Privacy Policy

Ngày có hiệu lực: [1 tháng 6 năm 2018]

Tham khảo chương

 


Chính sách này quy định:

I.       Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

II.     Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Cookie hoặc công nghệ Beacon của Ecovacs

III.   Cách chúng tôi lưu tr và bo v thông tin cá nhân ca bn

IV.    Chúng tôi ủy thác, chia sẻ, truyền tải và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

V.     Cách truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

VI.    Báo cáo trách nhiệm cho bên thứ ba

VII.   Trách nhiệm pháp lý

VIII.  Điu khon đặc bit v quyn riêng tư ca tr v thành niên

IX.    Truyền thông tin cá nhân xuyên biên giới

X.     Phạm vi và sửa đổi đối với chính sách này

XI.    Hiu lc tng phn

XII.  Định nghĩa về từ khóa trong chính sách này


Chúng tôi, Ecovacs Robotics Co., Ltd. (sau đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Ecovacs”) tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ecovacs hoạt động với vai trò là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập trực tiếp từ bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu. Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo bảo vệ toàn diện nhất dữ liệu cá nhân được xử lý thông qua trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chính sách này giải thích cách thức Ecovacs thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cũng như các quyền mà bạn có theo Chính sách quyền riêng tư của Ecovacs (sau đây gọi là “Chính sách này”) khi bạn duyệt tìm trang web của chúng tôi hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ecovacs sẽ nghiêm ngặt tuân thủ chính sách này. Theo đây, Ecovacs cam kết với bạn như được trình bày bên dưới trong chính sách này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các chương tương ứng theo mục lục ở trên.

1. Chúng tôi giải thích loại và việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp bạn hiểu rõ loại, lý do sử dụng và chế độ thu thập thông tin cá nhân cụ thể được thu thập bởi một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nhất định của Ecovacs.

2. Thỉnh thoảng khi sử dụng một số chức năng Ecovacs, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhạy cảm sau khi nhận được sự cho phép rõ ràng của bạn, trừ khi việc thu thập này là bắt buộc theo luật hiện áp dụng (sau đây gọi là “Luật pháp”). Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin như vậy, bạn có thể bị chặn các chức năng này nhưng thông thường điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn truy cập vào các chức năng cốt lõi của các sản phẩm và dịch vụ do Ecovacs cung cấp. 


3. Ecovacs nhìn chung sẽ không chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được nêu rõ trong Chính sách này hoặc được yêu cầu hoặc cho phép bởi Luật pháp. Nếu cần chia sẻ hoặc truyền tải thông tin, chúng tôi sẽ giải thích lý do và có được sự đồng ý rõ ràng của bạn, bao gồm thông qua Chính sách này.4. Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình hoặc rút lại sự chấp thuận trước đó, hủy tài khoản, khiếu nại hoặc báo cáo hoặc áp dụng cài đặt quyền riêng tư để kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.Cần hiểu rõ Chính sách này để duyệt tìm trang web của chúng tôi hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ecovacs. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ và hiểu nội dung đầy đủ của chính sách này để có thể đưa ra các lựa chọn liên quan mà bạn cho là phù hợp. Chúng tôi cố gắng sử dụng ngôn ngữ đơn giản và ngắn gọn và đánh dấu các mệnh đề có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyền và lợi ích của bạn bằng chữ in đậm, để bạn chú ý đến chúng.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ [www.ecovacs.com/global/support], chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi rất vui khi trực tiếp giải quyết các yêu cầu của bạn và đáp ứng nhu cầu của bạn.Khi duyt trang web ca chúng tôi hoc s dng sn phm và dch v ca Ecovacs, bn công nhn rng bn đã đọc k, hiu rõ và đồng ý vi Chính sách này. Nếu bn không đồng ý vi Chính sách này, vui lòng không s dng trang web ca chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng ở nơi bạn cư trú) để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và bảo mật dữ liệu của bạn. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi sẽ thực hiện những nghĩa vụ đã đề cập ở trên. Mục đích của việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn là cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn và cải thiện chất lượng sản phẩm của chúng tôi (ví dụ: để hỗ trợ phát triển sản phẩm mới và nâng cấp chức năng của các sản phẩm hiện có nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng cao và thích hợp). Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào nhưng nếu bạn tự nguyện chia sẻ thông tin được liệt kê trong chính sách này khi chúng tôi yêu cầu, bạn có thể tận hưởng các dịch vụ tốt hơn và tiện lợi hơn, phản hồi nhanh hơn và tránh mọi hậu quả bất lợi.


