ECOVACS

SÁNG TẠO .

Sáng tạo là trái tim của ECOVACS. Chúng tôi đầu tư vào công nghệ dài hạn - từ nghiên cứu và phát triển robot gia đình đến chuỗi giá trị của công nghệ, từ tích hợp chip và cảm biến đến quản lý dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thế giới kết nối hoàn toàn và thông minh

Thế giới kết nối hoàn toàn và thông minh

True Mapping 2.0 and 3D Map

TRẠM OMNI ĐA NĂNG

Điều khiển bằng giọng nói YIKO AI

Điều khiển bằng giọng nói YIKO AI
SÁNG TẠO .
Sáng tạo là trái tim của ECOVACS. Chúng tôi đầu tư vào công nghệ dài hạn - từ nghiên cứu và phát triển robot gia đình đến chuỗi giá trị của công nghệ, từ tích hợp chip và cảm biến đến quản lý dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
083129_1645-10002
Thế giới kết nối hoàn toàn và thông minh
TRẠM OMNI ĐA NĂNG
True Mapping 2.0 and 3D Map
083134_8748-10001
Điều khiển bằng giọng nói YIKO AI