Datum för ikraftträdande: 15.05.2024

I. Tillämpningsområde, definitioner

1、Dessa försäljningsvillkor (nedan kallade "Avtalet") gäller för ditt köp av våra elektroniska produkter och/eller konsumentprodukter som finns tillgängliga på vår webbplats https://www.ecovacs.com/se (nedan kallad "Webbplatsen") och som anges på orderbekräftelsen (nedan kallad "Produkter") som tillhandahålls av ECOVACS Europe GmbH.

ECOVACS Europe GmbH
Holzstraße 2
40221 Düsseldorf, Tyskland
Telefon: +49 (0) 211 5380 4300
Fax: +49 (0) 211 5380 4301
E-post: webshop-support@ecovacs-europe.com
HRB67354 handelsregister Düsseldorf
 Momsregistreringsnummer: DE282242765
Representeras av sin VD David Qian

(Nedan kallad "ECOVACS").

2、Alla hänvisningar här till "Vi", "Vår", "Oss" gäller uteslutande för ECOVACS, dess dotterbolag och relaterade företag. Alla hänvisningar här till "Du" och "Din" gäller för varje köpare av produkter.

3、"Konsumenten" enligt detta avtal är en fysisk person som ingår avtalet för ändamål som inte hänför sig till deras affärsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet.

II. Presentation av produkter, avtalsslut

1、Presentationen av våra produkter i kataloger och på våra webbplatser är inte ett bindande erbjudande. Genom att lägga en beställning lämnar du ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal med oss. Begäran om betalning för produkterna, bekräftelse på mottagande av din beställning och eventuella statusrapporter som sedan skickas av oss utgör inte acceptans av ditt erbjudande.

2、Vi kan acceptera din beställning inom sju dagar efter att ha tagit emot din beställning genom en uttrycklig förklaring. Leveransen av beställd vara och bekräftelsen av leveransen till dig betraktas som likvärdigt med vårt uttryckliga godtagande av din beställning.

3、För att ingå köpeavtalet kan du välja tyska som avtalsspråk. Du accepterar att kommunikationen mellan ECOVACS och dig gällande avtal och fakturor sker elektroniskt (t.ex. via e-post).

III. Priser, skatter, avgifter

1、Innan du lägger din beställning har du möjlighet att se produkternas priser samt alla tillkommande moms-, frakt- och hanteringsavgifter. Priserna vid tidpunkten för din beställning är giltiga.

2、Priserna som visas på webbplatsen inkluderar gällande moms och utan förpackning, tullar, avgifter, eller fraktkostnader, som anges separat i beställningen.

3、Vänligen meddela oss omedelbart om du tror att din beställning har ett prisfel.

IV. Personligt bruk

Du accepterar att de produkter som du köper inom ramen för detta avtal endast är avsedda för personligt bruk och inte för omedelbar vidareförsäljning.

V. Betalning och finansiering

1、Vi accepterar betalningssättet som anges på webbplatsen. Om vi inte kan acceptera ditt erbjudande (till exempel på grund av oärliga lagernivåer), återbetalar vi din betalning inom en rimlig tid på det betalningssätt som du använde för den ursprungliga betalningen.

2、Alla beställningar av produkter måste vara helt betalda innan de skickas och efter att ha mottagit fakturan. Vi kan när som helst godkänna olika betalningsvillkor för produkter efter eget gottfinnande. Vi har också rätt att avbryta leveranser eller avstanna arbeten som vi utför tills förfallna belopp är helt betalda.

3、Om inget annat särskilt har avtalats, bör köpeskillingen betalas inom två veckor efter mottagande av fakturan.

4、Om du är försenad med en överenskommen betalning eller annan prestation, har vi rätt att förlänga leveranstiden i enlighet med detta, begära omedelbar betalning av hela det förfallna köpeskillingen och beräkna dröjsmålsränta på 8% över den aktuella basräntan från Europeiska centralbanken. För övrigt gäller lagstadgade bestämmelser om betalningsförsening.

VI. Acceptans och avbeställning

1、Kostnaderna debiteras ditt betalkonto när du lägger en beställning och när vi har bekräftat din order (se punkt II.2 ovan).

2、Om du behöver ändra eller avbeställa din beställning, vänligen kontakta oss via e-post: webshop-support@ecovacs-europe.com eller telefonnummer 0800 660 555 0, som listas först i avsnitt I.

VIII. Leverans, leveranstidsbegränsningar, frakt

1、Vi levererar de beställda produkterna till den angivna adressen inom  Sweden.