I.       Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

(i)  Loại thông tin, chế độ thu thập và mục đích

Để duy trì chất lượng dịch vụ và sự an toàn của thông tin, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ do Ecovacs cung cấp, chúng tôi có thể ghi lại loại và chế độ dịch vụ, thông tin vận hành trong các dịch vụ của bạn và bất kỳ thông tin nhật ký nào khác liên quan đến các dịch vụ của bạn bao gồm địa chỉ IP, phiên bản hệ thống, IMEI và MEID của thiết bị di động và vị trí của bạn.


Khi sử dụng những dữ liệu và thông tin chung này, Ecovacs không rút ra bất kỳ kết luận nào về chủ thể dữ liệu. Thay vào đó, thông tin này cần thiết để (1) cung cấp nội dung của trang web đúng cách, (2) tối ưu hóa nội dung trang web của chúng tôi cũng như quảng cáo của trang web, (3) đảm bảo khả năng tiếp thị dài hạn của hệ thống công nghệ thông tin và công nghệ trang web, và (4) cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật thông tin cần thiết để truy tố hình sự trong trường hợp bị tấn công mạng. Do đó, Ecovacs phân tích dữ liệu và thông tin được thu thập ẩn danh bằng thống kê, với mục đích tăng cường bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp chúng tôi đồng thời đảm bảo mức độ bảo vệ tối ưu cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý.Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo luật pháp và quy định, hướng dẫn, lệnh của tòa án hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của thủ tục tố tụng pháp lý, hoặc các yêu cầu bắt buộc do các cơ quan hành chính hoặc tư pháp áp đặt (sau đây gọi là “Luật pháp, v.v.”) mà không cần sự cho phép hoặc đồng ý của bạn.


II.      Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Cookie hoặc công nghệ Beacon của Ecovacs

1.    Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Cookie để tự động thu thập thông tin. To facilitate your browse activity, when you access to the website or services of Ecovacs, we may identify you through small data files, which may assist you in skipping the repeat input of your information or help determine the safety of your account. This data may include Cookies, Flash Cookies, or other local stored data provided by your web browser or related applications (Collectively referred as “Cookie”). Our system may automatically collect the following information from you through Cookie:Để hỗ trợ hoạt động duyệt tìm của bạn, khi bạn truy cập vào trang web hoặc dịch vụ của Ecovacs, chúng tôi có thể xác định bạn thông qua các tập tin dữ liệu nhỏ, điều này có thể giúp bạn bỏ qua lần nhập lại thông tin hoặc giúp xác định sự an toàn cho tài khoản của bạn. Dữ liệu này có thể bao gồm Cookie, Flash cookie hoặc dữ liệu được lưu trữ cục bộ khác do trình duyệt web hoặc các ứng dụng liên quan của bạn cung cấp (gọi chung là “Cookie”). Hệ thống của chúng tôi có thể tự động thu thập các thông tin sau đây từ bạn thông qua Cookie:

§   Thông tin về thiết bị hoặc phần mềm của bạn, ví dụ như thông tin cấu hình thiết bị di động, trình duyệt web và bất kỳ ứng dụng nào khác được kết nối với dịch vụ của chúng tôi, địa chỉ IP, phiên bản hệ thống và IMEI của thiết bị di động;

§   Thông tin được tìm kiếm hoặc duyệt tìm trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: từ khóa tìm kiếm trên trang web, địa chỉ URL đã nhập và bất kỳ thông tin hoặc chi tiết nào khác được duyệt hoặc cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2.    Cách chúng tôi áp dụng công nghệ Beacon để tự động thu thập thông tin. To further understand your preferences on our products and services, and improve our services, our website may also insert some digital images (namely “single-pixel GIF file” or “Web Beacon”), in order to collect information related to your web search activities, including webpage addresses you access to and cited webpage you previous visited, your browsing environments and display settings.Để hiểu rõ hơn sở thích của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, trang web của chúng tôi cũng có thể chèn một số hình ảnh kỹ thuật số (cụ thể là “tập tin GIF một pixel” hoặc “Web beacon”) để thu thập thông tin liên quan đến hoạt động tìm kiếm trên web của bạn, bao gồm địa chỉ trang web bạn truy cập và trang web bạn truy cập trước đó, môi trường duyệt web và cài đặt hiển thị của bạn.

