banner image

Ukazovať cestu so

Smart Navi™ 3.0

Technológia mapovania a navigovania Smart Navi™ 3.0 ponúka nový spôsob vysávania vašich podláh. Váš robot so svojou špičkovou technológiou mapuje váš dom, vytvára optimálnu trasu vysávania a spĺňa požiadavky vášho jedinečného vysávania. V uplatnenej technológii nestanovuje len nové štandardy, ale tiež znova definuje robotické vysávania a vo vašich každodenných činnostiach spôsobuje zásadný obrat.

Pozná váš dom, pozná cestu

Smart Navi™ 3.0 umožňuje vášmu robotovi vidieť a myslieť vďaka celej škále senzorov a inteligentnému algoritmu SLAM. Po prvom vysávaní sa v aplikácii aktualizuje vizuálna mapa, takže váš robot vie, kde má a kde nemá vysávať pre účinnejšie a ľahšie vysávanie.

banner image
banner image

Vysávaniu podlahy dáva viac možností

Smart Navi™ 3.0, ECOVACS prináša viac možností na prispôsobené vysávanie. Od riadenia efektívnej trasy vysávania po nastavenie virtuálnych hraníc alebo vytvorenie miesta na vysávania bude každá vaša jedinečná požiadavka na výkon vysávania bezchybne splnená.

banner image
banner image
banner image