2、Om en beställning innehåller mer än en produkt levererar vi alltid alla produkter från samma plats. Vid delleverans på din särskilda begäran tillkommer fraktkostnad för varje delleverans.

3、Leveranstiden varierar beroende på produkten. Tillgängligheten för varje produkt visas på vår webbplats. Om förväntat leveransdatum ändras efter att du har lagt din beställning, blir du automatiskt informerad via e-post.

4、Om vi tar emot din fullständigt betalda beställning på en vardag före kl. 10.00, kommer din beställning troligtvis att skickas samma dag. Efter utgången av den ovan nämnda tidsfristen kan du förvänta dig att din beställning skickas nästa arbetsdag.

5、Dina varor kan levereras av en eller flera av följande logistikleverantörer: UPS och DPD.

6、Vid beställningar under helger, helgdagar eller efter sista antagningsdag skickas varorna nästa arbetsdag. Leverans av överskottsprodukter kan kräva extra arbetsdagar.

7、När din varubeställning har skickats skickar vi dig ett e-postmeddelande med fraktsedelsnumret. Klicka på länken till fraktsedeln som anges i e-postmeddelandet för att visa detaljerad information om din sändnings framsteg. Observera att fraktinformationen kanske inte är tillgänglig hos speditionsföretaget direkt. I så fall försök igen om några timmar eller nästa dag.

8、För din säkerhet krävs en underskrift för de flesta leveranser. Vi tillåter inte ändringar av adress efter att en beställning har accepterats.

9、Du kan när som helst kontrollera din beställningsstatus online för att få mer information om din beställning. Klicka på Visa detaljer för att se fraktsedelsnumret och ytterligare detaljer, eller navigera till speditionsföretagets webbplats.

10、För att säkerställa omfattande återvinning av försäljningsförpackningar deltar vi i ett avfallsavtal definierat i § 7 i tyska förpackningsbestämmelser. Som ett resultat kan du returnera försäljningsförpackningarna till en specifik insamlingsplats som är en del av avfallsavtalet.

11、Våra produkter innehåller batterier och ackumulatorer. Enligt lag är du skyldig att lämna tillbaka använda batterier. För detta ändamål kan du skicka dina använda batterier till oss. Om du köper en produkt accepterar vi också din gamla liknande produkt för avfallshantering eller återvinning. Information om hur du återlämnar dina använda batterier eller gamla produkter samt betydelsen av symbolerna på batterierna och/eller produkterna finns i våra informationsdokument om batteriåtervinning och köp av elektroniska produkter på vår hemsida.

12、För att returnera produkter måste du kontakta oss innan du skickar tillbaka dem. Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot returnerade produkter efter 30 dagar från datumet då du fick varan. Använda produkter säljs "som de är" och kan inte returneras. Returnerade produkter bör skickas tillbaka till oss efter att frakt- och leveranskostnader har förbetalt.

Vi kan bara ge återbetalningar via den ursprungliga betalningsmetoden. Om vi ger särskilda rabatter för köp av flera produkter (t.ex. reklampaket, kvantitetsinköp, gratis gåvor vid köp) och du returnerar några av dessa flera produkter, kan återstående belopp som betalats kanske inte längre vara berättigade till rabatt du kan ha erhållit ( t.ex. gåvor vid köp, gratis gåvor, kvantitetsinköp). I så fall dras rabatten från priset du har betalat för den returnerade produkten.

Om du är en konsument, har du också rätt att returnera produkter enligt följande avbokningsvillkor:

Avbokningsvillkor

Ångerrätt

Du har rätt att avbryta denna överenskommelse inom 30 dagar utan att ange någon orsak.

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportören, har tagit emot den sista varan.

För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (ECOVACS Europe GmbH, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf, Tyskland, telefon: +49 0800 660 555 0, e-post: webshop-support@ecovacs-europe.com) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat med posten, fax eller e-post) om ditt beslut att avbryta denna överenskommelse. Du kan också använda den bifogade blanketten för avbokning, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du lämnar in meddelandet om ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Ångerrätten gäller inte för förseglade varor som av hälsoskydds-, hygien- eller andra skäl inte är lämpliga att returnera när plomberingen har brutits efter leveransen.

Konsekvenserna av att avbryta

Om du avbryter denna överenskommelse måste vi omedelbart och senast fjorton dagar efter den dag då vi mottog meddelandet om din avbokning av denna överenskommelse återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för ytterligare kostnader som uppstår om du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss). För att göra denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen har avtalats med dig. I inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala betalningar tills varan åter är i vårt besittning eller tills du har bevisat att du har returnerat varan, beroende på vilket datum som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart eller senast fjorton dagar från den dag du meddelade oss om avbokningen av detta avtal. Tiden anses ha förlängts om du skickar varorna före 14-dagarsfristen eller på annat sätt.