3.   Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa Cookie hoặc Beacon của bên thứ ba. Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể đã nhập Cookie và Beacon do nhà quảng cáo hoặc đối tác khác đặt vào. Những Cookie và Beacon này có thể thu thập thông tin phi cá nhân từ bạn để phân tích việc sử dụng dịch vụ của bạn, gửi quảng cáo bạn có thể quan tâm hoặc đánh giá ảnh hưởng của quảng cáo. Cookie và Beacon được bên thứ ba áp dụng để thu thập và sử dụng thông tin như vậy không bị ràng buộc bởi Chính sách này mà chỉ tuân theo chính sách quyền riêng tư riêng. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Cookie hoặc Beacon được sử dụng bởi bên thứ ba.


Chúng tôi sử dụng Google Analytics và Bazaarvoice để cải thiện hiệu suất của Trang web và cho các mục đích phân tích và tiếp thị. Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics và Bazaarvoice thu thập và sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng truy cập:


https://privacy.google.com/businesses/processorterms/index.html

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy

4.   Cách từ chối áp dụng công nghệ Cookie hoặc công nghệ Beacon. Bạn có thể từ chối hoặc quản lý Cookie hoặc Beacon thông qua cài đặt trình duyệt web của bạn.


Để không tham gia Google Analytics hoặc Bazaarvoice, vui lòng truy cập:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out


Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn tắt Cookie hoặc Beacon, bạn có thể không tận hưởng dịch vụ tốt nhất và một số dịch vụ nhất định cũng có thể không khả dụng với bạn. Ngoài ra, trình duyệt của bạn có thể cung cấp các công cụ để hạn chế việc sử dụng cookie hoặc xóa cookie; tuy nhiên, nếu bạn sử dụng những công cụ này, Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động như mong muốn.


III.     Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

1.    Vị trí lưu trữ thông tin của bạn. Trụ sở chính của Ecovacs đặt tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thông tin cá nhân được thu thập và tạo ra trong khu vực pháp lý nơi bạn cư trú trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn sẽ được lưu trữ trong máy chủ của Ecovacs đặt tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích của Chính sách này hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của Luật pháp áp dụng, v.v.

2.    Quản lý và các chính sách liên quan đến bảo mật dữ liệu. Chúng tôi cam kết duy trì an toàn của thông tin ở mức theo quy định của Luật pháp, v.v. Để giữ an toàn cho thông tin của bạn, chúng tôi cam kết áp dụng nhiều công nghệ an toàn khác nhau và các hệ thống quản lý liên quan nhằm bảo vệ thông tin của bạn không bị tiết lộ, hủy hoặc mất. Chúng tôi có bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng đã xây dựng một chính sách kiểm soát nội bộ thích hợp, trong đó chúng tôi chỉ cung cấp cho nhân viên có thể truy cập thông tin của bạn, thẩm quyền hạn chế nhất và quyền truy cập thông tin giới hạn, đủ để thực hiện nhiệm vụ của họ. Chúng tôi đã thiết lập thêm các quy trình truy cập và cơ chế phê duyệt để kiểm soát chặt chẽ dữ liệu.

3.    Cơ chế báo cáo cho các sự cố an toàn thông tin cá nhân. Vui lòng hiểu rằng do giới hạn của công nghệ hoặc các cuộc tấn công độc hại tiềm ẩn, sự cố an toàn thông tin cá nhân có thể xảy ra do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu xảy ra sự cố an toàn, nếu được yêu cầu theo Luật pháp, v.v., chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn về: dữ kiện chung và ảnh hưởng tiềm ẩn của sự cố an toàn, các biện pháp chúng tôi đã áp dụng hoặc sẽ áp dụng, lời khuyên cho bạn để bảo vệ thông tin và giảm rủi ro cũng như các biện pháp khắc phục, v.v. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các dữ kiện liên quan về sự cố qua email, thư và điện thoại hoặc thông báo đẩy. Nếu chúng tôi không thể liên hệ riêng với bạn, chúng tôi sẽ công bố thông báo một cách hợp lý và hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo kết quả của sự cố an toàn thông tin cá nhân cho cơ quan quản lý nếu cần.

