Bộ lọc
Cải tiến
Dành cho thú cưng/lông tóc
Lau nhà
Đặc điểm
Nhà thông minh
Quy tắc điều hướng
Loại sàn
DEEBOT X2 COMBO
Dọn dẹp hợp sức, Nhà sạch hết mức

DEEBOT X2 COMBO