Du bär kostnaderna för retur av varorna. Du är endast ansvarig för eventuell minskning av varans värde om denna minskning beror på onödig hantering av varan för att testa dess tillstånd, egenskaper och funktion.


Mönster för att avbryta avtal

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka.)

Vänligen skicka inte tillbaka några varor till denna adress!

Till:

ECOVACS Europe GmbH
 Holzstraße 2
40221 Düsseldorf, Tyskland

Vänligen skicka inte tillbaka några varor till denna adress!

Telefon: +49 0800 660 555 0
E-post: webshop-support@ecovacs-europe.com
Jag / vi återkallar(*) härmed(*) avtalet jag / vi(*) har ingått om att köpa följande varor(*) / tillhandahållande av följande tjänster(*):

Beställningsdatum(*) / mottagningsdatum(*):

Namn på konsument(en)/klassificeringsnummer (om tillgängligt):

Adress till konsument(en):

Underskrift av konsument(en) (endast för skriftlig kommunikation):

Datum:

(*) inte tillämpligt, stryk

IX. Klagomål om brister, garanti.

1、Den lagstadgade garantin gäller. Garantin omfattas av lagbestämmelserna och följande bestämmelser.

2、Utöver den lagstadgade garantin garanterar vi att de här köpta produkterna inte har några material- eller tillverkningsfel enligt bestämmelserna i dess standard under garantivillkoren på https://www.ecovacs.com/se/support/warranty och i produktmaterialen som levereras med din produkt. Vi ger ingen garanti för produkter som inte har köpts från oss eller våra auktoriserade återförsäljare.

3、Om produkten är defekt bör du be oss om att utföra en senare krav på rättelse. Om kunden har satt en tidsgräns för detta bör denna tidsfrist vara skälig. Vi ber dig att ange returautorisationsnumret som anges på dina produkter vid tidpunkten för leverans.

4、Vid produktbrist kan du välja att begära reparation av produktfel eller leverans av en felfri produkt. Vi täcker alla kostnader som krävs för att åtgärda felet, inklusive transport, resor, arbete och materialkostnader för arbetare. Om den åtgärd du väljer endast kan genomföras till orimliga kostnader, kan vi avvisa det med hänsyn till värdet på produkten när den är fri från brister, betydelsen av bristerna och frågan om den alternativa åtgärden orsakar dig materiell skada.

5、Om du inte är en konsument och beställningen är en del av verksamheten för ditt handelsföretag, måste du omedelbart efter mottagandet kontrollera alla produkter och skriftligen meddela oss om eventuella fel inom 7 dagar efter leverans och för dolda fel inom 7 dagar efter upptäckt. Om du avser att avvisa måste du ange alla skäl för avvisningen. Om du inte meddelar oss, anses detta som ditt fullständiga godkännande av levererade produkter. Dessutom gäller lagstadgade bestämmelser för klagomål på fel (§377 Handelsgesetzbuch).

6、Krav på grund av kvalitetsbrister upphör att gälla efter två år från leverans av produkten. Om du inte är en konsument upphör kraven på grund av kvalitetsbrister efter ett år från leverans av produkten. De lagstadgade preskriptionsfristerna för regressfordringar (§ 445b BGB) påverkas inte av detta.

7、Preskriptionsfristerna som nämns i punkt IX.6 gäller inte i händelse av uppsåtligt felbeteende eller bedräglig döljning av defekter eller om vi har tagit på oss en garanti för produktens kvalitet. Dessutom gäller de inte för krav på grund av kvalitetsbrister vid hälso- och säkerhetsskador, för krav enligt produktsäkerhetslagen i händelse av grovt vårdslös försumning eller culpös överträdelse av väsentliga kontraktsenliga förpliktelser (se punkt XI. 2. nedan).

8、De garantier som anges ovan gäller inte för: (i) brister på grund av felaktig installation, underhåll, användning eller missbruk av produkterna; (ii) ändringar, modifieringar eller reparationer av produkter som inte har godkänts eller utförts av oss; (iii) användning av delar som inte har tillverkats eller levererats av oss; och (iv) all användning av produkter som överstiger bedömningen, specifikationerna eller den avsedda användningen av produkten.