4.    Xóa thông tin của bạn. If we stop the provision of services or business operation, or your personal information become unnecessary to achieve the above purpose, we will promptly cease to continuously collect your personal information and may give notice to you individually or by publishing notifications.Nếu chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh, hoặc thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết để đạt được mục đích trên, chúng tôi sẽ nhanh chóng ngừng thu thập thông tin cá nhân của bạn và có thể gửi thông báo riêng cho bạn hoặc bằng cách công bố thông báo.  Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng xóa hoặc hủy nhận dạng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu.

IV.    Chúng tôi ủy thác, chia sẻ, truyền tải và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

(i)  Ủy quyền xử lý dữ liệu

Nếu cần cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn hoặc thỏa đáng, chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở khu vực pháp lý của bạn để phân tích hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Chính sách này, chúng tôi không được phép thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở bên ngoài khu vực pháp lý của bạn mà không có sự cho phép hoặc đồng ý trước rõ ràng từ bạn.  Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở trên sẽ phân tích hoặc xử lý thông tin của bạn thay mặt cho Ecovacs. Ecovacs cũng đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu sau đây khi ủy thác cho các bên thứ ba đó để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

1.      Ecovacs sẽ không phân tích hoặc xử lý thông tin vượt quá phạm vi mà bạn cho phép;

2.      Ecovacs sẽ tiến hành đánh giá trước về việc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có đủ điều kiện để duy trì bảo mật dữ liệu hay không nhằm đảm bảo họ đủ điều kiện theo Luật pháp, v.v.

3.      Ecovacs sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tuân thủ các nghĩa vụ áp dụng theo hợp đồng, tuân thủ tất cả Luật pháp, quy định áp dụng, quy tắc và tiêu chuẩn ngành, quy phạm và thực tiễn kinh doanh của khu vực pháp lý nơi bạn cư trú, và phải tuân theo các nghĩa vụ sau đây theo tiêu chuẩn tương tự hoặc tương đương được Ecovacs chấp nhận để bảo vệ thông tin của bạn.

4.      Ecovacs sẽ ghi lại và thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bên thứ ba được ủy quyền xử lý thông tin cá nhân nhằm bảo vệ an toàn thông tin và đảm bảo bạn có quyền truy cập và kiểm soát thông tin hiệu quả.

5.      Ecovacs sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xóa thông tin cá nhân của bạn và hủy tất cả các bản sao dữ liệu khi chấm dứt quan hệ với đại lý chính.

6.      Nếu Ecovacs thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở bên ngoài khu vực pháp lý của bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ chính xác hồ sơ cung cấp thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngày, phạm vi, loại, mục xác định cá nhân, mục đích cung cấp thông tin của bạn, và thông tin cơ bản của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, để giúp bạn tìm hiểu về việc lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

(ii)   Chia sẻ và truyền dữ liệu

In principle, we will not share or transfer your personal information to any third party companies, organizations and individuals. In the following exceptional circumstances, we will share your personal information for legal, reasonable and necessary purposes. Third parties receiving such data have no right to share and transfer personal information for any other usage that you are not advised of by this Policy.Theo nguyên tắc, chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức và cá nhân nào của bên thứ ba. Trong những trường hợp ngoại lệ sau, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp, hợp lý và cần thiết. Các bên thứ ba nhận dữ liệu như vậy không có quyền chia sẻ và chuyển thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà Chính sách này không thông báo cho bạn.

1.      Việc chia sẻ thông tin là cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn và khi có sự cho phép hoặc đồng ý trước rõ ràng


Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu cần cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn hoặc thỏa đáng, Ecovacs có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào khác khi bạn cho phép hoặc đồng ý trước. Các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có thể ở bên ngoài khu vực pháp lý của bạn. Để biết thông tin cá nhân của bạn được chuyển qua biên giới, vui lòng tham khảo Chương VIII của Chính sách này. 

Ecovacs đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu sau đây khi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba ở trên:
1)      Ecovacs sẽ tiến hành đánh giá trước các tác động đối với an toàn thông tin cá nhân và áp dụng các biện pháp hiệu quả để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn dựa trên kết quả đánh giá.

