A Robot for Every Family

To empower and inspire you to live a more convenient, connected lifestyle, we design intelligent robotic solutions that seamlessly integrate into your everyday life, so you have more time to do what you love.

About ECOVACS Robotics

Long before the “Smart Home” concept became fashionable ECOVACS Robotics (ECOVACS) was already at the forefront of innovation in smart home robotics, exploring new ways for robots to transform homeowners’ lives. ECOVACS’ more than 20 years of work in smart home robotics has seen the company transformed from a visionary startup into a global corporation with a mission of building world-class robots for home and industrial cleaning, air-purification, security and surveillance, and even in-store sales assistance for retailers. Designed to change the way people live and work, ECOVACS robots are now available in over 60 countries around the world.

Our guiding vision -- “A robot for every family” -- encourages customers to “Live Smart. Enjoy Life” with stylish and functional robots that are more than simple household appliances. We create home service robotics that make life easier, smarter, more efficient and connected, freeing you to spend more time doing what you love, with the people you love. At ECOVACS, we believe our smart home robotics with their unique mobility and spatial awareness capabilities will be an integral part of smart home in the future.

Responsive image
Research and Development Strength

Innovation is the heart of ECOVACS’s mission. Our priority has always been to invest in technology basics for the long term – in home robotics’ R&D and its value chain of technologies from integration of chips and sensors to managing data and AI applications. Since 2006, the company has invested to develop more than 20 new robotic products each year. Adopting a highly agile market-oriented strategy, ECOVACS ensures that product development plans and fine-tuning result in products well adapted to global markets and demographics.

Dedication to cutting-edge innovation and quality assurance is central to ECOVACS’ philosophy of R&D. The company’s sophisticated lab facilities at our R&D center are strategically co-located alongside the manufacturing plant to speed time between lab and marketplace. Today, ECOVACS’ R&D team continues to grow with a team of nearly 800 engineers and specialists in place.

Taking pride in our technology creativity, ECOVACS is committed to expanding our intellectual property portfolio, to guarantee quality for our customers around the world. The company today holds over 800 patents in China and overseas.

Responsive image
The Market

Designed to change the way people live and work, our trendsetting robots are now available in more than 60 countries around the world. ECOVACS ROBOTICS has expanded from its home market in China to establish strong sales subsidiaries in Japan, Germany and the US. In addition, the company has expanded sales into a number of other major markets and regions including: Canada, the UK, France, Italy, Spain, Switzerland, Poland, the Czech Republic, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, and many more.

ECOVACS ROBOTICS’ market share for Robotic Vacuum Cleaning has grown into the worldwide market leader in key markets.

Responsive image
ECOVACS Products
...
DEEBOT
Floor-cleaning robot

DEEBOT frees users from the time-consuming housework of vacuuming the home, offering people peace of mind and quality time to enjoy life.

...
WINBOT
Window-cleaning robot

WINBOT cleans windows efficiently, allows users to enjoy a clearer view of the world and eliminates the need to spend time on one of housework’s more onerous tasks.

...
ATMOBOT
Air-purifying robot goes mobile

ATMOBOT provides high air quality at home anytime, anywhere.

...
BENEBOT
Business service assistance robot

BENEBOT provides interactive in-store sales or service assistance.

Milestones
En robot för varje familj

För att stärka och inspirera dig att leva en mer bekväm, ansluten livsstil, designar vi intelligenta robotlösningar som sömlöst integreras i din vardag, så att du har mer tid att göra det du älskar.

Om ECOVACS Robotics

Långt innan ”smarta hem” konceptet blev på modet var ECOVACS Robotics (ECOVACS) redan i spetsen för innovation inom smarta hem robotik, och att utforska nya vägar för robotar att förändra husägares liv. ECOVACS mer än 20-åriga arbete inom smarta hem robotik har sett företaget förvandlats från en visionär start till en världsomspännande koncern med ett uppdrag att bygga robotar i världsklass för hemmabruk och industriell rengöring, luftrening, säkerhet och övervakning, och även butiksförsäljningsstöd till detaljhandeln. ECOVACS robotar är utformade för att förändra hur människor lever och arbetar och finns nu tillgängliga i över 60 länder runt om i världen.

