banner image

dẫn lối

Smart Navi™ 3.0

Công nghệ điều hướng và lau nhà Smart Navi™ 3.0 mang lại cách thức mới để vệ sinh sàn nhà. Với công nghệ tiên tiến hàng đầu, robot của bạn lập bản đồ nhà của bạn, tạo ra một lộ trình làm sạch tối ưu và đáp ứng các yêu cầu làm sạch độc đáo của bạn. Nó không chỉ đặt ra một tiêu chuẩn mới trong công nghệ ứng dụng mà còn định nghĩa lại việc làm sạch bằng robot và cách mạng hóa hoạt động hàng ngày của bạn.

Hiểu nhà bạn, biết đường đi

Nhờ các cảm biến và thuật toán SLAM thông minh, Smart Navi ™ 3.0 cho phép robot của bạn nhìn và suy nghĩ. Sau lần dọn dẹp đầu tiên, bản đồ trực quan trên ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật để robot của bạn biết vị trí cần đã làm sạch và chưa làm sạch để làm sạch hiệu quả hơn, dễ dàng hơn.

banner image
banner image

Mang đến nhiều khả năng làm sạch sàn hơn

Với Smart Navi ™ 3.0, ECOVACS mang đến cho bạn nhiều khả năng làm sạch tùy chỉnh hơn. Từ việc quản lý một lộ trình làm sạch hiệu quả, đến việc thiết lập tường ảo hoặc tạo một khu vực làm sạch, mọi yêu cầu độc đáo của bạn sẽ được đáp ứng với hiệu suất làm sạch vượt trội.

banner image
banner image
banner image