2)      Ecovacs sẽ lưu giữ hồ sơ chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn một cách chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngày, phạm vi, mục đích chia sẻ và chuyển thông tin của bạn, và thông tin cơ bản về bên nhận dữ liệu, để giúp bạn tìm hiểu về việc lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn bởi bên nhận.

3)      Ecovacs sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để yêu cầu các bên thứ ba tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cũng như các biện pháp an toàn và bảo mật đã được thống nhất khi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

4)      Ecovacs sẽ giữ an toàn cho thông tin của bạn và đảm bảo việc truy cập và kiểm soát hiệu quả thông tin, ví dụ như truy cập, chỉnh sửa, xóa và hủy tài khoản, v.v.
2.      Truyền thông tin khi Ecovacs trải qua quá trình mua lại, sáp nhập hoặc tái tổ chức


Với sự phát triển không ngừng của hoạt động kinh doanh, Ecovacs có thể tham gia giao dịch bao gồm sáp nhập, mua lại và chuyển giao tài sản. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các dữ kiện liên quan và liên tục bảo vệ hoặc yêu cầu các bên nhận dữ liệu liên tục bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp, v.v. hoặc, trong từng trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp và quy định và không ít hơn tiêu chuẩn theo Chính sách này.


3.      Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo Luật pháp, v.v. và các yêu cầu bắt buộc do các cơ quan quản lý áp đặt

 Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo Luật pháp, v.v. lệnh của tòa án hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của thủ tục tố tụng pháp lý hoặc yêu cầu bắt buộc được quy định bởi các cơ quan hành chính hoặc tư pháp. Vic chia s thông tin trong trường hp này có th không cn bn cho phép hoc đồng ý trước.

Các bên thứ ba mà Ecovacs có thể hoặc có nghĩa vụ chuyển dữ liệu cá nhân dựa trên cơ sở nêu trên có thể nằm ở một quốc gia khác. Ecovacs không chịu trách nhiệm về việc chuyển giao dữ liệu cá nhân và không thể chịu trách nhiệm pháp lý về việc xử lý thêm dữ liệu cá nhân của bên thứ ba trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp và quy định áp dụng.(Iii) Tiết lộ

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho công chúng. Nếu cần tiết lộ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích tiết lộ như vậy, loại thông tin được tiết lộ và phạm vi của bất kỳ thông tin nhạy cảm nào có liên quan. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin với sự đồng ý trước rõ ràng của bạn (bao gồm thông qua Chính sách này).

V.     Cách truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

1.    Cách từ chối nhận thông báo khuyến mãi. Bạn có thể nhấp vào nút “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi để từ chối nhận thông báo khuyến mãi.

2.    Cách xóa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn là vi phạm Luật pháp, v.v. hoặc thỏa thuận chung của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [www.ecovacs.com/global/support] hoặc trao đổi với nhân viên dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi và yêu cầu họ xóa thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua những hành động đó.

3.    Cách sửa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn cho rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và lưu trữ có bất kỳ lỗi nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [www.ecovacs.com/global/support] hoặc trao đổi với nhân viên dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi và yêu cầu họ sửa thông tin của bạn.

4.    Để đảm bảo bảo mật dữ liệu, chúng tôi cần xác minh ID, bằng chứng và tài liệu của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn theo Đoạn 2 và 3 ở trên. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc xóa hoặc chỉnh sửa trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi xác minh; trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng không quá ba mươi (30) ngày hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào theo Luật pháp quy định, v.v. với giải thích hợp lý về việc không phản hồi kịp thời.  Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các bên thứ ba, là những người nhận thông tin của bạn theo Chương IV, để đáp ứng yêu cầu của bạn theo Đoạn 2 hoặc 3.

5.    Bất kể những điều nêu trên, trong các trường hợp sau, chúng tôi có thể không trả lời yêu cầu của bạn theo luật pháp và quy định:


1)      Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia hoặc quốc phòng cấp quốc gia;

2)      Liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng hoặc lợi ích công cộng quan trọng;

3)      Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự;

4)      Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng bạn thực hiện các hành vi thiếu thiện chí hoặc lạm dụng quyền của bạn;

5)      Việc đáp ứng yêu cầu của bạn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác; hoặc

6)      Liên quan đến các bí mật thương mại.VI.    Báo cáo trách nhiệm cho bên thứ ba

