettevõtted teostada erinevaid tegevusi ja ülesandeid. Ecovacs Robotics Co., Ltd., meie juriidiline keha Hiina Rahvavabariigis, vastutab selle veebisaidi arendamise eest ja Ecovacs Europe on tütarettevõte, mis opereerib seda veebisaiti Euroopas.

Need kasutustingimused ja Ecovacsi privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 25. märtsil 2020 ja uued versioonid jõustusid samal kuupäeval.