X. Högre makt

Vi ansvarar inte för skador som uppstår på grund av förseningar eller ofullständighet som uppstår på grund av (a) förseningar i mottagandet av din slutliga specifikation, information eller instruktioner, (b) ändringar av specifikationer eller instruktioner eller (c) högre makt, inklusive, men inte begränsat till strejker, upplopp, arbetsstopp, brand, översvämningar, stormar, is, snö, olyckor, krig, explosioner, sjukdomar, myndighetsbeslut eller föreskrifter eller oförmåga att erhålla nödvändiga myndighetsgodkännanden, rättsliga beslut eller andra orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll.

XI. Ansvar.

1、Skadeståndsanspråk på grund av brott mot kontraktsenliga åtaganden och otillåtna handlingar samt anspråk på återbetalning av förgäves kostnader är uteslutna gentemot oss, våra anställda och fullgörande medhjälpare.

2、Denna ansvarsbegränsning gäller inte om skadan orsakades uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, eller om väsentliga avtalsenliga åtaganden har brutits. Detta avser de avtalsenliga åtaganden som främjar en korrekt genomförande av avtalet som helhet och vars regelbundna uppfyllande du kan förlita dig på och som utgör ett hot mot uppnåendet av avtalets syfte om de bryts. Det gäller inte heller för skador som orsakats av hälsorelaterade eller säkerhetsrelaterade överträdelser där vi är ansvariga för försummelsen. Begränsningen bör inte tillämpas på skador som orsakas av garantibrist eller när ansvar enligt produktansvarslagen gäller.

XII. Online-Registrierung, Zugangsdaten

1. I princip krävs ingen registrering hos oss. Efter registreringen kommer ett användarkonto att skapas åt dig. Du kommer att informeras om nödvändiga åtkomst- och användningsuppgifter (nedan kallade "åtkomstdata", inklusive lösenord). Vi kan komma att ändra dina inloggningsuppgifter vid ett senare tillfälle. I det här fallet kommer du omedelbart att informeras om de nya åtkomstuppgifterna. Om du vill genomföra ett köp utan att registrera dig hos oss har du möjlighet att göra din beställning som gästkund.

2. Du är ansvarig för att skydda åtkomstdata. Åtkomstuppgifterna kommer att hållas hemliga och får inte vidarebefordras till tredje part utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Du är införstådd med att tredje part med kännedom om åtkomstdata har möjlighet att göra beställningar hos oss för din räkning. Om du blir medveten om eller misstänker att dina inloggningsuppgifter används av en tredje part måste du omedelbart ändra dina inloggningsuppgifter eller informera oss omedelbart om detta inte är möjligt.

3. Om det finns en rimlig misstanke om missbruk av dina åtkomstuppgifter, i synnerhet om sådant missbruk har rapporterats av dig, har vi rätt att blockera åtkomsten omedelbart. Vi kommer att informera dig om stängningen.

4. Vi är inte ansvariga för någon skada eller förlust som du kan drabbas av till följd av felaktig användning eller förlust av inloggningsuppgifter. Detta gäller inte i den mån ansvarsbegränsningen enligt § XI inte gäller.

XIII. Datenschutz

Våra dataskyddsrutiner följer gällande dataskyddsbestämmelser som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), den federala dataskyddslagen (BDSG) och telemedialagen (TMG). All information om insamling, behandling och användning av användarens personuppgifter finns i integritetspolicyn.

XIV. Schlussbestimmungen, Streitbehebung

1. Detta avtal ska uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland, utan hänsyn till lagvalsregler eller lagvalsprinciper. Tillämpligheten av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor är utesluten. Om du är konsument gäller även de obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser som gäller i det land där du är stadigvarande bosatt, förutsatt att de ger dig ytterligare skydd.

2. Om du är en affärsman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt är Düsseldorf den exklusiva jurisdiktionen för alla anspråk som härrör från ett avtalsförhållande.

3. Länk till den plattform för tvistlösning online som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 524/2013: HYPERLÄNK "http://ec.europa.eu/consumers/odr"

Vi är inte juridiskt eller frivilligt skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd. I händelse av en konflikt kommer vi att försöka hitta en lösning som är acceptabel för båda parter. Eftersom tvistlösningsorgan är förknippade med obligatoriska avgifter kommer vi inte att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumentskiljedomsorgan, med hänsyn till dina ekonomiska intressen.

Kontaktieren Sie uns

Om du har några frågor om detta avtal, produkterna eller ditt köp kan du kontakta oss under kontorstid (från 9:00 till 18:00) med hjälp av kontaktinformationen ovan.