Vui lòng lưu ý rằng các nhà điều hành trang web bên thứ ba mà bạn truy cập, dịch vụ của bên thứ ba truy cập thông qua chúng tôi và các bên thứ ba nhận thông tin cá nhân của bạn từ Ecovacs có thể có các chính sách quyền riêng tư riêng biệt; chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để khiến các bên này áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không đảm bảo rằng họ sẽ 100% đáp ứng yêu cầu của chúng tôi để làm như vậy. Vui lòng liên hệ trực tiếp với họ để tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của họ. Nếu bạn tìm thấy trang web hoặc ứng dụng do bên thứ ba phát triển có rủi ro rò rỉ, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng cung cấp cho họ thông tin của bạn ngay lập tức để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

VII.   LiabilityTrách nhiệm pháp lý

Ecovacs chỉ có thể chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do việc xử lý thông tin cá nhân của bạn do lỗi hoặc sơ suất của Ecovacs gây ra. Trong mọi trường hợp, bạn đồng ý rằng Ecovacs không thể chịu trách nhiệm pháp lý: (i) trong trường hợp bất khả kháng và/hoặc (ii) đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả và/hoặc (iii) đối với thiệt hại do sai sót, lỗi hoặc sơ suất của bạn hoặc bên thứ ba.

VIII. Điều khoản đặc biệt về quyền riêng tư của trẻ vị thành niên

Chúng tôi kỳ vọng cha mẹ hoặc người giám hộ có thể hướng dẫn trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc bạn là trẻ vị thành niên theo luật pháp và quy định của nơi bạn cư trú, chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ đọc chính sách này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn với sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu người giám hộ của bạn không cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi theo Chính sách này, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức và thông báo kịp thời để chúng tôi có thể phản ứng phù hợp. Ecovacs sẽ giữ bí mật và an toàn cho thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên theo luật pháp và quy định liên quan.

IX.    Truyền thông tin cá nhân xuyên biên giới

Ecovacs, với tư cách là một doanh nghiệp toàn cầu, có nhiều pháp nhân hoặc công ty con thuộc nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Để đạt được khả năng quản lý tập trung dữ liệu và tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng Ecovacs có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các máy chủ ở Trung Quốc với điều kiện là chúng tôi tuân thủ tất cả các luật pháp, quy định hiện hành và các yêu cầu quản lý. Ecovacs sẽ áp dụng các biện pháp áp dụng về bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư nhằm quản lý hoạt động chuyển giao, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn xuyên biên giới để giữ lời hứa của chúng tôi theo Chính sách này trong tình huống xuyên biên giới.

X.     Phạm vi và sửa đổi đối với chính sách này


Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng và người dùng trang web, sản phẩm và dịch vụ Ecovacs.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này. Nếu các điều khoản của chính sách này thay đổi, chúng tôi sẽ hiển thị chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi cho bạn dưới dạng thông báo đẩy trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể đọc chính sách này ở cuối trang chủ trên trang web chính thức của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bất cứ khi nào bạn truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi.
XI.    Hiệu lực từng phần


Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách quyền riêng tư này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được Ecovacs và bạn sửa đổi trong chừng mực cần thiết để làm cho nó hợp pháp hoặc có thể thực thi, đồng thời giữ nguyên ý nghĩa của Ecovacs và bạn đối với điều khoản đó như nhiều nhất có thể.

Bất cứ khi nào có thể, các điều khoản của Chính sách này sẽ được giải thích sao cho hợp lệ và có thể thực thi theo luật hiện hành. Tuy nhiên, nếu một hoặc nhiều điều khoản của Chính sách này bị phát hiện là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của điều khoản đó và của Chính sách này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ như thể điều khoản không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành chưa bao giờ được bao gồm ở đây.
XII.   Định nghĩa về từ khóa trong chính sách này


“Các công ty liên kết với Ecovacs” trong Chính sách này đề cập đến bất kỳ công ty, tổ chức pháp lý và người kế nhiệm hợp pháp nào được hoặc sẽ chịu kiểm soát của một bên, hoặc một bên chịu sự kiểm soát của, hoặc dưới sự kiểm soát chung của ECOVACS Robotics Co., Ltd liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu.

“Chủ thể dữ liệu” là bất kỳ cá nhân được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng nào, có dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bên kiểm soát có trách nhiệm xử lý.