Vår vägledande vision - "En robot för varje familj" - uppmuntrar kunderna till "Lev smart, njut av livet” med eleganta och funktionella robotar som är mer än enkla hushållsapparater. Vi skapar hemservicerobotik som gör livet lättare, smartare, effektivare och uppkopplat, vilket frigör dig för att tillbringa mer tid på att göra det du älskar, med de människor du älskar. På ECOVACS tror vi att vår smarta hem robotik med dess unika förmåga till mobilitet och rumslig medvetenhet kommer att vara en väsentlig del av smarta hem i framtiden.

Responsive image
Forsknings- och utvecklingsstyrka

Innovation är hjärtat i ECOVACS uppdrag. Vår prioritering har alltid varit att investera i teknologigrunder på lång sikt - i hemrobotikens FoU och dess värdekedja av teknik från integration av chips och sensorer till hantering av data och AI-applikationer. Sedan 2006 har företaget investerat för att utveckla mer än 20 nya robotprodukter varje år. Genom att anta en mycket smidig marknadsorienterad strategi garanterar ECOVACS att produktutvecklingsplaner och finjustering resulterar i produkter som är väl anpassade till globala marknader och demografi.

Hängivenhet till banbrytande innovation och kvalitetssäkring är central i ECOVACS:s filosofi om FoU. Företagets sofistikerade labbfaciliteter på vårt FoU-center är strategiskt samlokaliserade tillsammans med tillverkningsanläggningen för att snabba på tiden mellan labb och marknad. Idag fortsätter ECOVACS:s FoU-team att växa med ett team på nästan 800 ingenjörer och specialister på plats.

ECOVACS är stolta över vår teknologikreativitet och har åtagit oss att utöka vår portfölj för immateriella rättigheter för att garantera kvalitet för våra kunder runt om i världen. Företaget har idag över 800 patent i Kina och utomlands.

Responsive image
Marknaden

Våra trendsättande robotar är nu utformade för att förändra hur människor lever och arbetar och finns nu tillgängliga i mer än 60 länder runtom i världen. ECOVACS ROBOTICS har expanderat från sin hemmamarknad i Kina till att etablera starka säljdotterbolag i Japan, Tyskland och USA. Dessutom har företaget expanderat försäljningen till ett antal andra stora marknader och regioner inklusive: Kanada, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Schweiz, Polen, Tjeckien, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand och många fler.

ECOVACS ROBOTICS marknadsandel för robotdammsugare har vuxit till en världsmarknadsledare på viktiga marknader.

Responsive image
ECOVACS produkter
...
DEEBOT
Kategoribeskrivning

DEEBOT befriar användare från det tidskrävande hushållsarbetet att dammsuga hemmet, och erbjuder människor sinnesfrid och kvalitetstid att njuta av livet.

...
WINBOT
Fönsterputsningsrobot

WINBOT putsar fönster effektivt, vilket gör att användare kan njuta av en tydligare bild av världen och eliminerar behovet av att spendera tid på ett av hushållsarbetets mer besvärliga uppgifter.

...
ATMOBOT
Luftrenande robot blir mobil

ATMOBOT tillhandahåller hög luftkvalitet hemma när som helst och var som helst.

...
BENEBOT
Robot för stöd till företagstjänster

BENEBOT erbjuder interaktiv assistans för försäljning i butik eller service.

Milstolpar
En robot för varje familj

För att stärka och inspirera dig att leva en mer bekväm, ansluten livsstil, designar vi intelligenta robotlösningar som sömlöst integreras i din vardag, så att du har mer tid att göra det du älskar.

