FIREMNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Oblasť robotiky
RoboCreator

„Naša nádej pre RoboCreator je, že sa stane virtuálnym Silikónovým údolím - miesto, ktoré mení sny o robotike na hodnotnú realitu“, povedal Qian Dongqi, prezident spoločnosti ECOVACS ROBOTICS.

RoboCreator, ktorú spoločnosť ECOVACS ROBOTICS uviedla na trh v roku 2014, je súťaž o návrh robota, ktorá je prístupná pre vysoké školy a vysokoškolských študentov a týka sa kategórií vrátane „technológie“, „návrhu“ a „podnikania“. RoboCreator umožňuje študentom predviesť ich nápady a inšpiratívne príbehy. Súťaž o robota sa etablovala ako udalosť technologickej inovácie svetovej triedy a od študentov dostala okolo 5 000 podaní a je dobre známa na viac ako 100 vysokých školách a univerzitách.

Múzeum CreaThink Robot Science & Technology
Múzeum CreaThink Robot Science & Technology, ktoré spoločnosť ECOVACS ROBOTICS založila v roku 2016, zabezpečuje informačné a interaktívne výstavy, semináre a pracovné porady, na ktorých sa predvádzajú skúsenosti v robotike. Múzeum CreaThink predvádza námet robotiky v šiestich pavilónoch: Pavilón venovaný histórii robotov, pavilón venovaný inteligentnému životu robota, pavilón uplatňovania robotickej technológie, pavilón venovaný robotickým interaktívnym skúsenostiam, pavilón venovaný obrázkom robotov a pavilón venovaný projektom pre domácich majstrov. Cieľom spoločnosti ECOVACS je prostredníctvom zapájania študentov, vedy a odborníkov v priemysle a milovníkov robotov šíriť povedomie rastúcej úlohy robotov spolu s technickými znalosťami o robotike na podnietenie záujmu, inovácie a tvorivosti v tejto oblasti.
Spoločenské prínosy
Fond vzdelávania študentov ECOVACS
Podpora vzdelávaniu je dlhodobo základným aspektom poslania spoločnosti na povzbudenie ďalšej generácie technológov. Fond vzdelávania študentov ECOVACS bol založený v roku 2008 na podporu talentovaných, chudobných vysokoškolských a stredoškolských študentov. Tento fond tiež daruje knihy pre študentov základných škôl.
Vzdelávacie exkurzie
Spoločnosť ECOVACS sa ako súčasť jej zamerania na vzdelávanie v oblasti vedy a robotiky snaží inšpirovať budúcich vedcov tým, že apeluje na študentov základných a stredných škôl navštíviť spoločnosť, aby sa dozvedeli viac o robotike. Na exkurziách v spoločnosti ECOVACS vrátane prehliadky múzea CreaThink Robot Science & Technology sa k dnešnému dňu zúčastnilo viac ako 60 000 návštevníkov.
Záležitosti týkajúce sa životného prostredia
Spoločnosť ECOVACS ROBOTICS inštalovala elektráreň na streche administratívnej budovy v záujme uplatňovania princípov obehového hospodárstva a v snahe zachovať zdroje zeme. Solárne panely teraz dokážu pokryť až jednu šestinu celkovej spotreby elektrickej energie areálu ústredia spoločnosti a významne prispeli k optimalizácii spotreby energie v spoločnosti a zníženiu jej uhlíkovej stopy.