DEEBOT OZMO T8 AIVI

Najpokrokovejší robot DEEBOT s umelou inteligenciou

Robot DEEBOT OZMO T8 AIVI s pokrokovou umelou inteligenciou posúva robotické technológie na ďalšiu úroveň. Automaticky sa môže rozpoznať viac prekážok a znižuje sa tým riziko zaseknutia robota. Živý videostream na požiadanie z vášho pohybujúceho sa robota DEEBOT vám poskytuje novú úroveň monitorovania.* Technológia TrueMapping™ s úplne novým laserovým senzorom DToF zaručuje štvornásobne vyššiu presnosť, rozpoznáva dvojnásobnú vzdialenosť a má štvornásobnú presnosť na detekciu objektov (v porovnaní s robotmi DEEBOT so štandardnou laserovou navigáciou). Funkcie ako nastavenie virtuálnych hraníc, detekcia kobercov, individuálne naplánované čistenie miestností a mapovanie viacerých poschodí uľahčujú čistenie. Revolučný systém zadržiavania tlaku ECOVACS a jedinečná technológia čistenia OZMO™ Pro zaisťujú hlboké čistenie a vynikajúcu účinnosť čistenia.

Funkcie
Najpokrokovejší robot DEEBOT s umelou inteligenciou
Komunikujte so svojím vlastným domom
Živý videostream na požiadanie je prelomovou funkciou čistiacich robotov. Skontrolujte, či ste zabudli zavrieť okno alebo nechali pustenú sprchu. Robota môžete nasmerovať na konkrétne miesta a v aplikácii Ecovacs môžete vidieť miestnosť cez kameru robota.**

** Funkcia reálnej kamery je zabezpečená pomocou hesla. Na prístup k funkcii videa musia používatelia nastaviť heslo. Dáta vo vnútri robota budú chránené a použité iba na účely čistenia. Keď sa údaje prenášajú z robota do smartfónu, na zabezpečenie údajov sa používa šifrovanie.
Účinná detekcia prekážok
vďaka umelej inteligencii
Optimalizovaná technológia AIVI™ umožňuje robotovi rozoznať viac objektov a vyhnúť sa im rýchlejšie so zníženým výskytom zapletenia.* Robot navyše mapuje objekty, ktoré boli predtým rozpoznané, aby sa lepšie prispôsobil domácemu prostrediu a optimalizoval čistenie. A to s o 200 % vyššou rýchlosťou rozpoznávania a 60 % znížením miery zapletenia.*