Om ECOVACS Robotics

Långt innan ”smarta hem” konceptet blev på modet var ECOVACS Robotics (ECOVACS) redan i spetsen för innovation inom smarta hem robotik, och att utforska nya vägar för robotar att förändra husägares liv.
ECOVACS mer än 20-åriga arbete inom smarta hem robotik har sett företaget förvandlats från en visionär start till en världsomspännande koncern med ett uppdrag att bygga robotar i världsklass för hemmabruk och industriell rengöring, luftrening, säkerhet och övervakning, och även butiksförsäljningsstöd till detaljhandeln.
ECOVACS robotar är utformade för att förändra hur människor lever och arbetar och finns nu tillgängliga i över 60 länder runt om i världen.

Vår vägledande vision - "En robot för varje familj" - uppmuntrar kunderna till "Lev smart, njut av livet” med eleganta och funktionella robotar som är mer än enkla hushållsapparater.
Vi skapar hemservicerobotik som gör livet lättare, smartare, effektivare och uppkopplat, vilket frigör dig för att tillbringa mer tid på att göra det du älskar, med de människor du älskar. På ECOVACS tror vi att vår smarta hem robotik med dess unika förmåga till mobilitet och rumslig medvetenhet kommer att vara en väsentlig del av smarta hem i framtiden.

Forsknings- och utvecklingsstyrka

Innovation är hjärtat i ECOVACS uppdrag. Vår prioritering har alltid varit att investera i teknologigrunder på lång sikt - i hemrobotikens FoU och dess värdekedja av teknik från integration av chips och sensorer till hantering av data och AI-applikationer. Sedan 2006 har företaget investerat för att utveckla mer än 20 nya robotprodukter varje år. Genom att anta en mycket smidig marknadsorienterad strategi garanterar ECOVACS att produktutvecklingsplaner och finjustering resulterar i produkter som är väl anpassade till globala marknader och demografi.

Hängivenhet till banbrytande innovation och kvalitetssäkring är central i ECOVACS:s filosofi om FoU. Företagets sofistikerade labbfaciliteter på vårt FoU-center är strategiskt samlokaliserade tillsammans med tillverkningsanläggningen för att snabba på tiden mellan labb och marknad. Idag fortsätter ECOVACS:s FoU-team att växa med ett team på nästan 800 ingenjörer och specialister på plats.

ECOVACS är stolta över vår teknologikreativitet och har åtagit oss att utöka vår portfölj för immateriella rättigheter för att garantera kvalitet för våra kunder runt om i världen. Företaget har idag över 800 patent i Kina och utomlands.

Marknaden

Våra trendsättande robotar är nu utformade för att förändra hur människor lever och arbetar och finns nu tillgängliga i mer än 60 länder runtom i världen.
ECOVACS ROBOTICS har expanderat från sin hemmamarknad i Kina till att etablera starka säljdotterbolag i Japan, Tyskland och USA.
Dessutom har företaget expanderat försäljningen till ett antal andra stora marknader och regioner inklusive: Kanada, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Schweiz, Polen, Tjeckien, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand och många fler.

ECOVACS ROBOTICS marknadsandel för robotdammsugare har vuxit till en världsmarknadsledare på viktiga marknader.

Responsive image
ECOVACS produkter
...
DEEBOT
Kategoribeskrivning

DEEBOT befriar användare från det tidskrävande hushållsarbetet att dammsuga hemmet, och erbjuder människor sinnesfrid och kvalitetstid att njuta av livet.

...
WINBOT
Fönsterputsningsrobot

WINBOT putsar fönster effektivt, vilket gör att användare kan njuta av en tydligare bild av världen och eliminerar behovet av att spendera tid på ett av hushållsarbetets mer besvärliga uppgifter.

...
ATMOBOT
Luftrenande robot blir mobil

ATMOBOT tillhandahåller hög luftkvalitet hemma när som helst och var som helst.

...
BENEBOT
Robot för stöd till företagstjänster

BENEBOT erbjuder interaktiv assistans för försäljning i butik eller service.

Milstolpar