* V porovnaní s predchádzajúcim a prvým výrobkom Ecovacs AIVI OZMO 960
Učí sa a je múdrejší
Chytré učenie umožňuje tomuto inteligentnému robotovi rozoznávať väčšinu bežných predmetov vo vašom dome.
Mapovanie viacerých poschodí
Robot skenuje viac máp a uloží maximálne dve. Robot prispôsobí čistenie, keď zistí, v ktorej mape sa nachádza. Môžete si tiež prispôsobiť, ktorú miestnosť má robot na každom poschodí vyčistiť.
Presne plánuje cestu čistenia
Technológia TrueMapping™ s laseorovou detekciou D-ToF je ďalšou generáciou technológie laserového navádzania. Robot môže teraz rozpoznať objekty z dvojnásobnej vzdialenosti (do 10 m) s oveľa vyššou presnosťou. Robot DEEBOT OZMO T8 AIVI s integrovanými najmodernejšími algoritmami skenuje, mapuje a plánuje efektívnu cestu čistenia rýchlejšie a presnejšie. Z toho ťažia najmä väčšie rodinné domy.
Virtuálna hranica™
Udržujte svoje súkromie a uspokojte svoje potreby čistenia nastavením virtuálnych hraníc v domácnosti. S aplikáciou ECOVACS Home môžete vytvoriť virtuálne hranice, aby ste obmedzili vstup robota do určitých oblastí.
Veľká kapacita batérie
Na jedno nabitie môže robot pracovať až tri hodiny. Robot dokáže vyčistiť domácnosti do 300 metrov štvorcových. (* Pri štandardnom sacom výkone a laboratórnom teste ECOVACS, skutočná hodnota sa môže líšiť v závislosti od rôznych prostredí v domácnosti.)
Vysokoúčinný filter
Ľahko dýchajte, keď váš robot vysáva. Vysokoúčinný filter umožní vášmu robotovi pri vysávaní znížiť množstvo spúšťačov alergií vo vzduchu.
Výkonná funkcia vysávania a mopovania
Revolučný systém Ecovacs pre udržanie tlaku zvyšuje využitie energie a zabezpečuje vysávanie s veľkým podtlakom; to vedie k lepšej účinnosti čistenia. S novým systémom OZMO™ Pro robot nielen vysáva a mopuje v jednom kroku – obsahuje aj dosku na mopovanie, ktorá je elektricky napájaná a pracuje s vysokofrekvenčnými vibráciami, aby lepšie zvládla odolné škvrny. Podľa potreby je možné nastaviť štyri rôzne úrovne prietoku vody.
Nepretržitý režim poskytuje plynulé vysávanie
Zabudnite na strach z rozsahu vysávania. Keď sa batéria robota takmer vybije, automaticky sa vráti do svojej dokovacej stanice. Po úplnom nabití pokračuje vo vysávaní tam, kde prestal, a váš dom bezproblémovo zanechá úplne čistý.
VÝSTRAHA
Upozorňujeme, že existuje malá pravdepodobnosť, že zariadenie môže v dôsledku zlého pripojenia k internetu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov prejsť cez virtuálnu stenu, ktorú ste nastavili. Aj keď je pravdepodobnosť dosť nízka, nemali by ste predpokladať, že zariadenie nikdy neprejde cez nastavenú virtuálnu stenu. Dôrazne sa odporúča zohľadniť takúto pravdepodobnosť, keď vo svojom zariadení používate funkciu virtuálnej steny. Akékoľvek použitie funkcie virtuálnej steny idúce proti varovaniu predstavuje zneužitie tejto funkcie.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI
Žiadny zo zamestnancov, konzultantov, dodávateľov spoločnosti ECOCVACS ani z poskytovateľov služieb tretích strán neručí za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia funkcie virtuálnej steny na vašom zariadení alebo v súvislosti s ňou.
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ ECOVACS NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z NESPRÁVNEHO VYUŽITIA VIRTUÁLNEJ STENY, VRÁTANE, OKREM INÉHO, STRATY ALEBO POŠKODENIA MAJETKU; NÁROKOV TRETÍCH STRÁN; AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH PORANENÍ SPÔSOBENÝCH POUŽÍVANÍM FUNKCIE VIRTUÁLNEJ STENY, A TO NA ZÁKLADE ĽUBOVOĽNEJ TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ UVEDENEJ V ZMLUVE, PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK) VYPLÝVAJÚCEJ ĽUBOVOĽNÝM SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA FUNKCIE VIRTUÁLNEJ STENY.
Zaväzujete sa odškodniť, brániť a chrániť nás, našich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov a zástupcov pred a proti akýmkoľvek a všetkým nárokom, škodám, stratám, nákladom (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie) alebo iným nákladom, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z vášho nesprávneho použitia funkcie virtuálnej steny.
DEEBOT OZMO T8 AIVI
ČISTIACA OSOBA
Typ navigácie
TrueMapping
Režim čistenia
Auto, Rozsah, Vlastné
Možnosti sania
Hlavná kefa
Detekcia kobercov
Áno
Úprava sacieho výkonu
Áno (automatické a manuálne)
Veľkosť nádoby na prach (ml)
420
Detekcia nádoby na prach
Áno
Pohyblivá hlavná kefa
áno
SILA STIERANIA
Typ nádoby
OZMO
Úprava prietoku vody
Áno
Veľkosť nádoby (ml)
240
INTERAKCIA
Mapovanie pomocou aplikácie
Áno
Aktualizácia firmvéru bezdrôtovo (OTA)
Áno
Hlasové správy
Áno
Plánovanie času
Áno
Pokračujúce čistenie
Áno
Rozšírené mapové funkcie
Áno
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Veľkosť robota (φ x H, mm)
Φ353*93.6
Hladina hluku (dBA)
≤67
Technológia batérie Údaje (typ, mAh)
Li-Ion 5200mAH
Doba chodu (min)
Tvrdi pod: 180 (OZMO)
Doba nabíjania (h)
ca. 6.5
Nominálny výkon robota (W)
40
Menovité napätie robota (V)
14.4
Číslo modelu nabíjacej stanice
CH1822
ROZSAH DORUČENIA
Robot
1
Nabíjacia stanica
1
Bočné kefy
4
Zberná nádoba
1
Utierky
1
Jednorazové obrúsky
5
Doska stierača
1
Vysokovýkonný filter
2
Užívateľská príručka
1
Čistiaci nástroj
1
Vlastnosti a špecifikácie podliehajú zmene bez predbežného oznámenia. Výrobok je testovaný za štandardných laboratórnych podmienok. Skutoený výkon sa môže líšiť.